Krzysztof Zima

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 14

Wiek: 49 lat
Rodzina: żonaty, jedna córka
Wykształcenie:
• absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
• absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie
Działalność społeczna:
• wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatówce
• od 2016 roku Prezes Zarządu OSP w Lubatówce
• wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
• radny Lubatówki
• sołtys sołectwa Lubatówka
• dawny zawodnik, a obecnie sympatyk i wierny kibic klubu sportowego LKS Lubatówka
• zastępca dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
• bezpartyjny

O SOBIE

Od lat w sposób zaangażowany uczestniczę w życiu społecznym Lubatówki. Jestem postrzegany jako człowiek szczery, otwarty, zdecydowany, umiejący wyrazić własne zdanie. Te cechy predysponują mnie do pracy radnego, którego zadaniem jest dbanie o rozwój i sprawy rodzimej miejscowości oraz całej gminy. Nie boję się ciężkiej pracy ani krytyki, jeśli służy dobru lokalnego społeczeństwa. Cieszę się ze zmian, jakie dokonały się w ostatnich latach w Lubatówce i pozostałych miejscowościach gminy. W dużej mierze świadczą one o pracy radnych, którzy nie pozostają obojętni na sprawy zgłaszane im przez mieszkańców. Obiecuję dalszą zaangażowaną pracę i reprezentowanie woli społeczności lokalnej przed władzami gminnymi.

Reprezentując mieszkańców Lubatówki, będę zabiegał o realizację następujących inwestycji:

 • budowa parkingu w okolicy cmentarza,
 • budowa alejek na cmentarzu wraz z oświetleniem,
 • wykonanie drogi turystycznej łączącej Lubatówkę z Iwoniczem-Zdrojem poprzez przejęcie odcinków dróg prywatnych leżących w obrębie Iwonicza-Zdroju,
 • zakup lekkiego wozu strażackiego dla OSP Lubatówka,
 • zaprojektowanie wodociągu do Lubatowej i Lubatówki przez Turkówkę,
 • modernizacja stadionu wraz z przyległym terenem,
 • modernizacja oświetlenia,
 • budowa oświetlenia solarnego,
 • remont dróg,
 • zaprojektowanie i wykonanie remontów mostów,
 • budowa chodnika na odcinku Rogi-Lubatówka oraz Lubatówka-Lubatowa,
 • współpraca z Powiatem Krośnieńskim przy remontach dróg powiatowych.

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy