Rozpoczęto odkrzaczanie oraz wykaszanie uczęszczanych przez turystów oraz ludność miejscową dróg i szlaków. Przykładem jest droga „Folcikówka” łącząca miejscowości Lubatówka i Iwonicz-Zdrój.