Mimo widocznego progresu wciąż wiele pozostaje do zrobienia, dlatego dziś chcemy przybliżyć Państwu nasze plany inwestycyjne na kolejną kadencję:

 • remont dróg gminnych, w tym rolniczych,
 • modernizacja Szkoły Podstawowej, w tym przebudowa dachu, kotłowni
  i instalacji, wykonanie odwodnienia wraz z izolacją pionową oraz docieplenie ścian,
 • budowa zatoczki typu „Kiss & Ride” na terenie szkoły, umożliwiającej bezpieczne wysadzenie dzieci dowożonych do szkoły bez utrudniania ruchu ulicznego,
 • budowa wodociągu do centrum Lubatowej lub budowa studni,
 • budowa chodnika na Nowsiu we współpracy z Powiatem Krośnieńskim,
 • remont drogi powiatowej we współpracy z Powiatem Krośnieńskim,
 • budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego oraz kablowego na drogach gminnych,
 • remont zatok przystankowych wraz z pętlą końcową Lubatowa Góra,
 • remont dachu budynku OSP oraz termomodernizacja obiektu,
 • przegląd obiektów mostowych, dokonanie analizy oraz ustalenie kolejności remontu,
 • ­remont Domu Ludowego (termomodernizacja ścian zewnętrznych i remont wnętrza),
 • budowa parkingu obok nowo wybudowanego przedszkola,
 • budowa miejsc postojowych koło cmentarza,
 • budowa alejek na cmentarzu, remont ogrodzenia oraz doprowadzenie wody,
 • rekultywacja stadionu LKS Lubatowa oraz remont budynku szatni,
 • zakup lekkiego wozu strażackiego – w przypadku otrzymania dofinansowania.