Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Lubatówce

Po dziesięcioleciach marazmu Lubatówka doczekała się kilku ważnych i wyczekiwanych inwestycji, w tym nowego domu ludowego. W ramach przebudowy powstał nowoczesny obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dokonano rozbiórki części budynku obejmującego kotłownię, wykonano ocieplenie, nową elewację całego budynku, nową klatkę schodową wyposażoną w podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Gruntownie przebudowano kondygnację parteru, w tym remizę strażacką, salę widowiskową oraz kuchnię. Kondygnację I piętra, po przebudowie, zaadoptowano do pełnienia funkcji przedszkola gminnego. Pomieszczenia poddasza przystosowano do potrzeb biblioteki gminnej, KGW oraz OSP. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w nowe sprzęty oraz meble.
W ramach inwestycji wykonano wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne dające gwarancję bezpiecznego i racjonalnego użytkowania obiektu. Teren wokół budynku zagospodarowano poprzez wykonanie placu przed wejściem głównym oraz chodników do komunikacji pieszej.

Galeria zdjęć

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
  • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
  • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
  • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
  1. Jeden
  2. Dwa
  3. Trzy