W dniu 08. 04. 2015 roku, w kinie „ Wczasowicz” odbyło się zebranie mieszkańców Iwonicza- Zdroju. W trakcie zebrania został wybrany ponownie Przewodniczącym Zarządu Miasta Pan Rajmund Boczar. Ponadto Zastępcą Przewodniczącego został wybrany Pan Alfred Jeziorzański, Sekretarzem Pan Michał Stanisław Nycz, Skarbnikiem Pan Kazimierz Deręg a Członkiem Zarządu Pan Jan Paweł Kielar.
Wszystkim wybranym składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy sił w pracy dla dobra naszej społeczności.
W zebraniu uczestniczyli Burmistrz Witold Kocaj, Zastępca Burmistrza Jacek Rygiel, Radna Dorota Świstak, Radny Michał Kielar.