Tomasz Klimkiewicz

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 9

Wiek: 40 lat
Rodzina: żona, czwórka dzieci
Wykształcenie: wyższe administracyjne, w trakcie Pedagogika oraz Wychowanie Fizyczne.
Licencja Trenerska UEFA B oraz licencja sędziowska
Działalność:
- wieloletni pracownik Urzędu Gminy na stanowisku inspektora
- kierownik działu usługowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w latach 2016-2017
- trener piłki nożnej w LKS Lubatówka w latach 2020-2023
- trener piłki nożnej w Karpaty MOSiR Krosno od 2021, obecnie trener roczników 2009 oraz 2010 występujących na poziomie II ligi podkarpackiej
Działalność społeczna:
- członek rady sołeckiej sołectwa Lubatówka w latach 2010-2014
- radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju VII kadencji, członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej
- członek Zarządu LKS Lubatówka, przewodniczący komisji rewizyjnej

O SOBIE

Z racji pełnionych wcześniej obowiązków jestem osobą rozpoznawalną w Lubatowej, a jednocześnie w pełni świadomą problemów i oczekiwań społeczności lokalnej. Jako wieloletni pracownik Urzędu Gminy oraz radny VII kadencji poznałem mechanizmy legislacyjne. Jestem osobą energiczną, pracowitą, niekonfliktową i chętną do współpracy. Wespół z innymi radnymi pracowałem na spójną wizję rozwoju naszej gminy, w szczególności Lubatowej. Rezultaty przekonały mnie, że warto ubiegać się o mandat radnego i mieć wpływ na kierunek rozwoju naszej gminy. Dzięki dobrej współpracy z władzami samorządowymi udało się wykonać wiele kluczowych inwestycji dla Lubatowej m.in. przedszkole, Dom Ludowy, oświetlenie uliczne dróg gminnych. Zawsze jednak można zrobić więcej, a gwarantem dobrych zmian jest kontynuacja obranego kierunku i jeszcze bardziej wytężona praca na rzecz mieszkańców Lubatowej i Gminy Iwonicz-Zdrój.

Reprezentując mieszkańców Lubatowej, będę zabiegał o realizację następujących pomysłów i inwestycji:

 • zaprojektowanie wodociągu do Lubatowej i Lubatówki przez Turkówkę ,
 • dokończenie termomodernizacji i remont dachu szkoły podstawowej,
 • dokończenie budowy Domu Ludowego i oddanie go do użytkowania,
 • zewnętrzna modernizacja obiektu i remont kotłowni ośrodka zdrowia,
 • dobudowa boksu garażowego do budynku OSP,
 • modernizacja oświetlenia,
 • budowa oświetlenia solarnego,
 • remont dróg,
 • dążenie do przejęcia stadionu lub wymiany gruntów za teren stadionu; w przypadku pomyślnego załatwienia spraw formalno-prawnych przeprowadzenie modernizacji stadionu,
 • budowa alejek na cmentarzu wraz z oświetleniem,
 • wykonanie dokumentacji domu pogrzebowego,
 • zaprojektowanie i wykonanie remontów mostów,
 • wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Turkówka,
 • rozbudowa kanalizacji na Turkówce,
 • zagospodarowanie terenu naprzeciw Domu Ludowego i przedszkola,
 • współpraca z Powiatem Krośnieńskim przy remontach dróg powiatowych.

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy