Adam Nycz

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, okręg nr 5

Wiek: 57 lat
Rodzina: żonaty od 35 lat, czworo dzieci
Wykształcenie:
średnie techniczne, absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie
Działalność zawodowa:
- emerytowany strażak

Działalność społeczna:

 • czynny współpracownik Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju, działający na rzecz ratowania miejsc pamięci i kultu religijnego,
 •  orędownik renowacji ścieżek spacerowych oraz rowerowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • promotor piękna Iwonicza-Zdroju w wydawnictwach turystycznych i współorganizator spacerów po iwonickich szlakach,
  od 25 lat współprzygotowujący iwonicką szopkę bożonarodzeniową, od 6 lat także Grobu Bożego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu.
 • propagator Iwonickiego Skarbu: iwonickiej przyrody oraz zabytkowej architektury, szczególnie sakralnej,
 • bezpartyjny.

O SOBIE

W środowisku Iwonicza jestem znany jako propagator walorów krajobrazowych i architektonicznych naszej gminy oraz człowiek zaangażowany w ratowanie zabytków. Dalece nieobojętna jest mi jednak kwestia zrównoważonego rozwoju całej gminy, dlatego ubiegam się o mandat radnego. Miałem duży wpływ na rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy przedszkola wraz ze żłobkiem, modernizację oświetlenia ulicznego, modernizację dróg oraz na przywrócenie do własności Urzędu Gminy drogi na ul. Zagrodniki wzdłuż Potoku Iwonickiego (Iwoniczanki). Na ten cel zostały także zabezpieczone finanse w tegorocznym budżecie Gminy Iwonicz-Zdrój. Do tej pory zostały wykonane prace planistyczne, umożliwiające wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową. Chciałbym nadal mieć bardziej realny wpływ na to, w jakim kierunku rozwija się nasza lokalna społeczność.

Reprezentując mieszkańców Iwonicza, będę zabiegał o realizację następujących pomysłów i inwestycji:

 • remont przystanków przy ul. Floriańskiej,
 • rozpoczęcie i zakończenie rozbudowy przedszkola wraz z budową żłobka oraz oddanie kompleksu do użytkowania,
 • modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie oświetlenia na energooszczędne,
 • termomodernizacja i remont budynku szkoły podstawowej,
 • przebudowa drogi Zagrodniki (tzw. obwodnica),
 • budowa i remont alejek na cmentarzach oraz wykonanie oświetlenia,
 • wykonanie drogi Zagrodniki wzdłuż potoku Iwoniczanka,
 • budowa oświetlenia solarnego,
 • remont dróg,
 • modernizacja stadionu,
 • zaprojektowanie i wykonanie remontów mostów,
 • budowa i oddanie do użytkowania mostu przy ul. Zadwór na rzece Iwoniczanka,
 • wykorzystanie na potrzeby mieszkańców parku wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego w Iwoniczu,
 • poprawienie funkcjonowania ośrodka zdrowia poprzez zatrudnienie specjalistów z zakresu medycyny i pełne wykorzystanie potencjału infrastruktury,
 • współpraca z Powiatem Krośnieńskim przy drobnych remontach dróg powiatowych.

Przykład

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt omnis sapiente, dolorum explicabo assumenda blanditiis deleniti officiis odit sit dolores cum autem totam error distinctio quis nulla facilis ut. Omnis!

Tekst

Drugi tekst

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi soluta explicabo aspernatur, itaque, natus numquam ea officiis cupiditate reprehenderit laboriosam quam libero repellendus blanditiis ipsum animi odit, dolore assumenda quia.

Dłuszy nagłówek
 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Incidunt commodi sequi perspiciatis quia culpa, laborum, aperiam inventore neque nesciunt temporibus a nemo, expedita pariatur voluptatum ex ratione animi consequuntur ducimus.
 • Repudiandae similique enim ipsa sapiente. Qui saepe dicta hic est dolores provident dolorem iure quis rem reiciendis eum numquam nisi itaque nesciunt debitis, impedit earum? Labore ipsam quo cumque dolorum.
 • Sed quisquam qui quae saepe veritatis quis dolore tempore! Amet unde velit sint! Debitis quod culpa commodi expedita asperiores incidunt beatae? Accusantium nulla eaque a error deserunt beatae quae illo.

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A rem doloremque rerum veniam nesciunt voluptatum, ut tenetur odio repudiandae distinctio, saepe incidunt deleniti delectus illo voluptas, molestiae obcaecati! Ex, repellat?

Tekst
 1. Jeden
 2. Dwa
 3. Trzy