Zespół ludzi, działających społecznie, dokonuje sukcesywnej renowacji szlaków turystycznych. W wyniku kilkugodzinnych prac konserwatorskich jeden ze szlaków został doprowadzony do właściwego stanu. Odnowiono znaki szlaku, dokonano kasacji rozrośniętych ponad miarę i mocno zniszczonych oznaczeń, a w niektórych, trudniejszych orientacyjnie miejscach, domalowano oznaczenia ułatwiające turyście wędrówkę po wyznaczonej ścieżce. Zwracamy uwagę, że ze względu na ochronę środowiska do znakowania szlaku została użyta farba specjalnego przeznaczenia do celów leśnych, która nie szkodzi drzewostanom. Podczas znakowania nastąpi również korekta kolorów szlaków. Będą one teraz pokrywały się z tablicami informacyjnymi oraz mapą, która zostanie niebawem wydana.