Robert Czopowik

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 3

Wiek: 53 lata
Rodzina: żona Beata, synowie Kacper i Filip
Wykształcenie: średnie administracyjne
Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju
Zainteresowania: sport, muzyka

O SOBIE

Pracując w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, przez okres ostatnich lat spotykałem się z wieloma problemami zgłaszanymi przez mieszkańców, szczególnie dotyczącymi spraw komunalnych. Przy okazji tych kontaktów miałem wrażenie, że część problemów i postulatów nie docierała dostatecznie szybko do Urzędu Gminy, co mogło powodować opóźnienie pożądanych działań samorządu czy wręcz brak ich realizacji. Moja decyzja o kandydowaniu na radnego Rady Miejskiej podyktowana jest właśnie chęcią wysłuchiwania propozycji mieszkańców i jak najszybszego przedstawiania ich władzom samorządowym wraz z propozycjami rozwiązań. Mam bardzo duże doświadczenie wyniesione z pracy w administracji specjalnej i chciałbym je wykorzystać w działalności na rzecz mieszkańców naszej gminy. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem człowiekiem otwartym, uczciwym, życzliwym, pracowitym i optymistycznie nastawionym do życia. Ci, którzy mnie nie znają, będą się mogli o tym przekonać w trakcie spotkań z mieszkańcami mojego okręgu wyborczego.

Reprezentując mieszkańców Iwonicza, będę zabiegał o realizację następujących pomysłów i inwestycji:

 • rozpoczęcie i zakończenie rozbudowy przedszkola wraz z budową żłobka oraz oddanie kompleksu do użytkowania
 • na etapie wyłaniania wykonawcy,
 • modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie oświetlenia na energooszczędne,
 • termomodernizacja i remont budynku szkoły podstawowej,
 • przebudowa drogi Zagrodniki (tzw. obwodnica),
 • budowa i remont alejek na cmentarzach oraz wykonanie oświetlenia,
 • wykonanie drogi Zagrodniki wzdłuż potoku Iwoniczanka,
 • budowa oświetlenia solarnego,
 • remont dróg,
 • modernizacja stadionu,
 • zaprojektowanie i wykonanie remontów mostów,
 • budowa i oddanie do użytkowania mostu przy ul. Zadwór na rzece Iwoniczanka,
 • wykorzystanie na potrzeby mieszkańców parku wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego w Iwoniczu,
 • poprawienie funkcjonowania ośrodka zdrowia poprzez zatrudnienie specjalistów z zakresu medycyny i pełne wykorzystanie potencjału infrastruktury,
 • współpraca z Powiatem Krośnieńskim przy drobnych remontach dróg powiatowych.

To wszystko trzeba i można zrobić, dlatego proszę Państwa o oddanie głosu na moją kandydaturę w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 r. Nie zawiodę Was!

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy