Nasza Przyszłość

W dniu 15 kwietnia 2015 roku w Iwoniczu odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin powiatu krośnieńskiego oraz miasta Krosna. W trakcie spotkania podjęto decyzję o zainicjowaniu prac związanych z utworzeniem Stowarzyszenia, które ma obejmować obszar Ziemi Krośnieńskiej. Celem statutowym jego działalności będzie propagowanie idei samorządowej i działania w ramach społeczeństw obywatelskich. Przedstawiono zarys statutu, nazwy oraz sposób wewnętrznej organizacji. O pracach wspomnianego Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco.