30 kwietnia b.r. w kinie „Wczasowicz” z inicjatywy Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój i przy współudziale Krakowskiego Biura Promocji Kultury odbył się spektakl ekologiczny zatytułowany „Pieski świat”, adresowany głównie do najmłodszych. Uczniowie wszystkich szkół podstawowych naszej gminy, a także podopieczni przedszkoli Iwonicza i Iwonicza-Zdroju (w sumie ok. 170 osób) mieli okazję uczestniczyć – w dosłownym sensie tego słowa – w całym tym przedstawieniu. Wzruszająca i pouczająca opowieść o porzuconych psach, które przez ludzką bezwzględność zmuszone zostały do życia na wysypisku śmieci, stała się tak naprawdę elementem edukacji ekologicznej najmłodszych. Dzieci uczyły się nie tylko empatii w stosunku do czworonogów, ale – co równie ważne (i co było założeniem spektaklu) – zasad segregacji odpadów. Porządkując razem z psimi bohaterami teren wysypiska, przyswajały sobie wiedzę na temat tego, jak gromadzić i sortować śmieci, by w jak najmniejszym stopniu szkodzić środowisku. Nie od dziś wiadomo, że dzieci w sposób naturalny przyswajają sobie naukę, jeśli jest ona połączona z zabawą, można więc mieć nadzieję, że nabyte wiedza i umiejętności będą przez nie wdrażane w życiu. Spektakl „Pieski świat” był ukoronowaniem tegorocznej akcji „Dni Ziemi”, jaka miała miejsce na terenie naszej gminy w dniach 28-29 kwietnia.