Witold Kocaj  – obecny Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Wiek: 54 lata
Rodzina: żonaty, dwoje dzieci.

Wykształcenie:

  • absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu,
  • absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Politologii.

Działalność:

Wszystkie lata spędzone w rodzimej Gminie Iwonicz-Zdrój utwierdziły mnie w przekonaniu, że jest to moje miejsce warte tego, by je rozwijać, upiększać i unowocześniać. Przez cztery lata miałem honor sprawować funkcję Burmistrza naszej gminy i mogę w zgodzie z własnym sumieniem powiedzieć, że służyłem jej najlepiej, jak tylko potrafiłem. Wykorzystałem całe swoje bogate doświadczenie menadżerskie w obszarze zarządzania dużymi zespołami ludzkimi, by stworzyć urząd złożony z pracowników, którzy z oddaniem pracują na rzecz mieszkańców. Wieloletnia służba w Straży Granicznej oraz zdobyte wykształcenie politologiczne ułatwiły mi prowadzenie rozsądnej polityki, w której najważniejszy jest człowiek, a nie partyjne priorytety i wytyczne. Starałem się godnie reprezentować Gminę Iwonicz-Zdrój podczas licznych spotkań na różnych szczeblach i być najlepszym ambasadorem naszej ziemi zarówno wśród „swoich”, jak i poza granicami województwa. Szczerze wierzę, że  największym bogactwem i najpiękniejszą ozdobą naszej gminy są mieszkający w niej ludzie. Zawsze pozostawałem do Państwa dyspozycji, nikogo nie pozostawiając bez pomocy i wsparcia. Dołożyłem wszelkich starań, by zrealizować obietnice złożone Państwu w 2014 roku – nie po to, by przedłużyć sobie kadencję o kolejne pięć lat, a z powodu elementarnej uczciwości, szacunku do Wyborców i danego Im słowa oraz odpowiedzialności za powierzoną mi społeczność. Jako człowiek energiczny, honorowy, konsekwentnie dążący do celu i mocno wrośnięty w tę ziemię potrafiłem bezbłędnie zdiagnozować jej potrzeby i w sposób efektywny je zaspokoić. Najlepszymi świadkami mojej skuteczności jako gospodarza gminy są wykonane na jej terenie inwestycje – prawie wszystkie z zadeklarowanych udało się zrealizować. Nie należę do osób łatwo rezygnujących i szybko poddających się, przeciwnie – trudności mobilizują mnie do jeszcze skuteczniejszego działania.  Mimo wielu prób zdeprecjonowania mojej osoby niewzruszenie kontynuowałem obrany kurs. Pozostałem niezależny i nieuwikłany w układy lokalne, co może się niektórym nie podobać, ale daje rękojmię do uczciwego i bezstronnego sprawowania urzędu. Mam jasno sprecyzowaną wizję naszej gminy jako miejsca, do którego bez wstydu można się przyznać. Zależy mi na harmonijnym rozwoju wszystkich miejscowości, bo w każdej z nich ludzie pragną żyć wygodniej i dostatniej, wszyscy potrzebują dróg, oświetlenia ulicznego, przychodni, szkół… Będę się starał tę harmonię osiągnąć poprzez wytężoną pracę w kolejnej kadencji przy pomocy swojego zastępcy i zaangażowanych w rozwój gminy radnych.

Głęboko wierzę, że nasza gmina z całym jej potencjałem krajobrazowym i uzdrowiskowym, ze wspólnotą ludzi życzliwych dla siebie nawzajem i nieobojętnych na sprawy własnego samorządu stanie się wizytówką całego Podkarpacia oraz miejscem, w którym będzie się chciało żyć i przebywać.

 Motto:

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.

Henry Ford