W dniu 21.04.2015 r. w m. Lubatówka odbyło się zebranie Rady Sołeckiej. Na zebranie zaproszeni zostali Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Witold Kocaj oraz Zastępca Burmistrza Jacek Rygiel. Zebranie prowadził Sołtys Sołectwa Lubatówka Stanisław Drozd. Podczas spotkania poruszone zostały bieżące sprawy związane m.in. z remontem przystanków, dróg i chodników poruszony również został temat poprawy bezpieczeństwa na drogach.