Rajmund Boczar

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 1

Wiek: 71 lat
Rodzina: żonaty, dwoje dzieci, czworo wnucząt
Wykształcenie: średnie techniczne
Działalność społeczna:
- założyciel i prezes Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”
- przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju obecnej kadencji
- wspierający członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu-Zdroju
- w 2019 roku uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
- były przewodniczący Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój
- bezpartyjny.

O SOBIE

Jako samorządowiec zawsze kierowałem się przede wszystkim dobrem naszych mieszkańców. Uważnie wsłuchiwałem się w ich głosy i starałem się, z pomocą władz gminnych, znajdować najlepsze rozwiązania ich problemów. Podejmowałem także starania o to, by także kuracjusze i turyści czuli się komfortowo w naszym mieście. Przez szereg lat, w ramach kierowanego przeze mnie stowarzyszenia, prowadziłem działalność prospołeczną, zaopatrując osoby starsze, niepełnosprawne i chore w niezbędne produkty żywnościowe. W roku bieżącym dzięki umowie zawartej między „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej a Iwonickim Stowarzyszeniem „Ocalić od zapomnienia” ta pomoc będzie kontynuowana.

Z racji działalności w stowarzyszeniu będę zabiegał o rewitalizację kolejnych nagrobków na iwonickim cmentarzu oraz o właściwe utrzymanie otoczenia pomnika w Lesie Grabińskim i na cmentarzu cholerycznym. Przede wszystkim jednak z zaangażowaniem będę nadal walczył o podniesienie atrakcyjności naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Iwonicz-Zdrój. Ład i porządek w całym uzdrowisku to jeden z moich priorytetów. Kolejne to wdrożenie rozwiązań podnoszących jego atrakcyjność: ubogacenie oferty kulturalnej i sportowej naszego miasta, dalsza poprawa infrastruktury i podniesienie poziomu świadczenia usług medycznych.

Wiele udało się zrobić do tej pory, lecz kolejne pojawiające się pomysły rodzą pewien niedosyt. Przed nami jeszcze sporo pracy. Sądzę, że moja obecność w Radzie Miejskiej przysłuży się realizacji wielu zamierzeń. W środowisku lokalnym dałem się bowiem poznać jako osoba pracowita, niezawodna, dyspozycyjna i dotrzymująca danego słowa. Staram się nie odmawiać pomocy nikomu, kto się o taką pomoc zwraca. Nie boję się ciężkiej pracy ani nie uchylam się od powierzonych mi obowiązków, co niejednokrotnie udowodniłem.

Reprezentując mieszkańców Iwonicza- Zdroju, będę zabiegał także o realizację następujących pomysłów i inwestycji:

 • remont Amfiteatru polegający na wymianie dachu wraz z modernizacją pomieszczeń przeznaczonych dla organizacji z terenu gminy,
 • przeprowadzenie prac porządkowych oraz przygotowanie dokumentacji zagospodarowania zbocza góry po kompleksie skoczni narciarskich,
 • budowa „pumptracku” lub torów do wyczynowej jazdy na rowerze,
 • zagospodarowanie zbocza g. Winiarskiej polegające na budowie wieży rekreacyjno-widokowej wraz z placami zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz miejsc rekreacji dla seniorów,
 • remont dróg,
 • budowa parkingu przy ul. Piwarskiego powyżej przedszkola,
 • remont budynku Domu Zdrojowego,
 • budowa oświetlenia na Osiedlu Wschodnim,
 • modernizacja oświetlenia,
 • budowa oświetlenia solarnego,
 • kontynuowanie remontu dróg rekreacyjno-spacerowych,
 • remont mostu obok kościoła przy pl. W. Oczki,
 • poprawienie funkcjonowania ośrodka zdrowia poprzez zatrudnienie specjalistów z zakresu medycyny i pełne wykorzystanie potencjału infrastruktury,
 • przebudowa wodociągu i drogi w obrębie Al. Leśnej,
 • współpraca z Powiatem Krośnieńskim przy drobnych remontach dróg powiatowych.

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy