Janusz Litwin

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 4

Wiek: 51 lat
Rodzina: żonaty
Wykształcenie: wyższe
• absolwent studiów podyplomowych:
- Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania,
- Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Działalność zawodowa:
- dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,
- kierownik obozów letnich dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa podkarpackiego.

Działalność społeczna:

 • od 1988 roku członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu,
 • od 1994 roku Honorowy Dawca Krwi,
 • od 2001 roku prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • od 2011 roku prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu,
 • od 2016 roku wiceprezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,
 • od 2017 roku członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Iwoniczu,
 • od 2018 roku Radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • od 2021 wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Krośnie,
 • od 2022 roku członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Rzeszowie.

O SOBIE

Jestem osobą odpowiedzialną, energiczną, rozpoznawalną na terenie gminy i poza nią. Rozpoczęte sprawy staram się zawsze finalizować i niełatwo rezygnuję z realizacji wyznaczonych celów. Praca na rzecz społeczeństwa lokalnego daje mi satysfakcję i przynosi wiele radości. Będąc radnym, wielokrotnie reprezentowałem interesy mieszkańców Iwonicza, często z bardzo dobrym skutkiem. Dzięki m.in. moim staraniom Iwonicz zyskał nową remizę OSP. Sprawując mandat radnego, dałem się poznać jako człowiek słowa i czynu, który nie boi się konfrontacji i umie bronić swojego zdania. Aktywnym udziałem w pracach Rady Miejskiej starałem się udowadniać swoją przydatność dla mieszkańców sołectwa. Jestem założycielem i opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Iwoniczu, którą przygotowuję do pracy społecznej i działań ratowniczych. Uważam, że dotąd nie zawiodłem zaufania moich Wyborców. Chciałbym ich nadal reprezentować i wnieść swój wkład w rozwój iwonickiego środowiska oraz kształtowanie jego pozytywnego wizerunku. Jestem przekonany, że moje doświadczenie oraz predyspozycje będą w tym bardzo pomocne.

Reprezentując mieszkańców Iwonicza, będę zabiegał o realizację następujących pomysłów i inwestycji:

 • remont przystanków przy ul. Floriańskiej – trwają rozmowy z GDDKiA,
 • rozpoczęcie i zakończenie rozbudowy przedszkola wraz z budową żłobka oraz oddanie kompleksu do użytkowania- na etapie wyłaniania wykonawcy,
 • modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie oświetlenia na energooszczędne,
 • termomodernizacja i remont budynku szkoły podstawowej,
 • przebudowa drogi Zagrodniki (tzw. obwodnica),
 • budowa i remont alejek na cmentarzach oraz wykonanie oświetlenia,
 • wykonanie drogi Zagrodniki wzdłuż potoku Iwoniczanka,
 • budowa oświetlenia solarnego,
 • remont dróg,
 • modernizacja stadionu,
 • zaprojektowanie i wykonanie remontów mostów,
 • budowa i oddanie do użytkowania mostu przy ul. Zadwór na rzece Iwoniczanka,
 • wykorzystanie na potrzeby mieszkańców parku wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego w Iwoniczu,
 • poprawienie funkcjonowania ośrodka zdrowia poprzez zatrudnienie specjalistów z zakresu medycyny i pełne wykorzystanie potencjału infrastruktury,
 • współpraca z Powiatem Krośnieńskim przy drobnych remontach dróg powiatowych.

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy