Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Iwonicz-Zdrój!

Dzięki zaufaniu, jakim mnie Państwo obdarzyli, mogłem w kadencji 2018–2024 pełnić funkcję burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój. Było to w mojej ocenie dobrze wykorzystane 5 lat, podczas których zadbaliśmy wraz z moim zastępcą Jackiem Ryglem o realizację niemal wszystkich zapowiadanych w kampanii inwestycji. Czasy, w których nam przyszło zarządzać Gminą Iwonicz-Zdrój były niełatwe, bo naznaczone zjawiskami o znaczeniu globalnym, których skutków nikt do końca nie mógł przewidzieć: pandemią COVID-19 oraz wybuchem wojny tuż za naszą wschodnią granicą. Mimo wielu niewiadomych nie poddaliśmy się zwątpieniu, nie ulegliśmy również pokusie odłożenia pilnych działań „na potem” i czekania z założonymi rękami na ustabilizowanie się sytuacji. Dzięki determinacji, odwadze i konsekwencji w działaniu mamy dziś w gminie zrealizowane wielomilionowe inwestycje m.in. salę gimnastyczną i Dom Ludowy w Lubatówce, wyremontowane drogi na Osiedlu Wschodnim w Iwoniczu-Zdroju, zmodernizowane odcinki wodociągu, basen miejski, nowe mosty czy odnowiony Dom Ludowy w Iwoniczu. Wykonane inwestycje są najlepszymi dowodami naszej wiarygodności i słowności. Warto podkreślić, że dzięki rozsądkowi, zdolności przewidywania i wytężonej pracy urzędników uniknęliśmy problemów ze znalezieniem wykonawców na wszystkie ważne inwestycje i żaden z nich, mimo pandemii i wojny w Ukrainie nie zszedł z placu budowy.

Dziś mogą nas Państwo rozliczyć z tego, co zostało obiecane i zrobione. Mając w pamięci wszystkie trudne momenty, z którymi musieliśmy się mierzyć jako samorządowcy, z tym większą dumą prezentujemy zrealizowane przedsięwzięcia będące wynikiem naszego uporu oraz chęci dotrzymania słowa danego Wyborcom.

Zakasawszy rękawy, w ciągu ostatnich 5 lat pozyskaliśmy ponad 60 000 000 zł, z których ogromną część przeznaczono na ważne inwestycje o łącznej wartości ok. 70 000 000 złotych. Ponadto wyremontowaliśmy rekordową długość dróg (ponad 17 km), wybudowaliśmy 450 lamp ledowych, w tym 256 fotowoltaicznych, pozyskaliśmy środki na wymianę 130 opraw ledowych, wybudowaliśmy instalację fotowoltaiczną o mocy ponad 80 KWh (następne 40 KWh w budowie).

Wszystkie wykonane w ostatnich 5 latach inwestycje są wspólnym sukcesem nas – samorządowców oraz całego środowiska lokalnego w osobach radnych, nauczycieli, strażaków, sportowców i mieszkańców, których sugestie i sygnały pomagały zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

Ogromne zasługi w realizacji inwestycji ma mój zastępca Jacek Rygiel, którego wiedza, zdolność przewidywania i szerokie doświadczenie zawodowe pozwoliły nam uniknąć problemów proceduralnych będących zmorą innych samorządów. Nie przejadaliśmy pieniędzy na tzw. miękkie projekty służące wyłącznie piarowi i promocji rządzących. Każdą wolną złotówkę woleliśmy przeznaczyć na działania oczekiwane przez społeczność lokalną, ustalając, nie bez dylematów, ich priorytetowość.

W ciągu ostatnich lat nasza Mała Ojczyzna zmieniła się nie do poznania, co nie znaczy, że nie pozostało już nic do zrobienia. Wręcz przeciwnie: zachęceni dotychczasowymi osiągnięciami gotowi jesteśmy do dalszych zmian, które mają służyć podniesieniu standardu życia Mieszkańców naszej gminy. Jestem przekonany, że ciągłość i konsekwencja w działaniu będą gwarantem jej dalszego rozwoju, dlatego kolejny raz proszę Państwa o mandat zaufania i poparcie mojej kandydatury na stanowisko Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w zbliżających się wyborach samorządowych. Proszę również o wsparcie naszych kandydatów na radnych, startujących z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasza Przyszłość”, gdyż ich obecność w Radzie Miejskiej ułatwi pełną realizację zaproponowanego przez nas programu oraz ograniczy jałowe spory.

Z wyrazami szacunku,
Witold Kocaj

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
  • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
  • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
  1. Jeden
  2. Dwa
  3. Trzy