Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój składa wyrazy podziękowania Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu Panu Januszowi Litwinowi, Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatówce Panu Pawłowi Leżoniowi oraz strażakom ochotnikom, a także Panu Rajmundowi Boczarowi oraz mieszkańcom Iwonicza-Zdroju za pomoc podczas dystrybucji jabłek.