Po wielu staraniach Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwoniczu-Zdroju przy aprobacie Burmistrza oraz Radnych uchwałą udzielona została Dotacja z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na zakup samochodu. Został zakupiony samochód terenowy z napędem na dwie osie SUZUKI VITARA. Samochód przystosowany jest do trudnych warunków terenowych panujących w naszej gminie. Przypomnijmy, że nowy nabytek zastąpi wyeksploatowanego osiemnastoletniego Poloneza, którego utrzymanie i dalsza eksploatacja wiązała się z dużymi nakładami finansowymi. Samochód ma służyć mieszkańcom naszej gminy w świadczeniu doraźnej pomocy medycznej.