Mimo widocznego progresu wciąż wiele pozostaje do zrobienia, dlatego dziś chcemy przybliżyć Państwu nasze plany inwestycyjne na kolejną kadencję:

 • oddanie do użytku basenu z całym zapleczem oraz wyremontowanych ciągów spacerowych,
 • przebudowa dróg gminnych na osiedlu Wschodnim,
 • remont odcinków dróg wiodących do sanatoriów Piast i Ziemowit – odnogi ul. Kulczyńskiego,
 • remont ul. Ks. J. Rąba oraz al. Jana Pawła II,
 • remont nawierzchni dróg i miejsc postojowych obok Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju,
 • modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju,
 • remont dachu na Amfiteatrze,
 • przygotowanie dokumentacji przebudowy wodociągu,
 • stopniowa wymiana zbiorników ciśnieniowych w rejonie GSZ „Górnik”,
 • przygotowanie projektu zagospodarowania terenu  placu przed hotelem „Glorietta” na potrzeby handlu oraz jego realizacja,
 • przygotowanie dokumentacji remontu Domu Zdrojowego,
 • modernizacja istniejącego oświetlenia tj.zamiana na oszczędne źródła światła oraz instalacja nowych lamp,
 • modernizacja ścieżek spacerowych,
 • dokończenie budowy placu zabaw na Osiedlu Wschodnim,
 • budowa parkingu w okolicy przedszkola,
 • uporządkowanie i, w miarę możliwości, uregulowanie Potoku Iwonickiego.