W związku z licznymi nieprawdziwymi informacjami na temat Ośrodka Zdrowia w m. Lubatowa informujemy, że Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój próbował zawrzeć porozumienie w celu zawarcia umowy ze Spółką Partnerską Lekarzy w m. Lubatowa. W związku z tym, że Spółka Partnerska Lekarzy nie wyraziła zgody na zawarcie umowy na warunkach przedstawionych przez Pana Burmistrza, umowa dotychczasowa została wypowiedziana. Poniżej przedstawiamy link z odpowiedzią Burmistrza na zapytanie mieszkańca miejscowości Lubatowa dotyczącego Ośrodka Zdrowia.

Link do nagrania:

      kocaj.pl/nagrania/osrodek_zdrowia_lubatowa.mp3