Zabiegając o Państwa głosy w poprzednich wyborach samorządowych, przedstawiliśmy rozbudowany wykaz propozycji działań skierowanych na rozwój Gminy Iwonicz-Zdrój. Po czterech latach możemy stwierdzić, że większość z nich została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. Wykonane inwestycje są najlepszymi dowodami naszej wiarygodności i słowności. Warto podkreślić, że dzięki rozsądkowi, zdolności przewidywania i wytężonej pracy urzędników uniknęliśmy problemów ze znalezieniem wykonawców na wszystkie ważne inwestycje. Wypada także przypomnieć, że w trakcie naszej kadencji ani razu nie podniesiono podatków i opłat za wywóz odpadów komunalnych, podczas gdy inne gminy zmuszone były do uchwalenia wyższych taryf. Dziś mogą nas Państwo rozliczyć z tego, co zostało obiecane i zrobione. Z dumą prezentujemy urzeczywistnione przedsięwzięcia:

 1. Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty na budynek przedszkola oraz budowa parkingu i zewnętrznej instalacji oświetleniowej w Lubatowej – inwestycja w trakcie realizacji. Po jej ukończeniu (2019 r.) Lubatowa wzbogaci się o piękne, nowoczesne przedszkole, a z otoczenia zniknie zagrażający życiu budynek starej szkoły.
 2. Budowa nowej remizy strażackiej i przychodni zdrowia, parkingu oraz wewnętrznej instalacji oświetlenia terenu w Iwoniczu – inwestycja na ukończeniu (przewidywany termin oddania do użytku – koniec 2018 r.) Mieszkańcy Iwonicza zyskają nowoczesny ośrodek zdrowia przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, funkcjonalną salę do przyjęć okolicznościowych, punkt dla pogotowia ratunkowego, nowoczesną remizę oraz nowy parking.
 3. Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju. Zadanie nr 1: Przebudowa basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenów – inwestycja w trakcie realizacji. Końcowym efektem będzie basen ze zjeżdżalnią oraz przyległy do niego plac zabaw. Obiekty będą gotowe w połowie 2019 roku. Zadanie nr 2: Przebudowa ciągu pieszego oraz źródła Bełkotka w Iwoniczu-Zdroju ­– inwestycja w toku. Obecnie trwa przebudowa ulic W. Pola i Naftowej oraz źródło Bełkotka. Powstaną tam tężnie solankowe i siłownia na wolnym powietrzu.
 4. Remont zniszczonego budynku basenowego – zrealizowany
 5. Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych
  w Iwoniczu oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu – zrealizowana
 6. Termomodernizacja ścian  zewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedszkola w Iwoniczu-Zdroju – zrealizowana
 7. Rozbudowa i przebudowa przedszkola gminnego w Iwoniczu wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej i ciągu pieszego – zrealizowana
 8. Budowa drogi Bałucianka łączącej dwie gminy uzdrowiskowe: Iwonicz-Zdrój
  i Rymanów- Zdrój – zrealizowana
 9. Przebudowa najbardziej zniszczonego odcinka drogi Turkówka wraz z uregulowaniem stanu prawnego drogi – zrealizowana
 10. Wyczyszczenie ujęć wody zabezpieczających naszą gminę w przypadku przerwy  w dostawach wody z Sieniawy – zrealizowane
 11. Remont wodociągu w centrum Iwonicza-Zdroju, budowa nowych komór redukcyjnych oraz remont już istniejących – zrealizowane
 12. Wymiana starych tablic informacyjnych na nowe witacze – zrealizowana
 13. Budowa boiska do siatkówki plażowej w okolicy basenu – zrealizowana
 14. Wymiana wszystkich okien w Szkole Podstawowej w Lubatowej – zrealizowana
 15. Wymiana oznaczeń ulic i sanatoriów na tablice podkreślające zabytkowy charakter uzdrowiska – zrealizowana
 16. Wymiana większości gminnych wiat przystankowych – zrealizowana
 17. Wyburzenie starych garaży, a na ich miejscu budowa parkingu z przystankiem autobusowym – zrealizowana
 18. Przebudowa ul. Kulczyńskiego i towarzyszącego jej oświetlenia – zrealizowana
 19. Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy SP w Iwoniczu-Zdroju oraz w okolicy budowanego basenu – zrealizowana
 20. Remont budynku przedpogrzebowego w Iwoniczu – w trakcie realizacji
 21. Instalacja ok. 100 nowych lamp oświetlenia solarnego we wszystkich miejscowości gminy – zrealizowana
 22. Budowa nowych odcinków oświetlenia kablowego – zrealizowana
 23. Remont lub budowa rekordowej (aż 119!) ilości dróg gminnych – zrealizowane
 24. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Iwonicz – Iwonicz-Zdrój – wspólny projekt Gminy Iwonicz-Zdrój i Powiatu Krośnieńskiego – zrealizowana
 25. Sfinalizowanie budowy chodnika łączącego Iwonicz z Miejscem Piastowym – zrealizowane
 26. Wywalczenie u zarządcy dróg ustanowienia sygnalizacji świetlnej na DK nr 28 – zrealizowane
 27. Doinwestowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej: modernizacja placu manewrowego, remont budynków, zakup ciągników umożliwiający zlecenie naszemu zakładowi zimowego utrzymania dróg w części gminy, a docelowo na terenie całej gminy – zrealizowane