W dniu dzisiejszym Burmistrz Witold Kocaj oraz Zastępca Burmistrza Jacek Rygiel spotkali się z Dyrektorem Zespołu Szkół w Lubatówce Panem Adamem Dołęgowskim, gronem pedagogicznym i młodzieżą szkoły. W trakcie spotkania Burmistrz pogratulował bardzo dobrych wyników Laureatowi wielu olimpiad Maksymilianowi Jucha. Ponadto wręczył Laureatowi pamiątkowy album, przewodnik historyczny po naszej Gminie oraz medal przedstawiający Władysława Bełzę, przybliżając sylwetkę tego wielkiego patrioty.
W drugiej części spotkania omówiono zasady bezpiecznego poruszania się po drogach w godzinach nocnych, wręczając młodzieży opaski odblaskowe. Na zakończenie Burmistrz oraz Zastępca złożyli zebranym życzenia świąteczne.

Gratulujemy Laureatowi.