Jacek Rygiel – od urodzenia mieszkaniec Iwonicza-Zdroju
Wiek: 45 lat
Rodzina: żonaty, jedno dziecko.
Wykształcenie:

  • absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie,
  • absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Działalność:
Jako wieloletni pracownik Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz obecny zastępca burmistrza jestem doświadczonym samorządowcem. Mimo że swoją przygodę z urzędem rozpoczynałem na stanowisku gońca, dzięki pracowitości, ambicji, chęci samodoskonalenia i elastyczności zostałem specjalistą  do spraw zamówień publicznych. Obecnie mam zaszczyt służyć Burmistrzowi radą i doświadczeniem przy podejmowaniu kluczowych dla rozwoju gminy decyzji. Dzięki znakomitej współpracy, pracowitości i nadzwyczajnemu wzajemnemu zaufaniu udało się nam wspólnie odmienić wizerunek naszej małej ojczyzny. W niepamięć odszedł obraz zaniedbanego miasteczka i zapuszczonych miejscowości ościennych. Jasno sprecyzowane cele i żelazna konsekwencja w działaniu zaowocowały licznymi i społecznie pożądanymi inwestycjami, z których mogą już korzystać nasi mieszkańcy. Można bardzo wiele osiągnąć, gdy ma się chęci, pomysły i przyjęty sposób działania. Udowodniłem, że nie boję się ciężkiej pracy i nie cofam przed trudnościami. Wychodzę z założenia, że problemy są po to, by je efektywnie rozwiązywać. Bardzo ważne są dla mnie opinie i sugestie mieszkańców, do wielu z nich się w ciągu ostatnich lat przysłuchiwałem. Nie boję się podejmowania trudnych decyzji, jeżeli tylko zaprocentują dla społeczności naszej gminy. Niezwykle cenię sobie kontakt z ludźmi i możliwość pomagania im, jednakże uczciwość, słowność i twarde stąpanie po ziemi nie pozwalają mi obiecywać mieszkańcom inwestycji, które nie będą mogły znaleźć pokrycia w budżecie. Jako realista świadom różnych ograniczeń prawnych czy technologicznych zobowiązuję się skierować wszystkie swoje siły na realizację zamierzeń przedstawionych w naszym programie. One są jak najbardziej możliwe do osiągnięcia przy zgodnej współpracy władz samorządowych i radnych Rady Miejskiej.  Obietnice sformułowane cztery lata temu urzeczywistniły się. Czas na realizację kolejnych!

Motto:
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki…