Adam Nycz

Okręg nr.: 5
Wiek: 52 lata
Rodzina: żonaty od 30 lat, czworo dzieci.
Wykształcenie: – średnie techniczne, absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie
Działalność zawodowa:
– emerytowany strażak
– renowator szlaków spacerowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Działalność społeczna:

– czynny współpracownik Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” działający na rzecz ratowania miejsc pamięci i kultu religijnego,
– promotor piękna Iwonicza-Zdroju w wydawnictwach turystycznych i organizator spacerów po iwonickich szlakach,
– od 20 lat współprzygotowujący iwonicką szopkę bożonarodzeniową, od ubiegłego roku także Grobu Bożego,
– propagator Iwonickiego Skarbu: iwonickiej przyrody oraz zabytkowej architektury, szczególnie sakralnej,

bezpartyjny

W środowisku Iwonicza-Zdroju jestem znany jako propagator walorów krajobrazowych i architektonicznych naszej gminy oraz człowiek zaangażowany w ratowanie zabytków. Dalece nieobojętna jest mi jednak kwestia zrównoważonego rozwoju całej gminy, dlatego ubiegam się o mandat radnego. Chciałbym mieć bardziej realny wpływ na to, w jakim kierunku rozwija się  nasza lokalna społeczność.

Reprezentując mieszkańców Iwonicza, będę zabiegał o realizację następujących inwestycji:

 • remont dróg gminnych,
 • dokończenie budowy ogrodzenia na starym cmentarzu,
 • budowę alejek na cmentarzach,
 • rozbudowę Domu Ludowego,
 • budowę nowych wiat przystankowych przy drodze krajowej,
 • budowę trybun na stadionie LKS „Iwonka” Iwonicz,
 • budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego,
 • zagospodarowanie terenów po starej OSP,
 • remont Szkoły Podstawowej w Iwoniczu,
 • oznaczenie ulic wraz z numeracją.

 

Agata Kapica

Okręg nr.: 3
Wiek: 37 lat.
Rodzina: mężatka, trzech synów
Wykształcenie: – średnie techniczne – technik obsługi ruchu turystycznego i BHP

Jestem rodowitą iwoniczanką, szczęśliwą żoną i mamą trzech synów. Do startu w wyborach skłoniła mnie chęć działania na rzecz dalszego rozwoju naszej gminy oraz pomoc w sprawach priorytetowych dla jej mieszkańców. Jako radna będę pracowała sumiennie, świadoma, że
z owoców mojej pracy będzie korzystała lokalna społeczność. Chcę, by nasza gmina zmieniała się na lepsze przy racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu budżetem. Chciałabym przekonać Was, Drodzy Wyborcy, że ważne i zasługujące na realizację są Wasze inicjatywy i pomysły, które będę starała się wspierać. Nasza gmina jest piękna, a może być jeszcze piękniejsza. To możliwe!

MOTTO:
„Człowiek wszystko może zrobić, wszystko zdobyć i osiągnąć, byle tylko chciał, myślał i pracował”- B. Prus
„Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione”- Nelson Mandela

Reprezentując mieszkańców Iwonicza, będę zabiegała o realizację następujących inwestycji:

 • remont dróg gminnych,
 • dokończenie budowy ogrodzenia na starym cmentarzu,
 • budowę alejek na cmentarzach,
 • rozbudowę Domu Ludowego,
 • budowę nowych wiat przystankowych przy drodze krajowej,
 • budowę trybun na stadionie LKS „Iwonka” Iwonicz,
 • budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego,
 • zagospodarowanie terenów po starej OSP,
 • remont Szkoły Podstawowej w Iwoniczu,
 • oznaczenie ulic wraz z numeracją.

 

Bogusław Trygar

Okręg nr.: 7
Wiek: 39 lat.
Rodzina: żonaty, dwójka dzieci
Wykształcenie:
– absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie,
– absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Działalność:
Od 16 lat nauczyciel języka angielskiego, najpierw w Szkole Podstawowej im. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu, obecnie w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lubatówce.
– Ukończone liczne kursy kwalifikacyjne i szkolenia związane ze zmianami w systemie oświaty
– Od 2016 roku przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu.

Jestem rodowitym mieszkańcem Iwonicza, doskonale znającym mocne strony swojej miejscowości i jej potrzeby. Wieloletnia praca w wyuczonym zawodzie nauczyła mnie szacunku do ludzi oraz powierzonych mi spraw, umiejętności słuchania innych i otwierania się na cudze problemy w celu ich skutecznego rozwiązania. Jestem komunikatywny, pracowity, odpowiedzialny, stale podnoszę swoje kwalifikacje i wytrwale dążę do wyznaczonego przez siebie celu. Nie są mi obojętne sprawy mieszkańców naszej gminy jako osób współtworzących wspólnotę lokalną, dlatego ubiegam się o mandat radnego. Pragnę swoją pracą, wiedzą i zaangażowaniem przyczyniać się do dalszego rozwoju gminy zgodnie
z wolą iwoniczan i ich potrzebami.

Motto:

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami” Adam Mickiewicz

„We don’t grow when things are easy, we grow when we face challenges” Joyce Meyer (Nie rozwijamy się wtedy, kiedy wszystko przychodzi nam łatwo. Rozwijamy się, gdy stawiamy czoła wyzwaniom).

Reprezentując mieszkańców Iwonicza, będę zabiegał o realizację następujących inwestycji:

 • remont dróg gminnych,
 • dokończenie budowy ogrodzenia na starym cmentarzu,
 • budowę alejek na cmentarzach,
 • rozbudowę Domu Ludowego,
 • budowę nowych wiat przystankowych przy drodze krajowej,
 • budowę trybun na stadionie LKS „Iwonka” Iwonicz,
 • budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego,
 • zagospodarowanie terenów po starej OSP,
 • remont Szkoły Podstawowej w Iwoniczu,
 • oznaczenie ulic wraz z numeracją.

 

Jerzy Jakubczyk

Okręg nr.: 9
Wiek: 38 lat.
Rodzina: żonaty, troje dzieci
Wykształcenie: wyższe techniczne

Działalność społeczna:
– radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju obecnej kadencji, członek Komisji Rewizyjnej, Statutowej i Rozwoju Gminy

Przez ostatnie cztery lata miałem zaszczyt reprezentować mieszkańców Lubatowej jako radny. W tym okresie starałem się aktywnie uczestniczyć w życiu samorządu i walczyć
o sprawy istotne dla rozwoju naszej i pozostałych miejscowości. Jestem człowiekiem umiejącym słuchać i słyszeć innych ludzi, życzliwym i skutecznym. Dzięki dobrej współpracy z władzami samorządowymi udało się wywalczyć szereg inwestycji dla Lubatowej, m.in. budowę przedszkola czy oświetlenia ulicznego. Chciałbym wykorzystać zdobyte doświadczenie radnego i nadal sumiennie służyć lubatowianom poprzez działania, które w pełni wydobędą potencjał naszej rodzimej wsi. Będę pracował również na rzecz pozostałych miejscowości świadom, że siła samorządu zależy od ich harmonijnego rozwoju.

Reprezentując mieszkańców Lubatowej, będę zabiegał o realizację następujących inwestycji:

 • remont dróg gminnych, w tym rolniczych,
 • modernizację Szkoły Podstawowej,
 • budowę zatoczki typu „Kiss & Ride” na terenie szkoły,
 • budowę wodociągu do centrum Lubatowej lub budowę studni,
 • budowę chodnika na Nowsiu
 • remont drogi powiatowej
 • budowę oświetlenia ulicznego na drogach gminnych,
 • remont zatok przystankowych wraz z pętlą końcową Lubatowa Góra,
 • remont dachu budynku OSP oraz termomodernizacja obiektu,
 • przegląd obiektów mostowych i ustalenie kolejności remontu,
 • ­remont Domu Ludowego,
 • budowę parkingu obok nowo wybudowanego przedszkola,
 • budowę miejsc postojowych koło cmentarza,
 • budowę alejek na cmentarzu, remont ogrodzenia oraz doprowadzenie wody,
 • rekultywację stadionu LKS Lubatowa oraz remont budynku szatni,
 • zakup lekkiego wozu strażackiego – w przypadku otrzymania dofinansowania.

Jarosław Kielar

Okręg nr.: 6
Wiek: 44 lata
Rodzina: kawaler
Wykształcenie: wyższe
– absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Działalność zawodowa i społeczna:
pracownik Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju na stanowisku Animator Sportu
– nauczyciel wychowania fizycznego
– wieloletni zawodnik klubu sportowego LKS „Iwonka” Iwonicz
– trener piłkarski

Należę do ludzi aktywnych i niestojących w miejscu. Jako iwoniczanin od urodzenia chciałbym mieć wpływ na tempo i kierunek rozwoju rodzinnej miejscowości. Z racji swojej działalności zawodowej dobrze znam potrzeby lokalnej społeczności i chciałbym być jej głosem w Radzie Miejskiej. Jako radny będę sumiennie pracował na rzecz mieszkańców naszej gminy, szczególnie Iwonicza.

Reprezentując mieszkańców Iwonicza, będę zabiegał o realizację następujących inwestycji:

 • remont dróg gminnych,
 • dokończenie budowy ogrodzenia na starym cmentarzu,
 • budowę alejek na cmentarzach,
 • rozbudowę Domu Ludowego,
 • budowę nowych wiat przystankowych przy drodze krajowej,
 • budowę trybun na stadionie LKS „Iwonka” Iwonicz,
 • budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego,
 • zagospodarowanie terenów po starej OSP,
 • remont Szkoły Podstawowej w Iwoniczu,
 • oznaczenie ulic wraz z numeracją.

 

Janusz Litwin

Okręg nr.: 4
Wiek: 46 lat
Rodzina: żonaty
Wykształcenie: wyższe
absolwent studiów podyplomowych:
– Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
– Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Działalność zawodowa:
dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,
– nauczyciel w Zespole Szkół w Iwoniczu,
– kierownik obozów letnich dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 

Działalność społeczna:
– Od 1988 roku członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu, obecnie prezes
– od 2001 roku prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Iwoniczu-Zdroju
– od 2001 roku członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Krośnie
– członek Komisji ds. młodzieży i sportu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie,
– od 1994 roku Honorowy Dawca Krwi, a od 2001 roku członek Klubu Honorowych Dawców Krwi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
– Od 2017 roku członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Iwoniczu.

Jestem osobą odpowiedzialną, energiczną, rozpoznawalną na terenie gminy i poza nią. Lubię pracować dla dobra społeczeństwa. Dzięki m.in. moim staraniom Iwonicz zyska
w najbliższym czasie nową remizę OSP . Jako radny chciałbym mieć swój wkład w rozwój iwonickiego środowiska i kształtowanie jego pozytywnego wizerunku.

Reprezentując mieszkańców Iwonicza, będę zabiegał  o realizację następujących inwestycji:

 • remont dróg gminnych,
 • dokończenie budowy ogrodzenia na starym cmentarzu,
 • budowę alejek na cmentarzach,
 • rozbudowę Domu Ludowego,
 • budowę nowych wiat przystankowych przy drodze krajowej,
 • budowę trybun na stadionie LKS „Iwonka” Iwonicz,
 • budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego,
 • zagospodarowanie terenów po starej OSP,
 • remont Szkoły Podstawowej w Iwoniczu,
 • oznaczenie ulic wraz z numeracją.

 

Jan Owsiany

Okręg nr.: 10
Wiek: 61 lat
Rodzina: żonaty, trzy córki
Wykształcenie: zawodowe

Działalność społeczna:
– w latach 1990 – 2006 radny Rady Miejskiej
– w latach 1980– 85 członek zarządu OSP w Lubatowej
– prezes, a obecnie skarbnik LKS Lubatowa
– wiceprezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Ludowej w Lubatowej

Od wielu dekad pozostaję aktywnym członkiem lubatowskiej społeczności, angażując się w ważne obszary działalności lokalnej: kulturę, sport, bezpieczeństwo publiczne. Jestem człowiekiem pragmatycznym, zdroworozsądkowym, lubiącym konkretne zadania. Cenię sobie kontakty międzyludzkie, bo z nich mogę czerpać pomysły i wiedzę na temat społecznych problemów czy potrzeb. Najlepszą rekomendacją mojej osoby jest długi okres sprawowania funkcji radnego, który wykorzystywałem do intensywnej pracy na rzecz społeczeństwa lokalnego. Ponieważ sprawy gminy nigdy nie przestały mnie interesować, chciałbym mieć wpływ na zachodzące w niej zmiany. Sądzę, że moja znajomość środowiska, kompetencje i zaufanie społeczne są dobrym prognostykiem, że będę godnie reprezentował sprawy lubatowian i pozostałych mieszkańców gminy w nadchodzącej kadencji 2018–2023.

Reprezentując mieszkańców Lubatowej, będę zabiegał o realizację następujących inwestycji:

 • remont dróg gminnych, w tym rolniczych,
 • modernizację Szkoły Podstawowej,
 • budowę zatoczki typu „Kiss & Ride” na terenie szkoły,
 • budowę wodociągu do centrum Lubatowej lub budowę studni,
 • budowę chodnika na Nowsiu,
 • remont drogi powiatowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego na drogach gminnych,
 • remont zatok przystankowych wraz z pętlą końcową Lubatowa Góra,
 • remont dachu budynku OSP oraz termomodernizacja obiektu,
 • przegląd obiektów mostowych i ustalenie kolejności remontu,
 • ­remont Domu Ludowego,
 • budowę parkingu obok nowo wybudowanego przedszkola,
 • budowę miejsc postojowych koło cmentarza,
 • budowę alejek na cmentarzu, remont ogrodzenia oraz doprowadzenie wody,
 • rekultywację stadionu LKS Lubatowa oraz remont budynku szatni,
 • zakup lekkiego wozu strażackiego – w przypadku otrzymania dofinansowania.

 

Kazimierz Deręg

Okręg nr.: 2
Wiek: 66 lat
Rodzina: żonaty, dorosła córka
Wykształcenie: średnie techniczne

 Działalność:
– Członek Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój
– wiceprezes Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”
– radny Gminy Iwonicz-Zdrój obecnej kadencji, członek komisji uzdrowiskowej
– bezpartyjny

Sprawując mandat radnego gminy, dokładałem wszelkich starań, by dobrze służyć mieszkańcom. Dałem się poznać jako człowiek uczynny, życzliwy, dyspozycyjny i skuteczny. Wielokrotnie z dobrym skutkiem interweniowałem u burmistrza w zgłaszanych mi sprawach. Nie dzielę spraw na ważne i ważniejsze, bo każde zasługują  na poważne traktowanie. Jako aktywny członek lokalnej społeczności chciałbym, żeby rodzinne miasto i pozostałe miejscowości dynamicznie się rozwijały, tworząc dobrą markę Gminy Iwonicz-Zdrój.
W  kolejnej kadencji będę starał się o porządek, ład i bezpieczeństwo w centrum uzdrowiska oraz na Osiedlu Wschodnim, odnowienie szlaków turystycznych i miejsc pamięci narodowej, inwestycje drogowe na Osiedlu Wschodnim oraz o wspieranie inicjatyw młodzieżowych i seniorskich.

Reprezentując mieszkańców Iwonicza-Zdroju, będę zabiegał także o realizację następujących inwestycji:

 • oddanie do użytku basenu miejskiego oraz ciągów spacerowych,
 • remont dróg prowadzących do sanatoriów Piast i Ziemowit oraz ul. Ks. J. Rąba oraz al. Jana Pawła II,
 • remont nawierzchni dróg i miejsc postojowych koło SP w Iwoniczu-Zdroju,
 • remont dachu na Amfiteatrze
 • remont zbiorników ciśnieniowych w okolicy sanatorium Górnik
 • zagospodarowanie terenu  placu przed Gloriettą na potrzeby handlu,
 • modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowych lamp,
 • modernizację ścieżek spacerowych,
 • dokończenie budowy placu zabaw na Osiedlu Wschodnim,
 • budowę parkingu w okolicy przedszkola gminnego,
 • uporządkowanie i, w miarę możliwości, uregulowanie Potoku Iwonickiego.

 

Krzysztof Zima

Okręg nr.: 14
Wiek: 43 lata
Rodzina: żonaty, jedna córka
Wykształcenie:
– absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
– absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

Działalność społeczna:
– wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatówce
– od 2016 roku Prezes Zarządu OSP w Lubatówce
– dawny zawodnik, a obecnie sympatyk i wierny kibic klubu sportowego LKS Lubatówka
– dowódca sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
– w 2014 r. decyzją prezydenta RP odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność
– bezpartyjny

Od lat w sposób zaangażowany uczestniczę w życiu społecznym Lubatówki.  Jestem postrzegany jako człowiek szczery, otwarty, zdecydowany, umiejącego wyrazić własne zdanie i go bronić. Te cechy predestynują mnie do pracy radnego, którego zadaniem jest dbanie o rozwój i sprawy rodzimej miejscowości oraz całej gminy. Nie boję się ciężkiej pracy ani krytyki, jeśli służy dobru lokalnego społeczeństwa.

Reprezentując mieszkańców Lubatówki, będę zabiegał o realizację następujących inwestycji:

 • remont Domu Ludowego oraz OSP,
 • remont dróg gminnych,
 • budowę miejsc postojowych przy cmentarzu
 • budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej,
 • remont drogi powiatowej,
 • wykonanie drogi turystycznej łączącej Lubatówkę z Iwoniczem-Zdrojem,
 • budowę oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego oraz kablowego na drogach gminnych,
 • rekultywację stadionu LKS Lubatówka.

 

Łukasz Bień

Okręg nr.: 13
Wiek: 39 lat
Rodzina: żonaty, dwoje dzieci
Wykształcenie: średnie techniczne
Działalność społeczna:
radny Rady Miejskiej obecnej kadencji, członek Komisji Rewizyjnej i Rozwoju Gminy

Dzięki głosom wyborców miałem zaszczyt reprezentować w samorządzie gminnym interesy mieszkańców Lubatowej i pozostałych miejscowości. Jako radny starałem się być blisko ludzi i ich spraw, dostrzegać potrzeby społeczne i przedstawiać je lokalnym władzom. Wielokrotnie spotykałem się z dowodami sympatii oraz zaufania do mojej osoby, za co jestem bardzo wdzięczny. Moje pozytywne nastawienie do obowiązków, uczciwa praca, otwarcie się na wizje zaproponowane przez burmistrza, a także chęć współtworzenia lepszej gminy przełożyły się na liczne inwestycje w lubatowską infrastrukturę (powstające przedszkole, oświetlenie uliczne, remonty dróg i wiele innych). Jestem człowiekiem  skłonnym do dialogu i szanującym odmienne zdanie innych. Nie lekceważę cudzych sugestii czy problemów, do powierzonych obowiązków zawsze podchodzę odpowiedzialnie. Bogatszy o czteroletnie doświadczenia, chciałbym nadal dbać o sprawy mieszkańców i przyczyniać się do rozwoju naszej społeczności.

Reprezentując mieszkańców Lubatowej, będę zabiegał o realizację następujących inwestycji:

 • remont dróg gminnych, w tym rolniczych,
 • modernizację Szkoły Podstawowej,
 • budowę zatoczki typu „Kiss & Ride” na terenie szkoły,
 • budowę wodociągu do centrum Lubatowej lub budowa studni,
 • budowę chodnika na Nowsiu we współpracy z Powiatem Krośnieńskim,
 • remont drogi powiatowej we współpracy z Powiatem Krośnieńskim,
 • budowę oświetlenia ulicznego na drogach gminnych,
 • remont zatok przystankowych wraz z pętlą końcową Lubatowa Góra,
 • remont dachu budynku OSP oraz termomodernizacja obiektu,
 • przegląd obiektów mostowych i ustalenie kolejności remontu,
 • ­remont Domu Ludowego,
 • budowę parkingu obok nowo wybudowanego przedszkola,
 • budowę miejsc postojowych koło cmentarza,
 • budowę alejek na cmentarzu, remont ogrodzenia oraz doprowadzenie wody,
 • rekultywację stadionu LKS Lubatowa oraz remont budynku szatni,
 • zakup lekkiego wozu strażackiego – w przypadku otrzymania dofinansowania.

 

Marek Bliżycki

Okręg nr.: 8
Wiek: 65 lat
Rodzina: żonaty, dwoje dorosłych, samodzielnych dzieci.
Wykształcenie:
– absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie – nauczyciel fizyki,
– studia podyplomowe:
– Uniwersytet Rzeszowski – Zarządzanie instytucją oświatową,
– Akademia Górniczo-Hutnicza – Ochrona środowiska.

Działalność zawodowa w przeszłości i obecna:
– Emerytowany nauczyciel fizyki, wicedyrektor i dyrektor (1986-2007) ZSGH w Iwoniczu-Zdroju,
– Edukator, trener i wykładowca w PTEA „Wszechnica” w Krośnie oraz w PCEN w Rzeszowie,
– Kierownik kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży w strukturze TPD,
– Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli,
– Egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki.

Działalność społeczna:
Radny Powiatu Krośnieńskiego w latach 2011-2014,
– Radny Gminy Iwonicz-Zdrój obecnej kadencji (2014-2018), członek trzech komisji – oświaty, zdrowia i kultury fizycznej, budżetu i finansów oraz uzdrowiskowej,
– Członek Rady Społecznej Sanatorium KRUS w Iwoniczu-Zdroju,
– Współzałożyciel Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”; wiceprezes Zarządu, prowadzący stronę internetową Stowarzyszenia – www.ocaliwonicz.pl, współtwórca wygranych projektów konkursowych dających środki finansowe Stowarzyszeniu,
– Członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; od 2009 r. wiceprezes Zarządu Oddziału TPD w Krośnie,
– Sekretarz Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych w Krośnie, obsługującej Krosno i Powiat Krośnieński,
– W latach 2008-2011 ławnik Sądu Rejonowego w Krośnie.

Doświadczenia radnego dwóch kadencji na różnych poziomach samorządu oraz moja szeroka aktywność społeczna utwierdziły mnie w przekonaniu, że warto działać w interesie lokalnej społeczności. Moje zrealizowane propozycje oraz wspieranie projektów innych radnych, inicjatyw Burmistrza lub postulatów mieszkańców spowodowały, że w ciągu 4 ostatnich lat nastąpiło w Gminie szereg pozytywnych zmian. Nie wszystkie inwestycje zostały zakończone, pojawiło się też wiele nowych pomysłów, które wymagają realizacji. Z tego względu chcę, przy pomocy swoich wyborców, doprowadzić do osiągnięcia jeszcze lepszych efektów niż dotychczas. Mam nadzieję, że zgodna praca wszystkich radnych w kolejnej kadencji przyniesie rozwój Iwonicza i całej naszej Gminy.

Reprezentując mieszkańców Iwonicza, będę zabiegał o realizację następujących inwestycji:

 • remont dróg gminnych,
 • dokończenie budowy ogrodzenia na starym cmentarzu,
 • budowę alejek na cmentarzach,
 • rozbudowę Domu Ludowego,
 • budowę nowych wiat przystankowych przy drodze krajowej,
 • budowę trybun na stadionie LKS „Iwonka” Iwonicz,
 • budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego,
 • zagospodarowanie terenów po starej OSP,
 • remont Szkoły Podstawowej w Iwoniczu,
 • oznaczenie ulic wraz z numeracją.

 

Paweł Borek

Okręg nr.: 12
Wiek: 36 lat
Rodzina: żonaty
Wykształcenie: wyższe techniczne

Działalność społeczna:
– członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej,
– członek Zarządu OSP, Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP

Działalnością społeczną zajmuję się od wielu lat jako działacz OSP. Prywatnie prowadzę własną działalność gospodarczą. Jestem człowiekiem otwartym na potrzeby innych ludzi, lubiącym się udzielać w różnych społecznych inicjatywach, nieobojętnym na zmiany zachodzące w lokalnym środowisku. Swoją aktywność społeczną chciałbym przenieść na działalność w samorządzie gminnym, gdyż mam świadomość, że rozwój każdego społeczeństwa zależy w dużej mierze od chęci i zaangażowani jego obywateli.

Reprezentując mieszkańców Lubatowej, będę zabiegał o realizację następujących inwestycji:

 • remont dróg gminnych, w tym rolniczych,
 • modernizację Szkoły Podstawowej,
 • budowę zatoczki typu „Kiss & Ride” na terenie szkoły,
 • budowę wodociągu do centrum Lubatowej lub budowa studni,
 • budowę chodnika na Nowsiu,
 • remont drogi powiatowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego na drogach gminnych,
 • remont zatok przystankowych wraz z pętlą końcową Lubatowa Góra,
 • remont dachu budynku OSP oraz termomodernizacja obiektu,
 • przegląd obiektów mostowych i ustalenie kolejności remontu,
 • ­remont Domu Ludowego,
 • budowę parkingu obok nowo wybudowanego przedszkola,
 • budowę miejsc postojowych koło cmentarza,
 • budowę alejek na cmentarzu, remont ogrodzenia oraz doprowadzenie wody,
 • rekultywację stadionu LKS Lubatowa oraz remont budynku szatni,
 • zakup lekkiego wozu strażackiego – w przypadku otrzymania dofinansowania.

 

Piotr Knap

Okręg nr.: 15
Wiek: 39 lat
Rodzina: żonaty, dwójka dzieci
Wykształcenie: średnie techniczne
Działalność zawodowa:
– jednoosobowa działalność gospodarcza
Działalność społeczna:
zawodnik, a obecnie aktywny działacz klubu sportowego LKS Lubatówka
– radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju obecnej kadencji, członek Komisji Statutowej i Rozwoju Gminy

Doświadczenie radnego i działacza sportowego pozwoliły  mi zrozumieć, że wszystko zaczyna się od ludzi. To ich inicjatywy i potrzeby wyznaczają kierunek działań władz samorządowych. Rolą radnych jest wysłuchanie mieszkańców i należyte  reprezentowanie ich stanowiska w samorządzie. Cieszę się, że w mijającej kadencji mogłem być ambasadorem sołectwa Lubatówka. W tym czasie starałem się głęboko wsłuchiwać w nastroje lokalnej społeczności, właściwie diagnozować problemy i szukać skutecznych rozwiązań. Z zaangażowaniem pracowałem na rzecz mieszkańców, wspierając mądre projekty i przemyślane inicjatywy burmistrza. Sporo udało się zmienić, lecz wciąż wiele pozostało do zrobienia. Jako Państwa przedstawiciel będę dążył do tego, by w naszej wsi prowadzone były kolejne inwestycje. Wierzę, że ze zgodnej współpracy wszystkich radnych i burmistrza skorzystają wszystkie miejscowości naszej gminy.

Reprezentując mieszkańców Lubatówki, będę zabiegał o realizację następujących inwestycji:

 • remont Domu Ludowego oraz OSP,
 • remont dróg gminnych,
 • budowę miejsc postojowych przy cmentarzu
 • budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej,
 • remont drogi powiatowej we współpracy z Powiatem Krośnieńskim,
 • wykonanie drogi turystycznej łączącej Lubatówkę z Iwoniczem-Zdrojem,
 • budowę oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego oraz kablowego na drogach gminnych,
 • rekultywację stadionu LKS Lubatówka.

 

Rajmund Boczar

Okręg nr.: 1
Wiek: 65 lat
Rodzina: żonaty, dwoje dzieci
Wykształcenie: średnie techniczne

Działalność społeczna:
– założyciel i prezes Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”
– wspierający członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu-Zdroju.
– przewodniczący Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój obecnej kadencji
– radny Gminy Iwonicz-Zdrój obecnej kadencji, członek komisji rozwoju gminy oraz statutowej
– bezpartyjny

Jako osoba publiczna, sprawująca różne funkcje, zawsze starałem się dostrzegać trudności, potrzeby i troski codziennego życia mieszkańców. Podejmowałem trud, by rozwiązywać problemy iwoniczan i działać na rzecz rozwoju naszego miasta. Będąc radnym, starałem się rzetelnie wypełniać moje obowiązki. Dzięki ścisłej współpracy z Burmistrzem i ze służbami miasta miałem możliwość wpływania na różne projekty, które uatrakcyjniały i wyróżniały naszą miejscowość spośród innych uzdrowisk. Do zrealizowania pozostało jeszcze wiele przedsięwzięć, mających wpływ na wizerunek naszego miasta, a ja mogę obiecać dalszą ciężką i uczciwą pracę w tym kierunku. Chciałbym nadal zmieniać nasz Iwonicz-Zdrój
w miejscowość, która będzie przyjazna mieszkańcom, a jednocześnie gościnna i atrakcyjna dla turystów czy kuracjuszy szukających u nas odpoczynku i relaksu.

Reprezentując mieszkańców Iwonicza-Zdroju, będę zabiegał o realizację następujących inwestycji:

 • oddanie do użytku basenu miejskiego oraz ciągów spacerowych,
 • przebudowę dróg gminnych na osiedlu Wschodnim,
 • remont dróg prowadzących do sanatoriów Piast i Ziemowit, a także ul. Ks. J. Rąba oraz al. Jana Pawła II,
 • remont nawierzchni dróg i miejsc postojowych koło SP w Iwoniczu-Zdroju,
 • remont dachu na Amfiteatrze,
 • remont zbiorników ciśnieniowych w okolicy sanatorium Górnik,
 • zagospodarowanie terenu  placu przed Gloriettą na potrzeby handlu,
 • modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowych lamp,
 • modernizację ścieżek spacerowych,
 • dokończenie budowy placu zabaw na Osiedlu Wschodnim,
 • budowę parkingu w okolicy przedszkola gminnego,
 • uporządkowanie i, w miarę możliwości, uregulowanie Potoku Iwonickiego

 

Tomasz Klimkiewicz

Okręg nr.: 11
Wiek: 34 lata
Rodzina: żonaty, troje dzieci
Wykształcenie: : wyższe administracyjne

Działalność zawodowa:
– wieloletni pracownik Urzędu Gminy na stanowisku inspektora
– kierownik działu usługowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w latach 2016-2017

Działalność społeczna:
– członek rady sołeckiej sołectwa Lubatówka w latach 2010-2014
– radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju obecnej kadencji, członek komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Z racji wcześniejszych obowiązków zawodowych jestem osobą rozpoznawaną w Lubatowej, a jednocześnie w pełni świadomą problemów i oczekiwań społeczności  lokalnej. Jako były pracownik Urzędu Gminy i radny obecnej kadencji poznałem mechanizmy legislacyjne, pozwalające na dokonywanie zmian w otaczającej nas rzeczywistości. Jestem osobą energiczną, niekonfliktową i chętną do współpracy. Wespół z innymi radnymi pracowałem na spójną wizję rozwoju naszej gminy, w szczególności Lubatowej. Rezultaty przekonały mnie, że warto ubiegać się ponownie o mandat radnego i mieć wpływ na kierunek rozwoju naszej gminy. Dzięki owocnej współpracy z burmistrzem udało się zrealizować w naszej miejscowości szereg pożądanych inwestycji, które przez długie lata będą służyły mieszkańcom. Zawsze jednak można zrobić więcej, a gwarantem dobrych zmian jest kontynuacja obranego kierunku i jeszcze bardziej wytężona praca na rzecz mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój.

Reprezentując mieszkańców Lubatowej, będę zabiegał o realizację następujących inwestycji:

 • remont dróg gminnych, w tym rolniczych,
 • modernizację Szkoły Podstawowej,
 • budowę zatoczki typu „Kiss & Ride” na terenie szkoły,
 • budowę wodociągu do centrum Lubatowej lub budowę studni,
 • budowę chodnika na Nowsiu,
 • remont drogi powiatowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego na drogach gminnych,
 • remont zatok przystankowych wraz z pętlą końcową Lubatowa Góra,
 • remont dachu budynku OSP oraz termomodernizacja obiektu,
 • przegląd obiektów mostowych i ustalenie kolejności remontu,
 • ­remont Domu Ludowego,
 • budowę parkingu obok nowo wybudowanego przedszkola,
 • budowę miejsc postojowych koło cmentarza,
 • budowę alejek na cmentarzu, remont ogrodzenia oraz doprowadzenie wody,
 • rekultywację stadionu LKS Lubatowa oraz remont budynku szatni,
 • zakup lekkiego wozu strażackiego – w przypadku otrzymania dofinansowania.