W gminie realizowanych jest wiele inwestycji. Czy zadłużenie jest większe niż na starcie Państwa kadencji?

Nie, zadłużenie jest mniejsze. Na początku kadencji (31.12.2014r) było to 12 970 624 zł, na koniec kadencji (31.12.2018r) będzie 12 644 622 zł. Jeśli ktoś mówi, że jest inaczej, po prostu kłamie.

Czy wybór miejsca na przedszkole w Lubatowej jest trafiony?

Z pewnością tak. Należy podkreślić, że wybrane miejsce, na którym ulokowany jest zdewastowany zabytkowy budynek starej szkoły, należy do  gminy. W dodatku znajduje się w samym centrum miejscowości. Prowadzona inwestycja wzbogaci Lubatową o piękny obiekt, który w połączeniu z nowo wybudowanym budynkiem będzie tworzył kompleks przedszkola. Zniknie z otoczenia waląca się i odstraszająca rudera.

Czy rzeczywiście konieczna była budowa nowego ośrodka zdrowia wraz z remizą OSP Iwoniczu? Czy nie lepiej było wyremontować starą siedzibę OSP i obecnie używane pomieszczenia ośrodka w Domu Ludowym?

Nie, remont starej remizy pochłonąłby około 2 000 000,00 zł, koszt remontu pomieszczeń zajmowanych teraz przez ośrodek zdrowia oraz budowa niezbędnej windy to kolejny wydatek rzędu ok. miliona złotych. Decyzja o budowie nowego gmachu była jak najbardziej trafiona. Powstanie nowoczesny obiekt mieszczący: ośrodek zdrowia przystosowany dla osób niepełnosprawnych, piękną salę konferencyjną z możliwością wynajmu na imprezy okolicznościowe, a także funkcjonalne pomieszczenia dla OSP
z miejscem przewidzianym dla Pogotowia Ratunkowego. Oczywiście zostanie zbudowany również  parking.

Co z domami ludowymi w gminie?

Zostaną przygotowane projekty przebudowy domów ludowych, aby obiekty te mogły maksymalnie spełniać swoją funkcję.

Czy gmina pozyskuje środki zewnętrzne?

Tak. Gmina pozyskała środki z UE na budowę basenu kąpielowego oraz na remont Bełkotki i ciągów pieszych ul. W. Pola oraz ul. Naftowej w kwocie ok. 3 300 000,00 zł.  Około170 000,00 zł pozyskano na budowę OSP w Iwoniczu, a kolejne ok. 1 500 000,00 zł dla szkół na wyposażenie i dokształcanie. Dodatkowe środki finansowe otrzymano od Wojewody Podkarpackiego na usuwanie klęsk żywiołowych i potrzeby gminnych OSP. Chcemy podkreślić, że „z premedytacją” nie pozyskiwaliśmy pieniędzy na projekty miękkie, które służą jedynie „przejadaniu” środków. Ich łatwiejsza dostępność jest zwodnicza, bo niesie za sobą konieczność utrzymania trwałości projektu, co w rezultacie generuje koszty znacznie większe, niż pierwotna zakładana wartość. Nie ma nic za darmo!

Baseny są chyba najbardziej wyczekiwaną inwestycją Iwonicza-Zdroju. Dlaczego więc ich budowa ruszyła dopiero w tym roku?

Inwestycja wymagała fundamentalnego, wieloaspektowego przygotowania. Od podstaw należało stworzyć całą dokumentację projektową, a także uzyskać pozwolenia na budowę dopiero to umożliwiło rozpoczęcie inwestycji. Cały proces był bardzo czasochłonny. Na jego spowolnienie wpłynęło także oczekiwanie na decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków unijnych, które otrzymaliśmy w marcu tego roku. Dopiero od tego momentu można było przystąpić do konkretnych procedur wyłonienia wykonawcy i faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych.

Dlaczego pensja burmistrza nie została obniżona?

Burmistrz nie może sam sobie obniżyć wynagrodzenia. Jedynym organem, który mógł to zrobić, jest Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju. Pomimo przygotowania przez Burmistrza stosownej uchwały radni nie przegłosowali obniżki. Należy uznać, że nie zdecydowali się na zmniejszenie wynagrodzenia, doceniając wkład burmistrza w rozwój gminy.