W związku z zamiarem wyremontowania środkowego odcinka drogi „Turkówka” chcemy przybliżyć kilka kwestii, dotyczących nieprzemyślanych remontów rzeczonej drogi w latach ubiegłych.

Otóż do tej pory wyremontowano wlot drogi od strony Lubatowej oraz wlot drogi od strony Iwonicza – Zdroju. Niestety, odcinek środkowy o długości kilkuset metrów nie doczekał się naprawy, a przez mieszkańców Lubatowej nazwany został „najdłuższym progiem zwalniającym”. Dlaczego tak się stało? Poprzedni włodarze gminy przez osiem lat nie uregulowali stanu prawnego środkowego odcinka drogi „Turkówka”. Aby go wyremontować, musimy w pierwszej kolejności wszcząć procedury administracyjne, które potrwają kilka miesięcy. Pierwsze kroki już poczyniliśmy, ponieważ został wytyczony pas drogowy przez uprawnionego geodetę. 

Mamy nadzieję, że pomimo przeszkód, jeszcze w tym roku uda nam się wyremontować tę drogę. Koszt remontu oszacowano na ok. 370 000,00 zł.