W dniu 17. 03. 2015 roku na VII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju został powołany klub radnych PiS. Pierwszym działaniem realizowanym przez wymienioną strukturę, był niebywały atak personalny na Burmistrza naszej Gminy. Powodem ataku był brak zgody Pana Burmistrza na samowolne umieszczanie tekstów i informacji przez działaczy partyjnych PiS, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Iwonicz- Zdrój. Brak zgody Pana Burmistrza spowodowany jest troską o właściwy wizerunek naszej Gminy oraz o zachowanie bezstronności politycznej Urzędu, jako struktury samorządowej przychylnej wszystkim mieszkańcom bez względu na poglądy polityczne.

Zarzucanie Panu Burmistrzowi negatywnego stosunku do Kościoła Katolickiego jest niebywałym skandalem, z uwagi na fakt, że jest on bardzo aktywnym członkiem naszej społeczności parafialnej. Wiele odznaczeń państwowych, którymi odznaczono Naszego Burmistrza świadczy o jego stosunku do Państwa, patriotyzmu oraz do obywateli.

W załączeniu przedstawiamy pismo działaczy PiS odczytane na sesji Rady Miejskiej oraz nagranie audio z odniesieniem się Pana Burmistrza do zarzutów.

Zamieszczenie powyższej informacji wymuszone jest kontynuacją ataku działaczy PiS na swoich stronach internetowych.

Link do nagrania:

      https://kocaj.pl/nagrania/sesja-17032015/gotowe-1.mp3

      https://kocaj.pl/nagrania/sesja-17032015/gotowe-2.mp3

 

10906087_1565900453669559_6166288196310489691_n