Mimo widocznego progresu wciąż wiele pozostaje do zrobienia, dlatego dziś chcemy przybliżyć Państwu nasze plany inwestycyjne na kolejną kadencję:

  • remont dróg gminnych,
  • dokończenie budowy ogrodzenia na starym cmentarzu,
  • budowa alejek na cmentarzach,
  • rozbudowa Domu Ludowego (dobudowa kuchni wraz  przebudową zaplecza,   termomodernizacja oraz remont otoczenia, w tym dróg dojazdowych),
  • budowa nowych wiat przystankowych przy DK nr 28 w porozumieniu z GDDKiA,
  • przygotowanie dokumentacji i realizacja budowy zadaszenia trybun na stadionie LKS „Iwonka” Iwonicz,
  • budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego oraz kablowego.
  • zagospodarowanie terenów po starej siedzibie OSP, m.in. budowa siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw, altany z grillem,
  • remont Szkoły Podstawowej w Iwoniczu (remont dachu,  częściowa  termomodernizacja) oraz remont infrastruktury drogowej wokół szkoły,
  • nowe oznaczenie ulic wraz z numeracją.