Jarosław Kielar

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 6

Wiek: 50 lat
Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku Wychowanie fizyczne (WSP Rzeszów)
Studia podyplomowe: Edukacja obronna (AP Kraków), Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Pedagogika leczniczo-terapeutyczna (WSNP Warszawa),
Inne: trener klasy II - piłka nożna
Zainteresowania: sport, turystyka, muzyka

O SOBIE

Pochodzę z Iwonicza, tu mieszkam i pracuję, znam więc dobrze potrzeby mieszkańców sołectwa. Z dumą obserwuję rozwój naszej gminy. Cieszą mnie liczne inicjatywy i inwestycje, które sprawiają, że Iwonicz rozkwita i staje się wygodnym miejscem do życia. Zależy mi, aby miejscowość, w której żyję, nie przestawała się rozwijać. Chcę realnie uczestniczyć w tym procesie, być głosem mieszkańców Iwonicza i mieć wpływ na kierunki jego dalszego rozwoju, dlatego kandyduję na radnego. Aktywność i działanie są dla mnie najważniejsze. Angażuję się w życie społeczne z racji wykonywanego zawodu i swoich pasji. Do powierzonych zadań podchodzę z entuzjazmem. Zaangażowanie, które towarzyszy mi na co dzień, chciałbym wykorzystać w pełnieniu zadań, które powierzą mi moi sąsiedzi. Będę również dbał o potrzeby najmłodszych i razem z nimi rozwijał ich pasje i talenty, wskazując im pozytywne aspekty zdrowego stylu życia.

Już teraz dziękuję za okazane mi wsparcie.

Moje motto: „Nasza przyszłość zaczyna się teraz”

Reprezentując mieszkańców Iwonicza, będę zabiegał o realizację następujących pomysłów i inwestycji:

 • remont przystanków przy ul. Floriańskiej – trwają rozmowy z GDDKiA,
 • rozpoczęcie i zakończenie rozbudowy przedszkola wraz z budową żłobka oraz oddanie kompleksu do użytkowania- na etapie wyłaniania wykonawcy,
 • modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie oświetlenia na energooszczędne,
 • termomodernizacja i remont budynku szkoły podstawowej,
 • przebudowa drogi Zagrodniki (tzw. obwodnica),
 • budowa i remont alejek na cmentarzach oraz wykonanie oświetlenia,
 • wykonanie drogi Zagrodniki wzdłuż potoku Iwoniczanka,
 • budowa oświetlenia solarnego,
 • remont dróg,
 • modernizacja stadionu,
 • zaprojektowanie i wykonanie remontów mostów,
 • budowa i oddanie do użytkowania mostu przy ul. Zadwór na rzece Iwoniczanka,
 • wykorzystanie na potrzeby mieszkańców parku wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego w Iwoniczu,
 • poprawienie funkcjonowania ośrodka zdrowia poprzez zatrudnienie specjalistów z zakresu medycyny i pełne wykorzystanie potencjału infrastruktury,
 • współpraca z Powiatem Krośnieńskim przy drobnych remontach dróg powiatowych.

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy