Co obiecywaliśmy,
a co wykonaliśmy...

Jesteśmy konsekwentni w działaniu i nie rzucamy słów na wiatr. Angażujemy się w stu procentach w realizację obietnic danych naszym Mieszkańcom. Tylko kilku zamierzeń nie udało się wcielić w życie w pełnym zakresie, ale wynikało to z przyczyn od nas niezależnych. Wierzymy, że jeszcze się uda. Dziękujemy radnym, którzy, obdarzając nas swoim zaufaniem oraz służąc radą, wymiernie pomagali nam w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Iwonicz-Zdrój

 • oddanie do użytku basenu z całym zapleczem oraz wyremontowanych ciągów spacerowych – zrealizowano,
 • przebudowa wszystkich dróg gminnych na Osiedlu Wschodnim – zrealizowano,
 • remont odcinków dróg wiodących do sanatoriów Piast i Ziemowit – odnogi ul. Kulczyńskiego – zrealizowano,
 • remont ul. Ks. J. Rąba oraz al. Jana Pawła II wraz z remontem oświetlenia – zrealizowano,
 • remont nawierzchni dróg i miejsc postojowych obok Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju – zrealizowano,
 • modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju – zrealizowano,
 • remont dachu na Amfiteatrze – do realizacji. W najbliższym czasie zostanie wykonana ekspertyza dachu. Niestety, zakres prac jest ogromny, dlatego zostało zlecone wykonanie projektu budowlanego,
 • przygotowanie dokumentacji przebudowy wodociągu – zrealizowano: wykonano nie tylko dokumentację, ale i nowy wodociąg na ulicy ks. Rąba. Trwają prace przy przebudowie wodociągu w obrębie Al. Leśnej,
 • stopniowa wymiana zbiorników ciśnieniowych w rejonie GSZ „Górnik” – wymieniono wszystkie zbiorniki – zrealizowano,
 • przygotowanie projektu zagospodarowania terenu placu przed hotelem „Glorietta” na potrzeby handlu oraz jego realizacja – koncepcja opracowana – zrealizowano,
 • przygotowanie dokumentacji remontu Domu Zdrojowego – zrealizowano,
 • modernizacja istniejącego oświetlenia tj. zamiana na oszczędne źródła światła oraz instalacja nowych lamp – zrealizowano,
 • modernizacja ścieżek spacerowych – zmodernizowano ul. Naftową z połączeniem z ul. Wincentego Pola – zrealizowano,
 • budowa parkingu w okolicy przedszkola – wykonano dokumentację,
 • dokończenie budowy placu zabaw na Osiedlu Wschodnim – zamiast placu zabaw wykonano miejsca do odpoczynku i rekreacji wraz z wiatami,
 • uporządkowanie i, w miarę możliwości, uregulowanie Potoku Iwonickiego – przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami Wód Polskich, konserwatora zabytków oraz Uzdrowiska Iwonicz S.A.

Iwonicz

 • remont dróg gminnych – zrealizowano,
 • dokończenie budowy ogrodzenia na starym cmentarzu – zrealizowano wraz z remontem domów pogrzebowych na starym i nowym cmentarzu,
 • budowa alejek na cmentarzach – zrealizowano,
 • rozbudowa Domu Ludowego (dobudowa kuchni wraz przebudową zaplecza, termomodernizacja obiektu oraz remont otoczenia, w tym dróg dojazdowych) zrealizowano zakres większy od planowanego poprzez kompleksową przebudowę całego budynku Domu Ludowego,
 • budowa nowych wiat przystankowych przy DK nr 28 w porozumieniu z GDDKiA – przesunięto w czasie ze względu na budowę dróg ekspresowych,
 • przygotowanie dokumentacji i realizacja budowy zadaszenia trybun na stadionie LKS „Iwonka” Iwonicz – zmiana zakresu i kolejności prac: na pierwszym miejscu postawiono remont zaplecza budynku. Budowa zbiorników i instalacji nawadniających murawę, a także zadaszenia zostanie wykonane w drugim etapie,
 • budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego oraz kablowego – zrealizowano,
 • zagospodarowanie terenów po starej siedzibie OSP, m. in. budowa siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw, altany z grillem – zrealizowano,
 • remont Szkoły Podstawowej w Iwoniczu (remont dachu, częściowa termomodernizacja) oraz infrastruktury drogowej wokół szkoły – zrealizowano częściowo: wykonano remont parkingu i dróg dojazdowych oraz wykonano dokumentację projektową termomodernizacji szkoły wraz z instalacją fotowoltaiczną,
 • nowe oznaczenie ulic wraz z numeracją – w trakcie projektowania, oznakowanie przystanków – dokumentacja gotowa.
 • Odcinkowy pomiar prędkości na DK nr 28 w porozumieniu z GDDKiA – w trakcie rozmów.

Lubatowa

 • remont dróg gminnych, w tym rolniczych – zrealizowano,
 • modernizacja Szkoły Podstawowej, w tym przebudowa dachu, kotłowni i instalacji, wykonanie odwodnienia wraz z izolacją pionową oraz docieplenie ścian – zrealizowano częściowo: wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz przebudowano kotłownię węglową na gaz,
 • budowa zatoczki typu „Kiss & Ride” na terenie szkoły, umożliwiającej bezpieczne wysadzenie dzieci dowożonych do szkoły bez utrudniania ruchu ulicznego – po rozmowach z dyrekcją szkoły zrezygnowano z zatoczki na rzecz ogrodzenia terenu szkoły – zrealizowano,
 • budowa wodociągu do centrum Lubatowej lub budowa studni – zrealizowano częściowo: wykonano nową studnię w centrum Lubatowej obok Domu Ludowego. Projekt wodociągu zostanie wykonany po modernizacji ujęć wody na Turkówce i przebudowie wodociągu przy al. Leśnej.
 • budowa chodnika na Nowsiu we współpracy z Powiatem Krośnieńskim – w trakcie realizacji: dzięki staraniom władz i mieszkańców Powiat zaprojektował chodnik oraz zabezpieczył pieniądze na realizację ww. inwestycji,
 • remont drogi powiatowej we współpracy z Powiatem Krośnieńskim – w trakcie planowania,
 • budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego oraz kablowego na drogach gminnych – zrealizowano,
 • remont zatok przystankowych wraz z pętlą końcową Lubatowa Góra – w trakcie przygotowania (przewidywany czas realizacji 2024 r.),
 • remont dachu budynku OSP oraz termomodernizacja obiektu – zrealizowano,
 • przegląd obiektów mostowych, dokonanie analizy oraz ustalenie kolejności remontu – zrealizowano: wybudowano most na Turkówkę, będą projektowane następne mosty,
 • remont Domu Ludowego (termomodernizacja ścian zewnętrznych i remont wnętrza) – w trakcie realizacji: zakres robót został zwiększony do całkowitej przebudowy obiektu,
 • budowa parkingu obok nowo wybudowanego przedszkola – odłożono do czasu zakończenia przebudowy Domu Ludowego, obecnie plac służy składowaniu materiałów budowlanych,
 • budowa miejsc postojowych koło cmentarza – nie zrealizowano: brak zgody parafii na przejęcie gruntów,
 • budowa alejek na cmentarzu, remont ogrodzenia oraz doprowadzenie wody – zrealizowano,
 • rekultywacja stadionu LKS Lubatowa oraz remont budynku szatni – nie zrealizowano: brak zgody parafii na przejęcie gruntów,
 • zakup lekkiego wozu strażackiego – w przypadku otrzymania dofinansowania – zrealizowano.

Lubatówka

 • remont Domu Ludowego oraz OSP (przebudowa wraz z termomodernizacją, przebudowa kuchni, modernizacja kotłowni i instalacji, dostosowanie pomieszczeń pod edukację przedszkolną) – zrealizowano w zakresie większym niż zakładano: całkowita przebudowa Domu Ludowego,
 • remont dróg gminnych – zrealizowano,
 • budowa miejsc postojowych przy cmentarzu – w trakcie realizacji: obecnie trwa utwardzanie terenu pod budowę parkingu,
 • budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej – zrealizowano,
 • remont drogi powiatowej we współpracy z Powiatem Krośnieńskim <strong>– zrealizowano częściowo,
 • wykonanie drogi turystycznej łączącej Lubatówkę z Iwoniczem-Zdrojem poprzez przejęcie odcinków dróg prywatnych leżących w obrębie Iwonicza-Zdroju – zrealizowano częściowo: wykonano wytyczenia,
 • budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego oraz kablowego na drogach gminnych – zrealizowano,
 • rekultywacja stadionu LKS Lubatówka – zrealizowano ponad plan: zadanie rozszerzono o remont zaplecza.

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy