Mimo widocznego progresu wciąż wiele pozostaje do zrobienia, dlatego dziś chcemy przybliżyć Państwu nasze plany inwestycyjne na kolejną kadencję:

  • remont Domu Ludowego oraz OSP (przebudowa wraz z termomodernizacją, przebudowa kuchni, modernizacja kotłowni i instalacji, dostosowanie pomieszczeń pod edukację przedszkolną),
  • remont dróg gminnych,
  • budowa miejsc postojowych przy cmentarzu,
  • budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej (projekt jest już gotowy),
  • remont drogi powiatowej we współpracy z Powiatem Krośnieńskim,
  • wykonanie drogi turystycznej łączącej Lubatówkę z Iwoniczem-Zdrojem poprzez przejęcie odcinków dróg prywatnych leżących w obrębie Iwonicza-Zdroju,
  • budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego oraz kablowego na drogach gminnych,
  • rekultywacja stadionu LKS Lubatówka.