Dołożymy także starań, by:

  • zadbać o rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez pełniejszą realizację programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz wieloaspektowe wspieranie ich działalności,
  • zatrudnić pełnoetatowego animatora i organizatora „ruchu po zdrowie” oraz  uczynić
    z dewizy „Ruch to zdrowie – leczymy ruchem” przewodnie hasło marketingowe dla Iwonicza-Zdroju jako gminy uzdrowiskowej,
  • organizować letnie spacery nordic-walking do ciekawych miejsc w całej gminie po zrewitalizowanych ścieżkach spacerowych oraz inicjować gry terenowe dla dzieci
    i dorosłych,
  • w okresie zimowym przygotowywać trasy biegowe oraz utrzymywać w sposób ciągły górki zjazdowe dla dzieci, a także podjąć próby reaktywacji wyciągu.