Ujęcie wody obok „Amfiteatru”, kilka lat temu spełniało swoją funkcję. Teraz zaniedbane straszy, chcielibyśmy ten teren uporządkować początkowo poprzez wycięcie krzaków.