Jan Owsiany

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 10

Wiek: 66 lat
Rodzina: żonaty, dwie córki, wnuki
Wykształcenie: zawodowe
Działalność społeczna:
- radny Rady Miejskiej w latach 1990-2006;
- członek Zarządu OSP w Lubatowej w latach 1980-2021;
- prezes LKS Lubatowa (dwie kadencje)
- wiceprezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Ludowej w Lubatowej.

O SOBIE

Jako mieszkaniec Lubatowej aktywnie uczestniczę w jej życiu, angażując się w ważne obszary działalności lokalnej takie jak kultura, sport, rozwój infrastruktury, bezpieczeństwo mieszkańców. Cenię sobie kontakty międzyludzkie, doskonale znam środowisko, w którym mieszkam, dzięki czemu nieobce są mi potrzeby i problemy mieszkańców. Najlepszą rekomendacją mojej osoby jest sprawowanie funkcji radnego przez cztery kadencje, który to okres wykorzystałem na pracę na rzecz społeczeństwa lokalnego. Udzielam się w również w OSP Lubatowa i działałem w LKS Lubatowa. Ponieważ sprawy sołectwa i gminy leżą mi głęboko na sercu, chciałbym mieć wpływ na zachodzące w nich zmiany. Uważam, że moja znajomość środowiska, kompetencje, doświadczenie i zaufanie społeczne są dobrym prognostykiem na to, że będę godnie reprezentował sprawy lubatowian, sołectwa i mieszkańców gminy w nadchodzącej kadencji.

Reprezentując mieszkańców Lubatowej, będę zabiegał o realizację następujących pomysłów i inwestycji:

 • zaprojektowanie wodociągu do Lubatowej i Lubatówki przez Turkówkę ,
 • dokończenie termomodernizacji i remont dachu szkoły podstawowej,
 • dokończenie budowy Domu Ludowego i oddanie go do użytkowania,
 • zewnętrzna modernizacja obiektu i remont kotłowni ośrodka zdrowia,
 • dobudowa boksu garażowego do budynku OSP,
 • modernizacja oświetlenia,
 • budowa oświetlenia solarnego,
 • remont dróg,
 • dążenie do przejęcia stadionu lub wymiany gruntów za teren stadionu; w przypadku pomyślnego załatwienia spraw formalno-prawnych przeprowadzenie modernizacji stadionu,
 • budowa alejek na cmentarzu wraz z oświetleniem,
 • wykonanie dokumentacji domu pogrzebowego,
 • zaprojektowanie i wykonanie remontów mostów,
 • wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Turkówka,
 • rozbudowa kanalizacji na Turkówce,
 • zagospodarowanie terenu naprzeciw Domu Ludowego i przedszkola,
 • współpraca z Powiatem Krośnieńskim przy remontach dróg powiatowych.

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy