Beata Dołęgowska-Ziomek

Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 15

Wiek: 59 lat
Rodzina: mężatka, dwoje dzieci
Wykształcenie: absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie – specjalność: samorząd terytorialny.
Bezpartyjna

O SOBIE

W Lubatówce mieszkam od 1975 roku, wrosłam więc bardzo dobrze w lokalną społeczność i doskonale znam zarówno jej mocne strony jak i potrzeby. Od lat czynnie uczestniczę w życiu społecznym miejscowości: jestem członkiem Rady Sołeckiej i Rady Parafialnej, a także członkiem Zarządu tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich. W swojej pracy społecznej kieruję się zawsze dobrem mieszkańców i zabiegam o jak najlepsze warunki życia na wsi.
Od 2007 roku pracuję w Urzędzie Gminy w Rymanowie na stanowisku kierownika Referatu Infrastruktury. Wcześniej byłam zatrudniona w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwonicz-Zdroju. Posiadam duże doświadczenie administracyjne i wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu.
Jestem osobą szczerą, pogodną, otwartą na współpracę, odważną, wymagającą i ambitną. Lubię poodejmować trudne wyzwania, posiadam sporo determinacji do realizacji zamierzonych celów, dlatego te predyspozycje pragnę wykorzystać do pracy w Radzie Miejskiej przede wszystkim na rzecz mieszkańców Lubatówki ale i dla harmonijnego rozwoju pozostałych miejscowości naszej gminy.

Reprezentując mieszkańców Lubatówki, będę zabiegała o realizację następujących inwestycji:

 • budowa parkingu w okolicy cmentarza,
 • budowa alejek na cmentarzu wraz z oświetleniem,
 • wykonanie drogi turystycznej łączącej Lubatówkę z Iwoniczem-Zdrojem poprzez przejęcie odcinków dróg prywatnych leżących w obrębie Iwonicza-Zdroju,
 • zakup lekkiego wozu strażackiego dla OSP Lubatówka,
 • zaprojektowanie wodociągu do Lubatowej i Lubatówki przez Turkówkę,
 • modernizacja stadionu wraz z przyległym terenem,
 • modernizacja oświetlenia,
 • budowa oświetlenia solarnego,
 • remont dróg,
 • zaprojektowanie i wykonanie remontów mostów,
 • budowa chodnika na odcinku Rogi-Lubatówka oraz Lubatówka-Lubatowa,
 • współpraca z Powiatem Krośnieńskim przy remontach dróg powiatowych.

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy