Dołożymy także starań, by:

 • Rozwijać z wykorzystaniem nowo powstałej infrastruktury gminnej społeczeństwo obywatelskie w celu aktywizacji i integracji wszystkich jego członków: dzieci, młodzieży, seniorów, osób zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich, klubach sportowych i stowarzyszeniach.
 • Wspierać rodziny wielodzietne, tworzyć warunki do lepszego wychowania i kształcenia dzieci na terenie naszej gminy.
 • Wspierać i aktywizować seniorów zamieszkujących w Gminie Iwonicz-Zdrój, wykorzystując do tego posiadaną nową infrastrukturę oraz potencjał animatorski Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju.
 • Poszerzyć dostępność do służby zdrowia w placówkach medycznych naszej gminy poprzez powtórne wystąpienie do NFZ o kontrakty dla lekarzy specjalistów.
 • Zakończyć w szybkim terminie prace związane z przygotowaniem gminnego terenu pod zabudowę jednorodzinną i wielomieszkaniową na terenach przyległych do szkoły rolniczej.
 • Odzyskać od Skarbu Państwa obiekty w Iwoniczu przekazane za symboliczną złotówkę Ochotniczym Hufcom Pracy i zaadaptować je na dom spokojnej starości oraz filię urzędu gminy.

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy