KWW "Nasza Przyszłość"

Witold Kocaj - Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój - Blog

Aktualności

UWAGA KOMUNIKAT!! ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Z A P R O S Z E N I E
ZAPRASZAM
MIESZKAŃCÓW IWONICZA
NA ZEBRANIE WIEJSKIE
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
24 stycznia 2017r. (wtorek)
o godz. 17.00
w Domu Ludowym w Iwoniczu

Porządek zebrania :

Sprawozdawcze zebranie Gminnej Spółki Wodnej Iwonicz,
Sprzedaż działki,
Fundusz sołecki – zmiana zadania,
Planowane inwestycje na 2017r.
Wolne wnioski – zapytania, opinie.

Zapraszamy
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Umowy o dofinansowanie instalacji OZE
Zakończono pierwszy etap realizacji projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój” gdzie zainteresowani mieszkańcy składali ankiety na zestawy OZE takie jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, oraz pompy ciepła. W wyniku analizy złożonych ankiet wszyscy zainteresowani mieszkańcy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Kolejnym etapem będzie zawarcie umowy z mieszkańcami na dofinansowanie wybranego zestawu OZE. W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do zgłaszania się do Urzędu Gminy celem zawarcia umowy na wybrany zestaw OZE. Umowę zawiera właściciel budynku, współwłaściciele, osoba posiadająca budynek w dzierżawie, najmie, w użytkowaniu lub zarządzie. Niezbędne przy zawieraniu umowy jest posiadanie ze sobą dowodu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu. Zgłaszać należy się w terminie do 4 lutego 2017 r.
Więcej pod linkiem:

iwonicz-zdroj.pl/dla-mieszkancow-1/umowy-o-dofinansowanie-instalacji-oze/
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad usuwania drzew z terenu nieruchomości. Wprowadzone zmiany umożliwiają osobom fizycznym, będącym właścicielami nieruchomości budowlanych, na których rosną drzewa inne niż owocowe, dokonywania ich wycinki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia wydawanego przez wójta, burmistrza gminy lub prezydenta miasta. Zasada ta dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na zadrzewionej nieruchomości.
Ponadto ustawodawca zwolnił przedsiębiorców od konieczności uzyskania zewolenia dla niektórych przypadków m.in dotyczących usuwania:
drzew, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza:
a) 100cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytku rolniczego.
Wprowadzone zmiany mają na celu zmniejszenie nadmiernej i nieuzasadnionej ingerencji w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości. Właściciele nieruchomości mogą obecnie dowolnie dysponować swoją własnością, w tym właśnie drzewami których nasadzeń dokonali.
Przedsiębiorcy zostali zwolnieni z wnoszenia opłat za usunięcie drzew i krzewów w przypadku:
1) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
2) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mimo wprowadzonych zmian w zakresie usuwanie drzew na nieruchomościach osób fizycznych i prawnych mam nadzieję, że każdy właściciel drzew przed podjęciem decyzji o ich usunięciu rozważy wszystkie argumenty za i przeciw.

Pamiętajmy, że drzewa są niezbędne w środowisku przyrodniczym a ich rola w oczyszczaniu wody, gleby czy powietrza, nieoceniona. Drzewa pełnią również ważną funkcję estetyczną i są elementem układów przestrzennych wielu miast i wsi.
Usuwajmy więc tylko drzewa chore, obumarłe, stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Drzewa cenne przyrodniczo zachowajmy dla przyszłych pokoleń.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Zapraszamy !! ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Kiedy ustawiano nowe witacze w granicach administracyjnych naszej gminy, wielu mieszkańcom wydało się, że posadowienie niektórych z nich jest co najmniej niefortunne. Szczególnie dużo uwag dotyczyło lokalizacji witacza od strony Miejsca Piastowego, który w okresie letnim był częściowo przysłonięty rosnącymi w sąsiedztwie drzewami. Decydując o takim a nie innym umieszczeniu witacza, braliśmy pod uwagę konieczność usunięcia niektórych drzew rosnących w obrębie pasa drogowego DK 28, nie tyle z chęci wyeksponowania walorów estetycznych nowego obiektu, co ze względów bezpieczeństwa drogowego. Dziś właśnie udało się ukończyć prace związane z wycinką wybranych drzew. Przejeżdżający w tym miejscu kierowcy będą mogli odetchnąć z ulgą, że ich pojazdom nie zagrażają już spadające znienacka gałęzie, a przy okazji podziwiać urokliwą reklamę naszej uzdrowiskowej gminy. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Miniony weekend był w Gminie Iwonicz-Zdrój bogaty nie tylko w opady śniegu ale i w wydarzenia kulturalne. W sobotę Akcja Katolicka z Iwonicza zorganizowała tradycyjne już spotkanie opłatkowe dla członków, sympatyków i chętnych mieszkańców Iwonicza.
W trakcie spotkania iwonicka młodzież przedstawiła piękny program artystyczny wpisujący się tematyką w okres bożonarodzeniowy, uwzględniający jednak i aktualne sprawy społeczne oraz problemy współczesnego człowieka. Całą imprezę prowadziła prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pani Janina Gadzała, której zaproszeni goście zawdzięczają ciepłą, rodzinną wręcz atmosferę sobotniego spotkania.
Z kolei w niedzielę wszyscy miłośnicy kolędowania i muzyki chóralnej mieli okazję wziąć udział w VI Noworocznym Koncercie Kolęd, jaki odbył się o godz.16.00 w kościele pw. św. Iwona i MB Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju. W tym roku w zdrojowej świątyni zaprezentowały się dwa chóry: Jaśliski Chór Kameralny pod dyrekcją pani Edyty Wilczek oraz chór Cantate z Iwonicza pod dyrekcją pana Grzegorza Przepióry. Oba zespoły śpiewacze po mistrzowsku wykonały znane i mniej znane kolędy w przepięknych aranżacjach. Była to prawdziwa uczta dla słuchaczy, którzy z żalem przyjęli fakt zakończenia koncertu. Podkreślał to m. in. Burmistrz gminy w swoim podziękowaniu, jakie wygłosił na zakończenie imprezy. Docenił on też czas i trud konieczne do osiągnięcia takiego poziomu wykonania, a w szczególnie ciepłych słowach wspomniał nieobecnego ks. prałata S. Piotrowskiego, od osoby którego w 1974 roku rozpoczęła się działalność iwonickiego chóru Cantate. Wieloletnia praca księdza prałata to fundament, na którym opierają się nowy chórmistrz i członkowie chóru. Część oficjalna zakończyła się wręczeniem obu zespołom drobnych upominków ufundowanych przez gminę. Następnie wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany profesjonalnie przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. W mniej oficjalnej atmosferze odbyło się dalsze miłe spotkanie połączone z kolędowaniem. Gorąco dziękujemy dyrekcji ZSGH w Iwoniczu-Zdroju za pomoc w zorganizowaniu wspaniałego poczęstunku oraz oryginalnego wystroju stołów.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Zbliżające się ferie semestralne oraz niespotykana od lat prawdziwie zimowa pogoda skłoniły władze, by pomyśleć o tym, jak wykorzystać te okoliczności z korzyścią dla mieszkańców. W związku z tym dziś w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie robocze, którego celem było ustalenie położenia tras biegowych na terenie uzdrowiska i omówienie szczegółów ich wykonania. Zaplanowano zrobienie tras m.in. między siedzibą IKN Górnik a amfiteatrem. Ustalono również harmonogram korzystania ze wspomnianych dróżek (będzie obowiązywał od najbliższego poniedziałku) oraz zaplanowano zorganizowanie cyklu zawodów w biegach narciarskich. Liczymy, że podjęte działania choć w pewnym stopniu przywrócą Iwoniczowi-Zdrojowi charakter powiatowej stolicy sportów zimowych. O postępach w przygotowaniu tras biegowych będziemy informować na bieżąco w formie fotorelacji. Oby tylko nie nadeszły roztopy… ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Wyniki XIX Edycji Konkursu Kolęd Pastorałek
i Obrzędów Bożonarodzeniowych 10.01.2017r.

10 stycznia w Domu Ludowym w Iwoniczu odbył się XIX Gminny Przegląd Kolęd Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych. W tym roku mogliśmy obejrzeć ok. 50 prezentacji artystycznych dzieci i młodzieży z naszej Gminy w tym 4 grupy teatralne. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostały nagrody za miejsca oraz wyróżnienia.

I KATEGORIA WIEKOWA:

Soliści:
Miejsce I : Natalia Zima „Sianko na stół” - SP Lubatowa /op. Dorota Nycz
Miejsce II: Helena Mitas „Jest taki wieczór” ZS w Iwoniczu-Zdroju/op. Urszula Telesz
Miejsce III: Kinga Włodarczyk „Żłobek Cię utuli” ZS w Iwoniczu-Zdroju /op. Bożena Szczepanik

Wyróżnienia: Oliwier Krowicki „Jadą kolędnicy jadą”ZSPiG Lubatówka/op. Beata Dębiec
Sandra Krupa „Kolęda na dzwonkach” ZS w Iwoniczu-Zdroju/op. Urszula Telesz
Oliwia Cichoń „Pastuszkowie Bracia mili” SP Lubatowa/op. Maria Wilk

Grupy Teatralne:
Miejsce I: GRUPA TEATRALNA „IWONUTKI” - „Ach, Co za noc” Przedszkole Gminne z Iwonicza-Zdroju /op. Agata Rajchel i Edyta Buczek
Miejsce II: GRUPA TEATRALNA - „Dziecięce Jasełka” ZS w Iwoniczu-Zdroju/op. Bożena Wajda i Lidia Rachwał

II KATEGORIA WIEKOWA:

Soliści:
Miejsce I: Milena Zając „W wigilijną noc” SP Lubatowa/op. Jerzy Adamik
Miejsce II: Milena Bogaczyk „Coraz bliżej święta” SP Iwonicz /op. Robert Mercik
Miejsce III: Tomasz Nycz „A kiedy wigilii przyjdzie czas” ZS w Iwoniczu-Zdroju/op. Joanna Szwast

Wyróżnienia:
Magdalena Rogowska „Kołysanka dla Jezusa” ZS w Iwoniczu-Zdroju/op. Joanna Szwast
Roksana Krupa „Kołysanka” ZS w Iwoniczu-Zdroju/op. Joanna Szwast
Anna i Kamila Szczurek „Sianko na stół” SP Iwonicz /op. Robert Mercik

Grupy Teatralne:
Miejsce I: GRUPA KOLĘDNICZA „Hej kolęda...” SP Iwonicz/op. s. Danuta Pruś
Miejsce II: GRUPA TEATRALNA„Jasełka-Bóg się rodzi” SP Iwonicz /op. Agnieszka Szczurek i Monika Szajna

III KATEGORIA WIEKOWA:

Soliści:
Miejsce I : Katarzyna Such „Cicha Noc” Gimnazjum Iwonicz/op. Bożena Such
Miejsce II: Wiktor Zając „Wilijna Pastorałka” Gimnazjum Lubatowa/op. Ewa Staroń
Miejsce III: Marcelina Turek „Babci zegar” ZSPiG Lubatówka/op. Beata Dębiec

Wyróżnienia: Julia Murdzek „Gore gwiazda” Gimnazjum Lubatowa/op. Ewa Staroń
Izabela Zima „Szara kolęda”ZSPiG Lubatówka/op. Beata Dębiec

IV KATEGORIA WIEKOWA:

Soliści:
Miejsce I: Alina Duszczyńska „Mario, czy Ty wiesz” ZS Iwonicz/op. Urszula Haduch

Wyróżnienia: Kinga Sobiecka „Babci zegar” ZS Iwonicz/op. Urszula Haduch
Monika Konik „Maleńka miłość” ZS Iwonicz/op. Urszula Haduch
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Po kilku latach zim, które były zimami jedynie z nazwy, w końcu przyszła do nas ta prawdziwa - z mrozem i śniegiem. Poza niewątpliwym urokiem przyniosła ze sobą naturalne kłopoty związane z przejezdnością i odśnieżaniem. Uspokajamy mieszkańców, że Gmina Iwonicz-Zdrój jest dobrze przygotowana do tego, by stawić czoło podobnym utrudnieniom. Zaangażowaliśmy wszelkie siły i środki, w tym zakupione niedawno dla ZGK dwa ciągniki, by maksymalnie utrzymać przejezdność na naszych gminnych drogach. Oczywiście mogą się zdarzyć opóźnienia wynikające z faktu, że nasi pracownicy nie są w stanie być w kilku miejscach jednocześnie, stąd nasza prośba o wyrozumiałość i cierpliwość. Zapewniamy, że będziemy reagowali na wszelkie sygnały o potrzebie interwencji. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Pierwsze złe wiadomości 2017 roku nie kazały na siebie długo czekać. Właśnie doniesiono nam, że nieznany, ale zapewne bardzo sfrustrowany osobnik, nieczuły na estetykę i dobro wspólne, zdemolował nowy przystanek w Iwoniczu, tłukąc przeszklone ściany tego obiektu. „Wyczyny” takiego typu uderzają we wszystkich mieszkańców gminy, bo to przecież w dużej mierze z ich pieniędzy staramy się zmieniać nasze gminne otoczenie. Szkoda, że nie wszyscy to rozumieją… Pozostaje sobie tylko życzyć, by w nowym roku tego typu incydentów było jak najmniej, bo o tym, że się wcale nie będą zdarzać, nawet nie marzymy… ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Witamy w 2017 roku! Oby był równie udany, co jego powitanie na Placu Dietla w Iwoniczu-Zdroju. Dla tych, którzy z różnych względów nie mogli być z nami w tę przełomową noc, umieszczamy kilka zdań relacji oraz krótki filmik. Przede wszystkim jednak serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mimo mrozu i wiatru zdecydowali się na udział we wspólnym plenerowym świętowaniu. O dobrą atmosferę i utrzymanie należytej temperatury ciała zadbał DJ Quba, który rozgrzewał licznie zgromadzonych gorącymi rytmami. Prezentowane utwory taneczne, wśród których znalazły się i te z lat 70., i te najnowsze, mogły zadowolić każdego, niezależnie od wieku. Podrygujący w takt muzyki bez problemu dotrwali do północy. Tuż przed „Godziną Zero” dyr. GOK pani Dorota Świstak odczytała życzenia noworoczne Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, a potem było już tylko wspólne, radosne, niecierpliwe odliczanie i znakomity, widowiskowy pokaz fajerwerków, jakiego nie było w Iwoniczu-Zdroju od wielu, wielu lat. Do godziny pierwszej prowadzący imprezę DJ Quba zapewnił świetną zabawę, na której nudziły się co najwyżej służby porządku publicznego w osobach miejscowych funkcjonariuszy Policji oraz pracowników ochrony. Jesteśmy niesłychanie wdzięczni uczestnikom iwonickiego sylwestra za to, że impreza przebiegła bez żadnych przykrych incydentów, wybuchów agresji, co traktujemy jako dobry prognostyk na rozpoczęty właśnie rok.
Wszystkim Mieszkańcom i Gościom naszej gminy jeszcze raz życzymy wspaniałego 2017 roku!

www.youtube.com/watch?v=sJ612RhOIxU
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Szukających zimowej aury i dobrej zabawy zapraszamy na Sylwestra do białego Iwonicza-Zdroju! ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (3). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Zamieszczając materiały na naszej stronie na facebooku, zawsze liczymy na odzew w postaci głosów, opinii, sygnałów od mieszkańców. Wszelkie Państwa uwagi są dla nas cenne, bo pomagają nam działać lepiej i skuteczniej. Właśnie dzięki sygnałom mieszkańców udało się doprowadzić do poprawienia sygnalizacji świetlnej znajdującej się na skrzyżowaniu dróg: krajowej nr 28 z powiatową w kierunku Iwonicza-Zdroju. Państwa uwagi dotyczące sposobu działania sygnalizacji zostały przekazane zarządcy dróg, który w dniu dzisiejszym podjął prace mające na celu ujednolicenie wysokości sygnalizatorów. Dzięki temu zabiegowi kierowcy unikną dekoncentracji wywołanej różnym rozmieszczeniem sygnalizatorów, a tym samym zwiększy się poziom bezpieczeństwa na tym dość niebezpiecznym skrzyżowaniu. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W mijającym 2016 roku do naszego urzędu wpływało sporo uwag dotyczących funkcjonowania lokalnej opieki zdrowotnej, co tylko utwierdziło nas w przekonaniu, że należy sukcesywnie poprawiać warunki dostępu mieszkańców gminy do służby zdrowia. Z myślą o tym zleciliśmy wykonanie projektu nowego budynku ośrodka zdrowia w Iwoniczu wraz z pomieszczeniami dla tamtejszej jednostki OSP. Kompleksowy projekt został właśnie ukończony. W zamyśle jest także przygotowanie odpowiedniej infrastruktury drogowej, by zlikwidować „czarną plamę”, jaką stanowi nasza gmina na mapie rozlokowania karetek pogotowia ratunkowego. Punkty stacjonowania karetek znajdują się m.in. w Dukli, Rymanowie i Miejscu Piastowym, nie ma ich zaś w naszym uzdrowisku, na terenie którego znajdują się przecież liczne sanatoria i szpital uzdrowiskowy. W razie potrzeby nagłej interwencji medycznej karetki muszą dojeżdżać z daleka, często w sytuacji, gdy liczy się każda minuta.
Uważamy, że tak wielka miejscowość jak Iwonicz zasługuje na ośrodek zdrowia z prawdziwego zdarzenia. Pierwszy etap budowy nowego budynku będzie realizowany w 2017 roku, o ile radni zaakceptują projekt budżetu na 2017 rok, w którym zostały zabezpieczone środki na realizację tej inwestycji.

Poniżej przedstawiamy kilka rzutów zaprojektowanego obiektu.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

By nie pozostawiać Państwa w niepewności przed świętami, ucinamy spekulacje co do charakteru prowadzonych ostatnio prac przy budynku Urzędu Gminy. Jesteśmy zmuszeni kategorycznie zaprzeczyć podejrzeniom, jakoby władze budowały schron czy szukały archeologicznych skarbów . Przyczyna była bardziej prozaiczna, ale niezwykle ważna dla gminy. Roboty ziemne wiązały się bowiem z budową studni redukcyjno-pomiarowej, mającej za zadanie dostosowywanie ciśnienia wody w wodociągu adekwatnie do potrzeb. Częściowo rozwiąże to problem na gminnej sieci wodociągowej, słynącej z dość częstych awarii i rozszczelnień spowodowanych zbyt wielkim ciśnieniem przepływającej wody. Prace przy tej studni zostały ukończone, pozostaje jeszcze uporządkowanie terenu, co chwilowo uniemożliwia pogoda. Nadmieniamy jeszcze, że ww. studnia jest jedną z wielu planowanych, dwa tego typu obiekty niedawno zostały zmodernizowane, zaś kilka kolejnych planuje się wybudować w niedalekiej przyszłości. Wierzymy, że ta inwestycja pomoże zminimalizować ryzyko niekontrolowanych strat wody, a tym samym odsunie konieczność podniesienia opłat za nią.
Poniżej przedstawiamy zdjęcie w trakcie robót.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Każde podziękowania składane na nasze – włodarzy ręce są dla nas bardzo ważne, bo świadczą o tym, że nasza praca oraz nasze starania są doceniane. Tego typu gesty utwierdzają nas w przekonaniu, że właściwie realizujemy wyznaczone nam zadania, a zarazem postrzegani jesteśmy jako ludzie życzliwi i pomocni dla lokalnej społeczności. Z przyjemnością prezentujemy więc poniżej kolejne podziękowania i życzenia, otrzymane tym razem od dyrekcji i Rady Pedagogicznej Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

22 grudnia br. o godz. 11.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego najlepszym organizacjom pożytku publicznego z terenu województwa. Jesteśmy niezwykle dumni, że nagrodą NGO wysokich lotów w kategorii Kultura i tożsamość narodowa zostało wyróżnione Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Iwoniczu-Zdroju za działalność na rzecz swojego środowiska w 2015 roku. Wręczenia okolicznościowej statuetki oraz vouchera o wysokości 5 tys. zł dokonał marszałek województwa Władysław Ortyl. Na wniosek ISOOZ w odbiorze nagrody, oprócz prezesa stowarzyszenia pana Rajmunda Boczara, uczestniczył burmistrz naszej gminy. Świadczy to o dobrej i owocnej współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.
Wszystkim członkom Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” serdecznie gratulujemy wyróżnienia. Nagroda stanowi dowód na to, że praca, którą codziennie z dużym poświęceniem wykonują na rzecz lokalnego środowiska, jest naprawdę potrzebna i doceniana.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Okres przedświąteczny to czas spotkań, składania sobie życzeń, życzliwości i radości. Miłą tradycją stało się odwiedzanie władz samorządowych przez uczniów i nauczycieli placówek oświatowych z terenu gminy. Uśmiechy, życzliwość, otwartość
i szczerość młodych gości utwierdzają nas w przekonaniu, że podejmowane przez nas w 2016 roku działania skierowane do dzieci i młodzieży, a także udzielone im wsparcie przynosiło obu stronom wiele satysfakcji. Naszym dzisiejszym miłym gościom dziękujemy za pamięć, piękne rękodzieła oraz za życzliwość i ciepło, jakie ze sobą przynieśli. Życzymy im wszystkim zdrowych, pogodnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Mimo że niebawem powitamy Nowy Rok, w naszej gminie trwają ciągle mniejsze lub większe prace inwestycyjne skierowane na to, by zmodernizować i przystosować do obowiązujących przepisów obiekty należące do mienia gminnego. Ostatnio celem naszych zabiegów stał się plac przy bazie magazynowo-transportowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, który jest na ukończeniu. Obecny wygląd ww. placu prezentują poniższe fotografie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Mimo wielu nieprzewidzianych wydatków udaje się nam kontynuować prace remontowe w obiektach gminnych. Stosunkowo niedawno, kierowani chęcią podniesienia standardu oraz względami ekonomicznymi wymieniliśmy okna w domu ludowym w Lubatowej. Mamy nadzieję, że ta inwestycja przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła w budynku oraz poprawi jego estetykę. Nowe okna można obejrzeć na poniższych fotografiach. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W niedzielny poranek 18 grudnia br. mieszkańcy Iwonicza-Zdroju oraz goście z pozostałych miejscowości naszej gminy mogli się spotkać na kolejnym, 10. już kiermaszu świątecznym, który tradycyjnie miał miejsce w kinie Wczasowicz. Jak co roku impreza zgromadziła wystawców, wytwórców oraz osoby chętne do obejrzenia i zakupu produktów z przeznaczeniem na świąteczny stół. Można było nabyć zarówno piękne ozdoby choinkowe czy stroiki świąteczne jak i gotowe wyroby spożywcze m.in. wypieki czy wędliny. O tym, że spotkanie było potrzebne i udane świadczy ogromna liczba odwiedzających stoiska. Obecny na kiermaszu burmistrz witając wszystkich zebranych, podziękował im za aktywność społeczną oraz chęć kultywowania tradycji, złożył zgromadzonym świąteczne życzenia i wręczył wszystkim wystawcom pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z kiermaszu.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W sobotę, 17 grudnia br., w Domu Ludowym w Iwoniczu odbyła się wieczerza wigilijna przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu i Gminny Ośrodek Kultury. Członkinie KGW zaprezentowały zaproszonym na uroczystość gościom bogate wigilijne menu oparte o regionalne potrawy świąteczne, które mogły zaspokoić nawet najbardziej wymagające podniebienia. Miłym akcentem wieczoru był występ uczniów szkoły podstawowej z Iwonicza, przygotowany przy pomocy pedagogów i s. Danuty Pruś. Poruszające w swej wymowie przedstawienie skłaniało do refleksji na temat tego, jak łatwo w codziennym życiu jest stracić z oczu to, co duchowo najważniejsze – moment nadejścia Zbawiciela. Spotkaniu towarzyszyła miła, familijna atmosfera, spotęgowana jeszcze śpiewaniem kolęd. Mamy nadzieję, że podobne imprezy będą się odbywały każdego roku, gdyż są one okazją do wspólnego świętowania i integracji społecznej - rzeczy wcale nieoczywistych w dzisiejszych czasach. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Są wszelkie szanse na to, że w przyszłym roku uda się sfinalizować sprawę budowy parkingu i przystanku autobusowego naprzeciwko Urzędu Gminy. Teren po rozbiórce garaży na razie owszem- służy samochodom i autobusom, ale estetyka tego miejsca pozostawia wiele do życzenia. Dlatego też władze gminy podjęły starania, by w budżecie na 2017 rok zabezpieczyć środki na budowę parkingu z prawdziwego zdarzenia. Jeżeli budżet zostanie przyjęty przez radnych w postaci, jaką zakłada projekt, już w niedalekiej przyszłości plac naprzeciwko UG będzie wyglądał tak, jak to przedstawia poniższa wizualizacja. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Czasem naprawdę trzeba niewiele, by zrobić wiele dobrego… Często wystarczą dobre chęci, zrozumienie i trochę zaangażowania w sprawy innych. Miło nam poinformować, że w tym roku Gmina Iwonicz-Zdrój wsparła XVI edycję „Szlachetnej Paczki”, do czego najbardziej przyczyniła się jednostka OSP z Iwonicza-Zdroju. W porozumieniu z burmistrzem gminy strażacy-ochotnicy w dniach 10-11 grudnia br. pracowicie rozwozili paczki dla potrzebujących rodzin z Krosna i pobliskich miejscowości, w tym z terenu naszej gminy. Wymagało to od nich wysiłku i krzepy, bo „paczuszki” nie należały do najlżejszych, często były to meble lub duży sprzęt AGD. Samochód zakupiony przez gminę na potrzeby OSP kolejny raz potwierdził swoją przydatność nie tylko w warunkach bojowych. Dzięki akcji „Szlachetna Paczka” w tym roku udało się pomóc 89 rodzinom z terenu powiatu, w tym 7
w naszej gminie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ten wynik będzie jeszcze lepszy.
Poniżej prezentujemy podziękowania, jakie wystosowała na ręce Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój pani Gabriela Kuźnar, liderka rejonu Krosno w projekcie „Szlachetna Paczka”.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Każdy z nas obchodził w życiu jakiś jubileusz, jednak chyba nie każdemu dane będzie przeżywać taki, jaki stał się udziałem jednego z mieszkańców naszej uzdrowiskowej gminy. Pan Edward Helon obchodzi dziś bowiem swoje… 105. urodziny! Z tej okazji Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z zastępcą kierownika USC panią Danutą Borek i przewodniczącym Zarządu Miasta panem Rajmundem Boczarem odwiedzili dostojnego Jubilata, by złożyć mu gratulacje i najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyć okolicznościowy upominek. Tym samym Burmistrz okazał swój szacunek dla ludzi starszych, mających olbrzymie doświadczenie życiowe i wielkie osiągnięcia, które w obecnych czasach są często deprecjonowane lub przemilczane. Długowieczni mieszkańcy są skarbnicą wiedzy, mądrości życiowej i doświadczenia, jakich próżno szukać w książkach czy w Wikipedii.
Dostojnemu Jubilatowi życzymy pogody ducha oraz wielu, wielu lat w dobrym zdrowiu, zaś sceptykom mówimy: iwonickie powietrze jest dobre na wszystko…
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Jak Państwo pamiętają, w tym roku Gmina Iwonicz-Zdrój dwukrotnie miała swoich reprezentantów w Pałacu Prezydenckim. W dniu 13 maja br. naszą gminę na spotkaniu z Pierwszą Damą RP Agatą Kornhauser-Dudą reprezentowali Burmistrz i zespół Lubatowianie. Miesiąc później, 15 czerwca, zaszczyt spotkania z Panią Prezydentową mieli uczniowie, nauczyciele i rodzice ze Szkoły Podstawowej w Iwoniczu. Wszyscy do dziś mile wspominają te wizyty oraz życzliwość, a jednocześnie skromność Gospodyni. Dlatego też Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój oraz dyrekcja SP w Iwoniczu postanowili wspólnie wystosować na ręce Pierwszej Damy zaproszenie do odwiedzenia naszej urokliwej uzdrowiskowej gminy. Przyjazd Pani Prezydentowej byłby okazją do zrewanżowania się za miłe przyjęcie, a jednocześnie świetną promocją Gminy Iwonicz-Zdrój. Wierzymy, że Pani Agata Kornhauser-Duda znajdzie czas, by złożyć rewizytę i przekonać się naocznie o licznych walorach przyrodniczych naszej małej Ojczyzny. Poniżej prezentujemy skan listu wysłanego do Pani Prezydentowej. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Zawsze rozpiera nas radość, gdy ktoś czuje się satysfakcjonowany współpracą z nami. Dziś tę przyjemność sprawił nam komendant OSP w Lubatówce pan Krzysztof Zima. Na nasze tj. włodarzy ręce złożył podziękowania za dotychczasową owocną współpracę wraz z życzeniami na zbliżający się 2017 rok. W rozmowie, którą odbył z nami, podkreślał zadowolenie ze współpracy gminy i druhów, chwalił również samorząd za zrozumienie, z jakim odnosi się do potrzeb jednostek OSP. Cieszymy się, że udaje się budować dialog społeczny oparty na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu, a nie jedynie na roszczeniowości. Poniżej prezentujemy skan przekazanych podziękowań. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Niecodzienni goście w Urzędzie Gminy
Urząd Gminy i generalnie instytucja samorządu nie cieszą się szczególną uwagą mieszkańców, o ile ci nie mają jakichś spraw do załatwienia. Z ust do ust przekazywane są co najwyżej stereotypy dotyczące urzędniczej pracy… Dlatego ogromnie ucieszyła nas niecodzienna wizyta, z jaką dziś przyszli do nas uczniowie klas IV-VI Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju. Mogli oni bez przeszkód zwiedzić cały budynek Urzędu Gminy i obserwować w działaniu pracowników poszczególnych referatów. Swoją wizytę rozpoczęli oczywiście od odwiedzin gospodarzy gminy. Burmistrz i jego zastępca ochoczo opowiedzieli uczniom o zasadach funkcjonowania samorządu gminnego w oparciu o ustawę z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Szczególnie podkreślali, że samorząd istnieje nie tylko po to, by rozwiązywać sytuacje kryzysowe, ale także by wspierać inicjatywy lokalne i rozwój środowisk obywatelskich, by po prostu być blisko ludzkich spraw. Następnie funkcję przewodniczki po urzędzie przejęła sekretarz gminy pani Anna Malik-Borowska, która z właściwym sobie wdziękiem, niczym kustosz w muzeum, oprowadziła miłych gości po strategicznie ważnych jednostkach organizacyjnych. Młodzi, spragnieni wiedzy mieszkańcy Gminy Iwonicz-Zdrój mogli bezpośrednio poznać urzędników, dowiedzieć się, jakimi sprawami się zajmują, co w którym pokoju można załatwić… Z pewnością ośmieli ich to w przyszłości do częstszego odwiedzania siedziby samorządu i do aktywniejszego udziału w życiu lokalnej społeczności.
Gratulujemy wychowawcom i dyrektorowi Zespołu Szkół ciekawego i genialnego w swej prostocie pomysłu, który – mamy nadzieję – przyczyni się do wzrostu świadomości obywatelskiej wśród młodych mieszkańców naszej pięknej gminy.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Na ulicach Iwonicza-Zdroju czuć już święta! Pojawiły się już i rozbłysły świąteczne dekoracje – w tym nowości jak świetlny renifer z saniami na Placu Dietla. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W dniu 5 grudnia br. w restauracji Zdrojowa w Iwoniczu-Zdroju odbyła się podniosła uroczystość, której głównymi bohaterami byli młodzi duchem małżonkowie z terenu naszej gminy obchodzący złote gody. Na imprezie zorganizowanej przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój pojawiło się 11 par z 16. obchodzących w tym roku jubileusz 50-lecia małżeństwa. Zostały one uhonorowane okolicznościowymi medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawanymi przez prezydenta RP. Burmistrz w krótkim przemówieniu pogratulował małżonkom tak długiego stażu, podkreślił znaczenie małżeństwa i rodziny w życiu społecznym oraz postawił bohaterów dnia za wzór młodszym pokoleniom. Oprócz odznaczeń małżonkowie otrzymali także kwiaty, które stanowiły miłe dopełnienie uroczystości i jeszcze przez kilka dni będą przypominać Jubilatom ich dzisiejsze święto. Również dzisiejszą uroczystość swoim, pięknym występem uświetniły dzieci z Przedszkola im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju. Wszystkim: obecnym i nieobecnym na uroczystości parom życzymy, by dane im było cieszyć się dobrym zdrowiem i spotkać ponownie na obchodach diamentowych godów. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W związku z wieloma uwagami, pytaniami i pretensjami dotyczącymi odśnieżania chodników, szczególnie w miejscowościach Lubatowa i Lubatówka informujemy, że wszelkie interwencje są na bieżąco zgłaszane zarządcy drogi tj. Starostwu Powiatowemu w Krośnie. Starostwo jest zobowiązane do należytego utrzymania dróg i dbania o ich dobry stan o każdej porze roku. Szczegółowe uwagi zostaną przekazane Zarządowi starostwa na planowanym niebawem spotkaniu. Postaramy się uwrażliwić zarządcę dróg na sprawę odśnieżania chodników i zobligować go do bardziej efektywnych działań. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Nagroda Marszałka Województwa dla Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”
Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 236/4743/16 z dnia 15 listopada 2016 r. przyznał Iwonickiemu Stowarzyszeniu „Ocalić od zapomnienia” Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów” w kategorii Kultura i tożsamość narodowa, za działalność na rzecz swojego środowiska w 2015 roku.
Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się w dniu 22 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.
Cieszymy się, że działalność Stowarzyszenia na rzecz Iwonickiej Ojczyzny została tak wysoko oceniona przez Kapitułę Nagrody na szczeblu województwa. Zarząd ISOOZ wyrazy podziękowania kieruje do wszystkich, którzy swoimi datkami i działaniami wspomagającymi prace Stowarzyszenia przyczynili się do uzyskania tej Nagrody. Nasz sukces jest też Waszym sukcesem.

W załączeniu:
Pismo od Marszałka
Uchwała Zarządu Województwa
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Ciąg dalszy dobrych wiadomości z domów ludowych. Tym razem doinwestowany został obiekt w Lubatówce, do którego zakupiono nowy piec na paliwo stałe wraz z całym osprzętem. Liczymy, że poprawi to komfort użytkowania budynku, w którym mieści się przecież wiele podmiotów (m.in. przedszkole, biblioteka i ośrodek zdrowia) oraz pozwoli zmniejszyć nakłady ponoszone przez gminę na ogrzewanie tego obiektu. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W dniu 1 grudnia br. w siedzibie GDDKiA w Rzeszowie odbyło się spotkanie w sprawie ostatecznej koncepcji budowy chodnika wraz ze zjazdami między Miejscem Piastowym a Iwoniczem. Naszą gminę na spotkaniu reprezentował Burmistrz, który przedłożył do zaopiniowania propozycję przygotowaną przez pracowników Urzędu Gminy. Została ona zaaprobowana przez przedstawicieli GDDKiA, projektanta i wykonawcę całej inwestycji. Zaawansowanie prac wskazuje, że budowa chodnika może zostać sfinalizowana na przełomie wiosny i lata 2017 r. , a nie w połowie listopada następnego roku, jak pierwotnie zakładano. Jest więc szansa, że już za pół roku będzie można bezpiecznie korzystać
z nowej inwestycji.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Cieszy fakt, że nawet z pozoru drobne sprawy nie umykają uwadze naszych włodarzy. Jeżeli coś da się zrobić- jest robione. Ostatnim tego przykładem jest zainstalowanie nowych bram garażowych w OSP w Lubatowej. Część budżetu gminnego wyodrębniona w postaci funduszu sołeckiego została wydatkowana właśnie na poprawę funkcjonowania tej ochotniczej lubatowskiej służby. W obecnej kadencji służby społecznie użyteczne mogą się czuć dowartościowane, ponieważ włodarze dbają o poprawę stanu remiz, wymianę sprzętu, zabezpieczenie środków na większe lub mniejsze inwestycje (np. planowana budowa nowej siedziby OSP wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Iwoniczu). Nie ulega wątpliwości, że trzeba wspierać działanie ochotniczych jednostek, gdyż w lokalnej społeczności – wbrew opinii niektórych ludzi i środowisk - pełnią naprawdę istotną rolę.
Nowe bramy garażowe można obejrzeć na poniższych fotografiach.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Któż z nas nie lubi dobrych wiadomości, szczególnie jeśli dotyczą one własnej gminy? Spieszymy poinformować, że właśnie ukończono gruntowny remont ciągu pieszego pomiędzy ulicami Zdrojową a Ks. Jana Rąba. Jego stan od dawna wołał o pomstę do nieba, o czym najlepiej wiedzą poruszający się tym skrótem mieszkańcy, kuracjusze i goście. Pomijając już kwestię estetyki (a właściwie jej braku), ciąg niósł poważne zagrożenie dla zdrowia korzystających z niego przechodniów. W chwili obecnej to niebezpieczeństwo zostało zażegnane, a droga wreszcie przypomina ciąg spacerowy, a nie tor przeszkód.
Druga znakomita wiadomość, którą chcemy się podzielić, ucieszy przede wszystkim mieszkańców budynków socjalnych będących własnością Gminy Iwonicz-Zdrój. Szczęśliwie zakończyły się prace przy termomodernizacji ww. budynków, dzięki czemu stały się one nie tylko cieplejsze ale i zdecydowanie bardziej estetyczne. Uzupełnieniem tego przedsięwzięcia będzie nasadzenie klombów, które z pewnością będą przyciągać spojrzenia i uwagę przechodniów.
Wszystkim nieobojętnym na estetykę rodzimej miejscowości dedykujemy poniższe fotografie przedstawiające dawny i obecny wygląd opisywanych miejsc.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Zapraszamy na SYLWESTRA ! ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób i środowisk korzystających z gminnych Domów Ludowych staramy się sukcesywnie podnosić standard tych obiektów. Niedawno pisaliśmy o remoncie toalet w DL w Iwoniczu. Dziś z radością możemy poinformować, że kolejną zrealizowaną inwestycją, mającą poprawić warunki organizacji imprez okolicznościowych, jest wymiana kuchni we wszystkich Domach Ludowych na terenie naszej gminy. Mamy nadzieję, że nowe kuchnie pozwolą zrealizować każde, nawet wymyślne, menu i zachęcą mieszkańców do organizacji różnych uroczystości rodzinnych właśnie w Domach Ludowych. Poniżej zamieszczamy kilka fotografii. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Informujemy mieszkańców, że w związku z pracami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i Gminę Iwonicz-Zdrój na odcinku drogi Rogi-Lubatowa w dniach 28-29 listopada br. w godz. od 7.00 do 17.00 całkowicie zostanie wstrzymany ruch. Poniżej prezentujemy komunikat starostwa, zawierający szczegółowe informacje na ten temat. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Życie pokazuje, że czasem warto zrobić pierwszy krok, by zachęcić innych do działania. Niejednokrotnie wielkie i mniejsze inwestycje były w nieskończoność odwlekane w czasie, bo brakowało determinacji, koncepcji bądź środków na realizację. Długie lata mówiono m.in. o konieczności i korzyściach połączenia jednym szlakiem dwóch gmin uzdrowiskowych: Iwonicza-Zdroju i Rymanowa. Niestety, nic z tego nie wynikało. Jakiś czas temu obecnym władzom gminy Iwonicz-Zdrój udało się wreszcie wyremontować znaczny odcinek tzw. Turkówki, wiodącej do granic administracyjnych gminy w kierunku Bałucianki. Aby połączyć oba uzdrowiska, brakowało ok. 800 metrów drogi po stronie gminy Rymanów. Dziś z radością możemy poinformować, że nasze działania wpłynęły mobilizująco na rymanowskich włodarzy, którzy wykonali w końcu brakujący fragment drogi. Tym samym połączenie dwóch gmin wygodnym szlakiem turystycznym stało się faktem. Stan wykonanego traktu pozwala na korzystanie z niego niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Liczymy na to, że wspólna inwestycja gmin Iwonicz-Zdrój i Rymanów przyczyni się do wzmożenia ruchu turystycznego, wzajemnego częstszego odwiedzania się i korzystania z tego, co w naszych gminach najlepsze.

Poniżej prezentujemy kilka fotografii dobudowanego odcinka.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Każdy, kto bywał w Domu Ludowym w Iwoniczu, wie, że jest to budynek o standardzie, który należy podnieść. Co prawda jest to miejsce z zapleczem niezbędnym do organizacji mniejszych i większych imprez, jest jednak małe „ale”. Chodzi oczywiście o stan znajdujących się w DL sanitariatów. Miło nam zatem poinformować, że właśnie ukończono kapitalny remont toalet, które wreszcie przestały straszyć swoim wyglądem. Sądzimy, że ta inwestycja zachęci mieszkańców do częstszego wykorzystywania pomieszczeń Domu Ludowego, który stopniowo, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, podnosi swój standard. Poniżej prezentujemy fotografie odremontowanych łazienek. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Tegoroczna zima właśnie się rozpoczęła, przywitała mieszkańców, turystów i kuracjuszy, obfitymi opadami śniegu. Poranny widok to zaśnieżone pagórki, pola i lasy. Prezentujemy fotografie Iwonicza-Zdroju w zimowej krasie i zachęcamy wszystkich do odwiedzin naszego pięknego miasta. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Dzisiaj w całym kraju uroczyście obchodzona jest 98. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W gminie Iwonicz-Zdrój obchody rozpoczęły się o godz. 13.30 koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Cantate z Iwonicza pod dyrekcją pana Grzegorza Przepióry. Wybrany repertuar i znakomite jego wykonanie wprowadziły zebranych w prawdziwie patriotyczny nastrój. Po koncercie w kościele parafialnym w Iwoniczu-Zdroju została odprawiona msza św. za Ojczyznę celebrowana przez proboszcza parafii ks. Bogdana Nitkę. Następnie zgromadzeni na uroczystościach przeszli pod Krzyż Milenijny, gdzie po krótkiej modlitwie złożyli wiązanki kwiatów. Reprezentujący gminę Burmistrz w swoim przemówieniu wskazał na znaczenie obchodzonego święta i wartość wolności w czasach pokoju. Podkreślał, jak ważna jest rola pracy, jedności i zgody narodowej dla tego, by naród zawsze mógł cieszyć się wolnością, a przelana w przeszłości za ojczyznę krew pozostała ważnym lecz jedynie historycznym wspomnieniem. Aby podkreślić konieczność ciągłego dbania o ojczyznę i jej niepodległość, Burmistrz przytoczył słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: „Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym.”
Obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości kontynuowane były w sali kina Wczasowicz. Tam, w koncercie pieśni patriotycznych, zaprezentowała się gminna orkiestra dęta z Iwonicza, zaś laureaci gminnego konkursu poezji patriotycznej – uczniowie szkół z Iwonicza-Zdroju, Lubatówki i Lubatowej - przedstawili poruszający program artystyczny „Dla Ciebie Ojczyzno”.
Poniżej prezentujemy fotorelację z tego ważnego wydarzenia.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Władze naszej gminy wielokrotnie przy różnych okazjach deklarowały chęć wspierania inicjatyw mających na celu wspomaganie procesu dydaktycznego i wychowawczego młodzieży z terenu gminy Iwonicz-Zdrój. O tym, że nie są to tylko puste deklaracje, świadczą kolejne otrzymane przez Burmistrza podziękowania, które prezentujemy poniżej. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Miło nam poinformować, że zakończono montaż kolejnych lamp ulicznych w naszej gminie. 38 nowoczesnych, wydajnych i energooszczędnych lamp ledowych stanęło właśnie na tzw. obwodnicy iwonickiej, jednej z najdłuższych ulic miejscowości Iwonicz. Z pewnością uprzyjemnią one i uczynią bezpieczniejszymi wędrówki mieszkańców coraz liczniej korzystających z tej drogi także po zmroku. Zastosowane w lampach żarówki ledowe emitują przyjemne, jasne światło, które bardzo dobrze oświetli całą ww. trasę i znajdujące się w pobliżu obiekty, co ma spore znaczenie zwłaszcza teraz, gdy szybko zapada zmierzch. Wierzymy, że nowe oświetlenie będzie dobrze i bezawaryjnie służyło mieszkańcom przez wiele lat. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Kazimierz Deręg – Kandydat na Radnego

Szanowni Wyborcy okręgu numer 3.
W najbliższą niedzielę w Iwoniczu – Zdroju odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

Poniżej prezentujemy sylwetkę naszego kandydata w tych wyborach pana Kazimierza Deręga. Społecznika, człowieka od wielu lat oddanego naszej lokalnej społeczności. Prosimy o udział w wyborach oraz obdarzenie naszego kandydata zaufaniem.

Z wyrazami szacunku Witold Kocaj, Jacek Rygiel

Budowa ogrodzenia placu zabaw w Lubatówce

Zakończono budowę ogrodzenia placu zabaw w Lubatówce. Poniżej fotorelacja.

Remont drogi Ogrodowej.

Dzięki współpracy Nadleśnictwa Dukla z Gminą Iwonicz-Zdrój wyremontowano odcinek drogi Ogrodowej. Poniżej fotorelacja.

Odpowiedź na pytania dotyczące nieobecności podczas XII Biegu Szlakiem partyzantów.

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi powodów nieobecności przedstawicieli Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju podczas XII Biegu „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” uprzejmie informujemy, że żaden z urzędników naszego urzędu nie został zaproszony do udziału w tym wydarzeniu. Powiadamiamy również, że Urząd Gminy stosownie do potrzeb wsparł przygotowanie tej imprezy.
Korzystając z okazji, pragniemy wyrazić swój podziw dla umiejętności organizacyjnych ludzi, którzy podjęli się sprawnego przeprowadzenia ww. przedsięwzięcia. Imprezy tego typu pozytywnie wpływają na kondycję fizyczną młodzieży i – co równie ważne – kształtują patriotyczne postawy młodego pokolenia, przypominając i przybliżając ciekawe wątki lokalnej historii.
Jeszcze raz gratulujemy Organizatorom XII Biegu „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” i życzymy wielu sukcesów w ich statutowej działalności wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu.
W załączeniu zamieszczamy fotorelację z tego wydarzenia udostępnioną dzięki uprzejmości Organizatorów.

Remont drogi w Iwoniczu-Zdroju

Zakończono remont ul. Zielonej w Iwoniczu-Zdroju o długości 300 mb. Poniżej przedstawiamy fotorelację.

Remont drogi w Iwoniczu.

Zakończono remont drogi w Iwoniczu o długości 250 mb przy ulicy Floriańskiej. Poniżej przedstawiamy fotorelację z przebiegu prac.

Uroczyste obchody 71. rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim.

Zakończenie projektu BZ WBK „Tu mieszkam tu zmieniam”.

W piątek 24 lipca pod pomnikiem zamordowanych partyzantów w Lesie Grabińskim odbyła się uroczystość upamiętniająca okrutną, hitlerowską zbrodnię i przywracająca pamięć o tamtych strasznych, okupacyjnych czasach.
Uroczystością tą, Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” zakończyło realizację projektu konkursowego Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam tu zmieniam”.

Na obchody 71 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim przybyli:

 • przedstawiciele władz Gminy w osobach Burmistrza Witolda Kocaja, Zastępcy Burmistrza Jacka Rygla, Przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Sowińskiego oraz liczni radni Rady Miejskiej;
 • przedstawiciele władz Powiatu Krośnieńskiego w osobach Starosty Jana Juszczaka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i sołtysa Lubatowej Józefa Turka, radnego Rady Powiatu, wieloletniego członka Zarządu Stanisława Kenara;
 • przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń;
 • bardzo licznie mieszkańcy Gminy, turyści i kuracjusze.

Poczty sztandarowe wystawiły Ochotnicze Straże Pożarne z Iwonicza-Zdroju, Iwonicza, Lubatowej i Lubatówki.
Wartę honorową przy pomniku pełnili dwaj członkowie grupy rekonstrukcyjnej w strojach żołnierzy Polski Podziemnej.
Uroczystość rozpoczęła Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza odegraniem hymnu państwowego. Następnie Prezes Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” Rajmund Boczar przedstawił krótko historię zbrodni, którą upamiętnia pomnik w Lesie Grabińskim. Przybliżył też zgromadzonym założenia projektu konkursowego, którego celem była poprawa dostępności tego miejsca pamięci narodowej.

Burmistrz Gminy Witold Kocaj w swoim wystąpieniu podkreślił, jaki tragiczny wpływ na dalsze życie rodzin miała śmierć 72 mężczyzn, którzy byli ojcami, mężami, synami i pozostawili po sobie do dziś bolące rany. Zaakcentował potrzebę szacunku dla tego miejsca i dla pamięci po zamordowanych. Podziękował również Stowarzyszeniu za wykonane prace i przywracanie pamięci historycznej.
Recytacja przez dziewczęta z Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Iwoniczu fragmentów poematu „Śmierć bohaterów w Lesie Grabińskim w Iwoniczu” napisanego w 1948 roku przez Tadeusza Tomkiewicza, wycisnęła łzy z oczu wielu mieszkańców Gminy uczestniczących w uroczystości.
Starosta Krośnieński Jan Juszczak poprzez skojarzenia – Las Katyński i Las Grabiński, powiązał te dwie tragedie, które łączy strzał w tył głowy jako sposób egzekucji i ich wymiar, równie wielki, pierwszej dla Polski a drugiej dla tej Gminy, a zwłaszcza dla mieszkańców Lubatowej. Starosta podkreślił, że współczesny patriotyzm, to również pamiętanie o tych, którzy zginęli i o tym kto był ich katem. Nawiązując do nazwy projektu Stowarzyszenia Starosta powiedział: „Bo [dla przyszłych pokoleń] przekaz musi być jasny i czytelny, ABY UMARLI MOGLI ŻYĆ, a żyć mogą tylko poprzez naszą pamięć i prawdę historyczną nie zakłamaną i nie sfałszowaną”. Starosta pogratulował Stowarzyszeniu, że realizując projekt dopięło swego, mimo występujących przeszkód i trudności natury prawnej, formalnej i proceduralnej.

Prowadzący uroczystość Rajmund Boczar poprosił o złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych.

Hołd poległym złożyli:

 • Władze Gminy w osobach: Burmistrz Witold Kocaj i Zastępca Burmistrza Jacek Rygiel;
 • Władze Powiatu w osobach: Starosta Jan Juszczak i radny Powiatu Stanisław Kenar;
 • Zarząd Miasta Iwonicz-Zdrój w osobach: Adolf Jezierzański, Kazimierz Deręg i Jan Kielar;
 • Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w osobach: Marian Grysztar i Józef Turek;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza-Zdroju w osobach: Jerzy Nycz, Janusz Michalak, Bogdan Szczepanik;
 • Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju w osobach: Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Sowiński i radny Rady Miejskiej Grzegorz Nieradka;
 • Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w osobach: Prezes Rajmund Boczar i Wiceprezes Marek Bliżycki.

Po oddaniu hołdu Gminna Orkiestra Dęta odegrała pieśń „My Pierwsza Brygada” („Legiony”) kończąc część oficjalną uroczystości.
Mszę Św. celebrowali: Proboszcz Parafii w Iwoniczu p.w. Wszystkich Świętych ks. Kazimierz Giera i Proboszcz Parafii w Iwoniczu-Zdroju p.w. Św. Iwona i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych ks. Bogdan Nitka. Z ust księży padło wiele słów nawiązujących do Golgoty oraz apele o praktykowanie patriotyzmu i rozumienie związku pomiędzy patriotyzmem, ojczyzną i historią w powiązaniu ze słowami św. Jana Pawła II.

Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił chór młodzieżowy przy akompaniamencie gitarowym z Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Iwoniczu. W składzie zespołu wystąpili: Kasia Pyter, Ola Dobrowolska, Kasia Czerwińska, Ania Łanowy, Ula Kocaj, Dominika Niemczyk, Beata Karp, Wiola Zając, Karolina Grysztar, Ania Rysz, Weronika Smolińska, Wiktoria Smolińska, Wiktoria Nycz, Agnieszka Jung, Angelika Karnasiewicz i Sebastian Stachura.

Po zakończeniu mszy, podczas wyprowadzania pocztów sztandarowych, trzy pieśni patriotyczne odśpiewała, dysponująca mocnym głosem, Pani Krystyna Litwora-Gwoździk, przebywająca na wypoczynku w Iwoniczu-Zdroju.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu, gdzie spoczywają szczątki ofiar zbrodni, które nie zostały zidentyfikowane podczas ekshumacji.
Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w przygotowanie tej patriotycznej uroczystości.
Dziękujemy Proboszczom obu iwonickich parafii oraz Burmistrzowi i Staroście za wiele mądrych i wzruszających refleksji służących pobudzeniu patriotyzmu Polaków. Dziękujemy przedstawicielom władz samorządowych, organizacjom i stowarzyszeniom za uczestnictwo i złożenie hołdu pod pomnikiem pomordowanych. Dziękujemy strażakom za wystawienie pocztów sztandarowych i grupie rekonstrukcyjnej za pełnienie warty honorowej. Dziękujemy Orkiestrze za uświetnienie uroczystości. Dziękujemy bardzo mieszkańcom Gminy, kuracjuszom i turystom, bo przez swoją obecność nadaliście tej uroczystości podniosły, patriotyczny charakter. Szczególnie dziękujemy młodzieży z RAM za recytację, za wzruszające pieśni i za nadzieję, którą dajecie starszemu pokoleniu, że Polska pozostaje w godnych rękach.

Tekst i zdjęcia: Marek Bliżycki

Koncertem w dniu 26 lipca podsumowaliśmy I edycję projektu BZ WBK „Tu mieszkam tu zmieniam”

W dniu 26 lipca Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Ochotniczą Strażą Pożarną z Iwonicza-Zdroju zorganizowało koncert charytatywny. Dla Stowarzyszenia koncert był miłym akcentem kończącym intensywne prace przy rewitalizacji otoczenia pomnika zamordowanych partyzantów w Lesie Grabińskim, w ramach wygranego konkursu BZ WBK pod hasłem „Tu mieszkam tu zmieniam”. Dwa dni wcześniej uczestnicy obchodów 71 rocznicy tej zbrodni mogli ocenić zakres prac wykonanych przez Stowarzyszenie realizujące projekt ABY UMARLI MOGLI ŻYĆ.
Organizując koncert Zarząd Stowarzyszenia chciał publicznie podziękować wszystkim instytucjom i ludziom dobrej woli za pomoc w realizacji projektu i za uczestnictwo w uroczystościach rocznicowych. Równocześnie poprzez aukcję i kiermasz chcieliśmy zgromadzić dodatkowe środki na dalszą działalność Stowarzyszenia.
Koncert poprowadziła, jak zawsze z wrodzonym sobie wdziękiem, Pani dyrektor GOK Dorota Świstak.
Prezes Stowarzyszenia, Rajmund Boczar, w kilku kolejnych „wejściach”, przeplatanych miłą dla ucha muzyką, zaprezentował nasze dokonania oraz podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły przy realizacji tego ważnego dla iwonickiego środowiska projektu.

Podziękowania za pomoc otrzymują:

 • Burmistrz Gminy Pan Witold Kocaj i Zastępca Burmistrza Pan Jacek Rygiel.
 • Pan Dariusz Rogowski – geodeta, który wytyczył ścieżkę w Lesie Grabińskim i teren wokół pomnika; teren stał się już własnością Gminy.
 • Pan Wojciech Kucharski, właściciel Firmy „Trans-Mąk-Kucharski” – zapewnił transport drewna z lasu w Targowiskach na miejsce prac w Lesie Grabińskim.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju – wspomógł wykonanie prac ziemnych użyczając koparki, sprzętu i pracowników.
 • Hotel „Elita” – dostarczał pracującym gorące posiłki do lasu.
 • Delikatesy „Centrum” w Iwoniczu-Zdroju – podarowały konserwy na posiłki dla pracujących.
 • Małe Delikatesy – Edward Kupczyk – zapewnił pożywne słodkości.
 • Lasy Państwowe – wykonując darowiznę części żerdzi na poręcze.

Szczególne podziękowania należą się strażakom z OSP w Iwoniczu-Zdroju, bez których pomocy projekt nie zostałby zakończony.
Nie sposób nie wymienić też Pana Zbigniewa Zygmunta, syna zamordowanego w Lesie Grabińskim Romana Zygmunta – mieszkańca Iwonicza-Zdroju, który mimo wieku 70+ i zamieszkania w Rzeszowie, przepracował trzy dni na rzecz rewitalizacji miejsca kaźni swojego ojca.
Podziękowania otrzymują też Panowie Adam Nycz i Sławomir Oziomek, z którymi Stowarzyszenie współpracowało przy wytyczaniu i opisie biało-czerwonej ścieżki spacerowej biegnącej przez Las Grabiński.

W czasie koncertu swoją obecnością zaszczycili nas obaj Burmistrzowie Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy zostali „zmotywowani” do wzięcia udziału w aukcji, dzięki czemu Zastępca Burmistrza, Jacek Rygiel, wzbogacił się o pamiątkowy talerz a Burmistrz Witold Kocaj o pióro firmy Parker. Licytujący byli szczodrzy i Stowarzyszenie pozyskało kwotę 500 zł brutto. Wylicytowano także obraz malowany na drewnie, a na kiermaszu sprzedano podarowane przez iwonickie artystki wyroby rękodzieła oraz sporo wyrobów ze szkła będących darowizną Krośnieńskich Hut Szkła.
Zgromadzonych pod parasolkami „piwnymi” kuracjuszy, turystów i mieszkańców Gminy skutecznie zachęcali do tańca zaproszeni przez Stowarzyszenie muzycy i roztańczona Pani Krystyna z Zabrza, a strawę dla ciała serwowali strażacy z OSP w Iwoniczu-Zdroju.
Dobra zabawa trwała do godziny 21.30
Dziękujemy wszystkim za przybycie, za dobrą zabawę i za zakupy na kiermaszu wzbogacające Stowarzyszenie.
Mamy nadzieję, że to nie był koniec współpracy z Bankiem Zachodnim WBK, ponieważ napisaliśmy wniosek na II edycję konkursu „Tu mieszkam tu zmieniam” i może tym razem również szczęście się do nas uśmiechnie. Wszak lubimy pracować dla naszej Małej Ojczyzny.

Tekst i zdjęcia: Marek Bliżycki

Promocja Gminy Iwonicz-Zdrój w Wadowicach

Promocja Gminy Iwonicz-Zdrój przez motocyklistów w Wadowicach, podczas V Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego Strażaków „Rider of Flames” współorganizowanego przez krośnieńskich strażaków.

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości na adres e-mail?
Zapisz się do naszego newslettera.

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje

Możesz również zapisać się do naszego newslettera SMS,
gdzie będziemy informować Cię o najważniejszych wydarzeniach w naszej gminie.

Kliknij aby się zapisać