Kandydaci na radnych
gminy Iwonicz Zdrój

Iwonicz

Robert Czopowik

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 3

Pracując w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, przez okres ostatnich lat spotykałem się z wieloma problemami zgłaszanymi przez mieszkańców, szczególnie dotyczącymi spraw komunalnych. Przy okazji tych kontaktów miałem wrażenie, że część problemów i postulatów nie docierała dostatecznie szybko do Urzędu Gminy, co mogło powodować opóźnienie pożądanych działań samorządu czy wręcz brak ich realizacji. Moja decyzja o kandydowaniu na radnego Rady Miejskiej podyktowana jest właśnie chęcią wysłuchiwania propozycji mieszkańców i jak najszybszego przedstawiania ich władzom samorządowym wraz z propozycjami rozwiązań. Mam bardzo duże doświadczenie wyniesione z pracy w administracji specjalnej i chciałbym je wykorzystać w działalności na rzecz mieszkańców naszej gminy. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem człowiekiem otwartym, uczciwym, życzliwym, pracowitym i optymistycznie nastawionym do życia. Ci, którzy mnie nie znają, będą się mogli o tym przekonać w trakcie spotkań z mieszkańcami mojego okręgu wyborczego.

Janusz Litwin

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 4

Jestem osobą odpowiedzialną, energiczną, rozpoznawalną na terenie gminy i poza nią. Rozpoczęte sprawy staram się zawsze finalizować i niełatwo rezygnuję z realizacji wyznaczonych celów. Praca na rzecz społeczeństwa lokalnego daje mi satysfakcję i przynosi wiele radości. Będąc radnym, wielokrotnie reprezentowałem interesy mieszkańców Iwonicza, często z bardzo dobrym skutkiem. Dzięki m.in. moim staraniom Iwonicz zyskał nową remizę OSP. Sprawując mandat radnego, dałem się poznać jako człowiek słowa i czynu, który nie boi się konfrontacji i umie bronić swojego zdania. Aktywnym udziałem w pracach Rady Miejskiej starałem się udowadniać swoją przydatność dla mieszkańców sołectwa. Jestem założycielem i opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Iwoniczu, którą przygotowuję do pracy społecznej i działań ratowniczych. Uważam, że dotąd nie zawiodłem zaufania moich Wyborców.

Adam Nycz

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 5

W środowisku Iwonicza jestem znany jako propagator walorów krajobrazowych i architektonicznych naszej gminy oraz człowiek zaangażowany w ratowanie zabytków. Dalece nieobojętna jest mi jednak kwestia zrównoważonego rozwoju całej gminy, dlatego ubiegam się o mandat radnego. Miałem duży wpływ na rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy przedszkola wraz ze żłobkiem, modernizację oświetlenia ulicznego, modernizację dróg oraz na przywrócenie do własności Urzędu Gminy drogi na ul. Zagrodniki wzdłuż Potoku Iwonickiego (Iwoniczanki). Na ten cel zostały także zabezpieczone finanse w tegorocznym budżecie Gminy Iwonicz-Zdrój. Do tej pory zostały wykonane prace planistyczne, umożliwiające wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową. Chciałbym nadal mieć bardziej realny wpływ na to, w jakim kierunku rozwija się nasza lokalna społeczność.

Jarosław Kielar

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 6

Pochodzę z Iwonicza, tu mieszkam i pracuję, znam więc dobrze potrzeby mieszkańców sołectwa. Z dumą obserwuję rozwój naszej gminy. Cieszą mnie liczne inicjatywy i inwestycje, które sprawiają, że Iwonicz rozkwita i staje się wygodnym miejscem do życia. Zależy mi, aby miejscowość, w której żyję, nie przestawała się rozwijać. Chcę realnie uczestniczyć w tym procesie, być głosem mieszkańców Iwonicza i mieć wpływ na kierunki jego dalszego rozwoju, dlatego kandyduję na radnego. Aktywność i działanie są dla mnie najważniejsze. Angażuję się w życie społeczne z racji wykonywanego zawodu i swoich pasji. Do powierzonych zadań podchodzę z entuzjazmem. Zaangażowanie, które towarzyszy mi na co dzień, chciałbym wykorzystać w pełnieniu zadań, które powierzą mi moi sąsiedzi. Będę również dbał o potrzeby najmłodszych i razem z nimi rozwijał ich pasje i talenty, wskazując im pozytywne aspekty zdrowego stylu życia.
Już teraz dziękuję za okazane mi wsparcie.

Edyta Buczek

Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 7

Podjęłam decyzję o kandydowaniu na radną, ponieważ dostrzegam konieczność pomocy różnym grupom społecznym (seniorom, rodzicom, młodzieży i dzieciom) i chcę mieć swój udział w zapewnieniu im dedykowanych ofert kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Doceniam i będę wspierać inicjatywy i działania indywidualnych osób, przede wszystkim młodych, przedsiębiorczych ludzi w realizowaniu ich planów zawodowych na terenie naszej gminy.
Chciałabym być radną, która faktycznie słyszy i z oddaniem reprezentuje mieszkańców Iwonicza. Pragnę, by miejscowość, w której żyję, była miejscem przyjaznym, bezpiecznym, o wysokim poziomie życia. Z wszystkich sił będę się starała nie zawieść Państwa zaufania jako radna. Jeżeli uważasz ,że jestem Twoją kandydatką na radną, oddaj na mnie swój głos. Z góry dziękuję!

Piotr Zięba

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 8

O kandydowaniu na radnego w nadchodzących wyborach zdecydowałem zachęcony osobistą rekomendacją Pana Marka Bliżyckiego, obecnego radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, który zdecydował, że w najbliższych wyborach nie będzie ubiegał się o reelekcję. Uznał, że będę odpowiednim kandydatem, by zastąpić go na miejscu radnego Gminy Iwonicz-Zdrój z okręgu nr 8. Jego ocena i zaufanie to dla mnie wielki zaszczyt ale i ogromna odpowiedzialność. Chciałbym kontynuować działania prowadzone przez Pana Bliżyckiego i być jego godnym następcą. Udzielony mi mandat zaufania przez osobę tak szanowaną w środowisku obliguje mnie i motywuje do cięższej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jestem osobą bardzo otwartą i empatyczną. Doskonale znam problemy oraz potrzeby mieszkańców Iwonicza i na pewno zrobię wiele, żeby godnie reprezentować swoich Wyborców. Argumentami za moją kandydaturą niech będą doświadczenie zarówno zawodowe jak i życiowe, wykształcenie, pozytywna energia, otwartość na ludzi oraz determinacja w dążeniu do celu.

Lubatowa

Tomasz Klimkiewicz

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 9

Z racji pełnionych wcześniej obowiązków jestem osobą rozpoznawalną w Lubatowej, a jednocześnie w pełni świadomą problemów i oczekiwań społeczności lokalnej. Jako wieloletni pracownik Urzędu Gminy oraz radny VII kadencji poznałem mechanizmy legislacyjne. Jestem osobą energiczną, pracowitą, niekonfliktową i chętną do współpracy. Wespół z innymi radnymi pracowałem na spójną wizję rozwoju naszej gminy, w szczególności Lubatowej. Rezultaty przekonały mnie, że warto ubiegać się o mandat radnego i mieć wpływ na kierunek rozwoju naszej gminy. Dzięki dobrej współpracy z władzami samorządowymi udało się wykonać wiele kluczowych inwestycji dla Lubatowej m.in. przedszkole, Dom Ludowy, oświetlenie uliczne dróg gminnych. Zawsze jednak można zrobić więcej, a gwarantem dobrych zmian jest kontynuacja obranego kierunku i jeszcze bardziej wytężona praca na rzecz mieszkańców Lubatowej i Gminy Iwonicz-Zdrój.

Jan Owsiany

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 10

Jako mieszkaniec Lubatowej aktywnie uczestniczę w jej życiu, angażując się w ważne obszary działalności lokalnej takie jak kultura, sport, rozwój infrastruktury, bezpieczeństwo mieszkańców. Cenię sobie kontakty międzyludzkie, doskonale znam środowisko, w którym mieszkam, dzięki czemu nieobce są mi potrzeby i problemy mieszkańców. Najlepszą rekomendacją mojej osoby jest sprawowanie funkcji radnego przez cztery kadencje, który to okres wykorzystałem na pracę na rzecz społeczeństwa lokalnego. Udzielam się w również w OSP Lubatowa i działałem w LKS Lubatowa. Ponieważ sprawy sołectwa i gminy leżą mi głęboko na sercu, chciałbym mieć wpływ na zachodzące w nich zmiany. Uważam, że moja znajomość środowiska, kompetencje, doświadczenie i zaufanie społeczne są dobrym prognostykiem na to, że będę godnie reprezentował sprawy lubatowian, sołectwa i mieszkańców gminy w nadchodzącej kadencji.

Grzegorz Zygmunt

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 11

Jestem człowiekiem otwartym na nowe możliwości, szczerym i potrafiącym bronić własnego zdania. Emanuje ze mnie empatia do każdego człowieka, dzięki czemu nikt nie odejdzie ode mnie niewysłuchany. Jako wieloletni mieszkaniec Lubatowej, pomimo ciągłego rozwoju naszej miejscowości, zauważam jeszcze szereg potrzeb, których zaspokojenie przyczyniłoby się do poprawy życia mieszkańców. Jestem gotów pracować na rzecz Lubatowian i pomagać naszej społeczności w najlepszy możliwy sposób. Nie lubię obiecywać, wolę działać. Jestem młody, ambitny i chętny do działania skierowanego na rozwój naszego regionu oraz wspierania naszych mieszkańców.

Mariusz Jakieła

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 12

Do startu w wyborach skłoniła mnie chęć działania na rzecz dalszego rozwoju naszej gminy oraz pomoc w sprawach priorytetowych dla jej mieszkańców. Jako radny będę pracował sumiennie, świadomy, że z owoców mojej pracy będzie korzystała lokalna społeczność. Chcę, by nasza gmina zmieniała się na lepsze przy racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu budżetem. Chciałabym przekonać Was, Drodzy Wyborcy, że ważne i zasługujące na realizację Wasze inicjatywy i pomysły będę starał się bardzo mocno wspierać. Nasza gmina jest piękna, a może być jeszcze piękniejsza. To możliwe!

Łukasz Bień

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 13

Dzięki zaufaniu i głosom wyborców już czwartą kadencję mam zaszczyt reprezentować w samorządzie gminnym interesy mieszkańców Lubatowej i pozostałych miejscowości. Nie pełnię jednak funkcji radnego dla splendoru i pochwał. Jako radny zawsze starałem się być blisko ludzi i ich spraw, dostrzegać potrzeby społeczne i przedstawiać je lokalnym władzom. Wielokrotnie spotykałem się z dowodami sympatii oraz zaufania do mojej osoby, za co jestem bardzo wdzięczny. Moje pozytywne nastawienie do obowiązków i do ludzi, uczciwa praca, współpraca i dobry kontakt z władzami gminy, a także chęć współtworzenia lepszej „Małej Ojczyzny” przełożyły się na liczne inwestycje (m. in. funkcjonujące przedszkole, remontowany od podstaw Dom Ludowy, odnowiony budynek remizy, remonty dróg, budowa oświetlenia i wiele innych).

Iwonicz-Zdrój

Rajmund Boczar

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 1

Jako samorządowiec zawsze kierowałem się przede wszystkim dobrem naszych mieszkańców. Uważnie wsłuchiwałem się w ich głosy i starałem się, z pomocą władz gminnych, znajdować najlepsze rozwiązania ich problemów. Podejmowałem także starania o to, by także kuracjusze i turyści czuli się komfortowo w naszym mieście. Przez szereg lat, w ramach kierowanego przeze mnie stowarzyszenia, prowadziłem działalność prospołeczną, zaopatrując osoby starsze, niepełnosprawne i chore w niezbędne produkty żywnościowe. W roku bieżącym dzięki umowie zawartej między „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej a Iwonickim Stowarzyszeniem „Ocalić od zapomnienia” ta pomoc będzie kontynuowana.

Kazimierz Deręg

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 2

Sprawując mandat radnego gminy, dokładałem wszelkich starań, by dobrze służyć mieszkańcom. Dałem się poznać jako człowiek uczynny, życzliwy, dyspozycyjny i skuteczny. Wielokrotnie z dobrym skutkiem interweniowałem u burmistrza w zgłaszanych mi sprawach. Nie dzielę spraw na ważne i ważniejsze, bo każde zasługują na poważne traktowanie. Jako aktywny członek lokalnej społeczności chciałbym, żeby rodzinne miasto i pozostałe miejscowości dynamicznie się rozwijały, tworząc dobrą markę Gminy Iwonicz-Zdrój.
W kolejnej kadencji będę starał się o porządek, ład i bezpieczeństwo w centrum uzdrowiska oraz na Osiedlu Wschodnim, odnowienie szlaków turystycznych i miejsc pamięci narodowej, inwestycje oświetleniowe na terenie Iwonicza-Zdroju oraz o wspieranie inicjatyw młodzieżowych i seniorskich w naszym miasteczku.

Lubatówka

Krzysztof Zima

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 14

Od lat w sposób zaangażowany uczestniczę w życiu społecznym Lubatówki. Jestem postrzegany jako człowiek szczery, otwarty, zdecydowany, umiejący wyrazić własne zdanie. Te cechy predysponują mnie do pracy radnego, którego zadaniem jest dbanie o rozwój i sprawy rodzimej miejscowości oraz całej gminy. Nie boję się ciężkiej pracy ani krytyki, jeśli służy dobru lokalnego społeczeństwa. Cieszę się ze zmian, jakie dokonały się w ostatnich latach w Lubatówce i pozostałych miejscowościach gminy. W dużej mierze świadczą one o pracy radnych, którzy nie pozostają obojętni na sprawy zgłaszane im przez mieszkańców. Obiecuję dalszą zaangażowaną pracę i reprezentowanie woli społeczności lokalnej przed władzami gminnymi.

Beata Dołęgowska-Ziomek

Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 15

W Lubatówce mieszkam od 1975 roku, wrosłam więc bardzo dobrze w lokalną społeczność i doskonale znam zarówno jej mocne strony jak i potrzeby. Od lat czynnie uczestniczę w życiu społecznym miejscowości: jestem członkiem Rady Sołeckiej i Rady Parafialnej, a także członkiem Zarządu tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich. W swojej pracy społecznej kieruję się zawsze dobrem mieszkańców i zabiegam o jak najlepsze warunki życia na wsi.
Od 2007 roku pracuję w Urzędzie Gminy w Rymanowie na stanowisku kierownika Referatu Infrastruktury. Wcześniej byłam zatrudniona w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwonicz-Zdroju. Posiadam duże doświadczenie administracyjne i wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu.

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
  • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
  • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
  1. Jeden
  2. Dwa
  3. Trzy