KWW "Nasza Przyszłość"

Witold Kocaj - Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój - Blog

Aktualności

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

16 lutego br. w Zespole Szkół w Korczynie odbył się już XVI Finał Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca, trenera i działacza powiatu krośnieńskiego w 2016 roku. Z terenu naszej gminy wśród nominowanych do nagród znaleźli się: Bogusław Rogowski (w kategorii: działacz), Mariusz Jakieła (kategoria: trener) oraz 3 zawodników z IKN „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju: siostry Kamila i Klaudia Cichoń oraz Patryk Jakieła. Jak co roku wręczeniu nagród i wyróżnień Starosty Krośnieńskiego towarzyszył ciekawy program artystyczny. Z radością i dumą informujemy, że I nagrodę Starosty
w kategorii „Najlepszy Sportowiec” (nagroda nie dotyczy piłkarzy, którym przyznawano oddzielne wyróżnienia) otrzymała Kamila Cichoń. Nagrodę w jej imieniu odebrała mama, ponieważ Pani Kamila obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Świata Juniorów i Juniorów Młodszych w biathlonie.
Wszystkim nominowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a siostrom Cichoń dodatkowo życzymy udanych startów w mistrzostwach.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Poniżej dołączamy program najbliższej sesji Rady Miejskiej, na której zapadnie decyzja co do sposobu wprowadzenia reformy w Gminie Iwonicz-Zdrój. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych! ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Wczoraj tj.13 lutego w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej zwołane w celu omówienia ewentualnych sposobów wdrażania reformy edukacji na terenie naszej gminy. Oprócz członków komisji, burmistrza gminy i kierownika Referatu Oświaty na spotkanie przybyli także przedstawiciele obu związków zawodowych oraz nauczyciele gimnazjum z Lubatowej i Iwonicza, bo to tej grupy reforma
w obecnej chwili najbardziej dotyczy. Burmistrz jako włodarz i organ prowadzący szkół zdecydowanie opowiedział się za reformą poprzez włączanie gimnazjów do szkół podstawowych, mimo że z punktu widzenia ekonomiki korzystniejsze byłoby tzw. wygaszenie czyli tak naprawdę likwidacja gimnazjów. Jednakże, jak zaznaczył włodarz, nie zawsze należy wybierać łatwiejszą drogę, zwłaszcza gdy poszczególnym etatom i godzinom nada się twarze żywych ludzi. W przypadku wygaszania nie do uratowania będzie kilka etatów, włączenie oddala perspektywę zwolnień na co najmniej 2 lata, da nauczycielom komfort psychiczny, umożliwi spokojne wykonywanie dotychczasowych obowiązków i da czas na szukanie innego zatrudnienia, w pewnym stopniu złagodzi też panujące minorowe nastroje w środowisku pedagogów. Zdania obecnych były podzielone, nauczyciele – co zrozumiałe – optowali za włączeniem, przewodniczący komisji pan Marcin Zając (nauczyciel w szkole podstawowej) był wobec tego pomysłu sceptyczny. Oczywiście wszyscy obecni na spotkaniu zdawali sobie sprawę z faktu, że narzucona odgórnie, wymyślona naprędce i wdrażana na wariackich papierach reforma prędzej czy później odbije się na czynniku zatrudnienia wśród nauczycieli. Reforma spowoduje nieuchronnie animozje w środowisku nauczycieli i wiele problemów dla samorządu, których skali na razie nikt nie jest w stanie przewidzieć. Najgorsze jest jednak to, że nie ma żadnej gwarancji, że na reformie skorzystają ci, pod adresem których jest kierowana, czyli uczniowie. Czas pokaże, czy działania rządu w zakresie oświaty miały uzasadnienie, czy też były dziwnym eksperymentem, jednym z wielu ostatnio…
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Kolejne zebranie sprawozdawcze za nami. 11 lutego w Domu Ludowym w Iwoniczu zebrali się druhowie iwonickiej jednostki OSP oraz zaproszeni goście m.in. burmistrz wraz ze swoim zastępcą celem podsumowania i omówienia działań straży podejmowanych w minionym roku. Spotkaniu przewodniczył prezes OSP w Iwoniczu pan Janusz Litwin, który zdał obszerną relację z ubiegłorocznej działalności. Jego wystąpienie potwierdziło, że formacja jest niezbędnym i niezawodnym elementem iwonickiej społeczności, stanowiącym o bezpieczeństwie mieszkańców. Obecny na spotkaniu burmistrz podziękował iwonickim druhom za wszelkie akcje pomocowe oraz zaangażowanie w sprawy lokalne i obiecał dalsze wspieranie inicjatyw strażaków z Iwonicza. Wszystkim członkom OSP w Iwoniczu gratulujemy zeszłorocznych osiągnięć i życzymy jeszcze wielu sukcesów. Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Jeszcze ćwierć wieku temu dzień 11 lutego w kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego był wspomnieniem objawienia się Matki Bożej w Lourdes. Od 1992 roku, decyzją papieża Jana Pawła II, 11 lutego obchodzony jest również jako Światowy Dzień Chorego. W minioną sobotę także w naszej gminie, już po raz 25., świętowano to wydarzenie. Główne uroczystości tradycyjnie odbyły się w Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów. Rozpoczęła je msza św. sprawowana przez ks. dra Zbigniewa Głowackiego. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy spotkania mogli obejrzeć interesujący program artystyczny w wykonaniu opiekunów i podopiecznych DPS. Intencją Światowego Dnia Chorego jest przypomnienie o naszym ludzkim obowiązku chronienia życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz o szacunku i pomocy względem chorych. Gminę w obchodach Światowego Dnia Chorego reprezentował burmistrz Witold Kocaj. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W dniu dzisiejszym o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego kierownika Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju asp. sztab. w Iwoniczu-Zdroju Waldemara Kołodki, który zdecydował o przejściu na emeryturę. Burmistrz, Zastępca Burmistrza w asyście przewodniczącego Zarządu Miasta pana Rajmunda Boczara oraz skarbnika gminy, w ciepłych słowach podziękował Panu Kołodce za wieloletnią, rzetelną służbę na rzecz mieszkańców gminy, a także za życzliwość, dyspozycyjność i owocną współpracę. Podkreślił również zasługi dotychczasowego kierownika posterunku w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w gminie Iwonicz-Zdrój oraz złożył mu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w dalszym – już cywilnym - życiu. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W czwartek, 9 lutego br., w sali kina Wczasowicz odbyło się spotkanie z mieszkańcami Iwonicza-Zdroju zorganizowane przez przewodniczącego Zarządu Miasta pana Rajmunda Boczara. Celem zebrania było omówienie i podsumowanie inwestycji z 2016 oraz planów inwestycyjnych na bieżący rok. Dodatkowy punkt stanowiło omówienie decyzji radnych Rady Miejskiej, którzy zadecydowali o wykreśleniu ważnych dla Iwonicza-Zdroju inwestycji.
W spotkaniu wzięli udział burmistrz gminy, jego zastępca oraz skarbnik, a także reprezentujący miasto radni Rady Miejskiej. Mimo zaproszenia na zebraniu nie pojawił się przewodniczący Rady pan Józef Sowiński, co mieszkańcy przyjęli z dezaprobatą. Zebrani mieszkańcy Iwonicza-Zdroju w bardzo niepochlebnych słowach odnieśli się do poczynań radnych, przez których niemożliwe będzie w tym roku wybudowanie cywilizowanego parkingu, zwłaszcza że rok 2017 byłby optymalny dla tej inwestycji ze względu na jednoczesny remont drogi powiatowej. Wzburzeni mieszkańcy pytali o możliwość cofnięcia decyzji radnych i powrotu do pierwszego wariantu inwestycji, zauważając słusznie, że na terenie gminy to Iwonicz-Zdrój jest największym pracodawcą i to miasto przyciąga turystów, a nie ościenne wioski. Brak infrastruktury i uboga oferta rekreacyjna na pewno nie pomogą zwiększyć wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej. Pan Rajmund Boczar zgodnie
z życzeniem jednej z mieszkanek odczytał jej list kierowany do radnych i włodarzy, będący komentarzem do wydarzeń ze słynnej już XXXIII sesji RM. Oprócz omówienia głównych zaplanowanych zagadnień, w wolnych pytaniach i wnioskach burmistrz i zastępca udzielali informacji dotyczących każdego mieszkańca m.in. na temat opłat za wywóz nieczystości czy sposobu rozdysponowania wcześniejszych środków i planowanych inwestycji.
Dziękujemy mieszkańcom za przejawienie zainteresowania sprawami miasta i liczne przybycie na spotkanie.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Sezon sprawozdawczy w pełni. W sobotę, 4 lutego, w DL w Lubatówce odbyło się zebranie sprawozdawcze zorganizowane przez zarząd OSP w Lubatówce. Prezes jednostki pan Krzysztof Zima zdał relację z działań straży prowadzonych na rzecz lokalnej społeczności w ubiegłym roku. Zaproszeni goście, w tym m.in. burmistrz, zastępca burmistrza oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla Zbigniew Żywiec z uznaniem słuchali o osiągnięciach druhów z Lubatówki. Szczególnie cieszy fakt powstania przy OSP młodzieżowej drużyny strażackiej, bo wymagało to determinacji i zaangażowania wszystkich strażaków-ochotników. Podczas zebrania burmistrz zadeklarował wspieranie działań jednostki z Lubatówki, bo bezsprzecznie ta użyteczna społecznie organizacja zasługuje na wszelką, leżącą w granicach możliwości gminy, pomoc. Wszystkim członkom oraz zarządowi OSP w Lubatówce gratulujemy owocnie przeżytego roku i życzymy samych sukcesów w bliższej i dalszej przyszłości. Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

BURMISTRZ GMINY i ZARZĄD MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ
zaprasza
NA ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

które odbędzie się w dniu 09.02.2017 r (czwartek)
o godz. 18.00 w sali kina „WCZASOWICZ”

Porządek zebrania:
1. Podsumowanie roku 2016 w zakresie wykonanych inwestycji w Iwoniczu-Zdroju
2. Planowane inwestycje do wykonania w 2017 r w Iwoniczu-Zdroju,
3. Uchwalone inwestycje przez Radę Miejską zawarte w budżecie Gminy na 2017r.
4. Propozycje mieszkańców w zakresie inwestycji do wykonania przez Urząd Gminy w 2017r.
5. Bieżące sprawy Gminy.

Przewodniczący
Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój
Rajmund Boczar
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Wielokrotnie powtarzaliśmy, że warto wspierać wszelkie społeczne inicjatywy przekładające się na dobre stosunki międzyludzkie. Wystarczą inicjatywa, dobre chęci i nieco grosza, by zorganizować ciekawe spotkanie, na którym mieszkańcy mogą wspólnie spędzić czas, zintegrować się, poznać talenty sąsiadów czy uczniów miejscowych szkół. Takie spotkania na długo zapadają w pamięć, pozwalają umocnić więzi społeczne, spojrzeć na innych z odmiennej, lepszej perspektywy, spędzić czas w miłym gronie. Dlatego zawsze, w miarę możliwości, władze będą wspierały podobne przedsięwzięcia. Poniżej publikujemy podziękowanie, jakie otrzymaliśmy od organizatorów tegorocznego spotkania opłatkowego w Iwoniczu. Utwierdza nas ono w przekonaniu, że warto i trzeba podejmować podobne działania w czasach, gdy szczere, bezinteresowne kontakty międzyludzkie i dobrosąsiedzkie są wartością coraz bardziej deficytową… ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Lista wyników o Puchar Burmistrza ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Walne sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”

www.ocaliwonicz.pl/walne-sprawozdawcze-zgromadzenie-czlonkow-iwonickiego-stowarzyszenia-ocalic-od...
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W pięknych plenerach i przy wspaniałej zimowej aurze odbyły się dziś biegi narciarskie O puchar Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój. Warto nadmienić, że tradycja tych biegów została wskrzeszona po dziesięciu latach przerwy – ostatnie tego typu zawody miały miejsce w 2007 roku. Na starcie na stoku góry Winiarskiej stanęli do rywalizacji zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Serce rosło na widok tego, że w Iwoniczu-Zdroju, kiedyś nazywanym powiatową stolicą sportów zimowych, znowu pojawili się narciarze, wszyscy uśmiechnięci i w dobrych nastrojach. Zawody były przede wszystkim okazją do dobrej zabawy i pomysłem na aktywne spędzenie czasu, ale nie zabrakło i prawdziwie sportowych emocji. Wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy udanego startu, zaś kibicom dziękujemy za radosną atmosferę sportowego święta. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W dniu 26 stycznia br. odbyła się, niepozbawiona dramaturgii i dreszczyku emocji długo wyczekiwana sesja Rady Miejskiej dotycząca uchwaleniu budżetu. Żeby nie trzymać w niepewności tych, którzy nie znają jej przebiegu, informujemy: budżet na 2017 rok został uchwalony. Jednak ze zmianami. Na wniosek jednego z radnych z Lubatowej koncepcja zaproponowana przez Burmistrza i pozytywnie zaopiniowana przez gminne komisje (poza dwiema domyślmy się jakimi) została zmieniona. Przedstawiona przez radnego poprawka zakłada rezygnację z budowy parkingu i przystanku autobusowego na przygotowanym w tym celu placu naprzeciwko Urzędu Gminy. Nie będzie więc szans, by w tym roku bezpiecznie i w cywilizowany sposób zaparkować swój samochód, nie wspominając już o bezpiecznym wchodzeniu do autobusu. Nie była to jedyna uwaga ww. radnego do projektu budżetu. Zaproponował on również rezygnację z tego, o co od lat zabiegają mieszkańcy uzdrowiskowej miejscowości: z rozpoczęcia inwestycji pn. budowa basenów. Przypominamy, że opracowana wizualizacja zakłada budowę nie tylko samych basenów ale i dodatkowych miejskich szaletów oraz punktu usług gastronomicznych, co wydaje się sensowne w tej lokalizacji. O co tyle szumu? Radny zaproponował, by zaoszczędzone kosztem rezygnacji z obu wymienionych inwestycji środki w wysokości 670 tys. zł zaangażować w kontynuację budowy przedszkola w Lubatowej. Nie pomogły tłumaczenia władz, że ta suma pozwoli na bardzo nieznaczny postęp prac przy przedszkolu i nijak nie przyspieszy planowanego na 2019 rok oddania obiektu do użytku. Lepiej byłoby odczekać rok i wtedy skierować wszystkie siły i środki, by dokończyć inwestycję. W przypadku takich dużych i złożonych przedsięwzięć metoda budowania tak małymi krokami się nie sprawdza wprost przeciwnie to może być niegospodarność. Wyjaśnienia nie przekonały radnych i została przegłosowana głosami radnych z Lubatowej oraz Klubu Radnych PiS z Iwonicza. Możliwość, by przy okazji tegorocznego remontu drogi powiatowej wybudować przystanek też zostanie zmarnowana… Trudno będzie przyciągnąć turystów, gdy brakuje miejsc parkingowych, a strefa usługowo-rekreacyjna pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Dodamy, że z opłaty uzdrowiskowej miasto Iwonicz-Zdrój otrzymuje ok. miliona trzysta tysięcy zł. jednak dla wspomnianych radnych to nic nie znaczy.

To dla tych co zaczęli tworzyć fikcyjne konta.
Zrezygnowano w budżecie z:

Modernizacja parkingu gminnego w Iwoniczu-Zdroju - 490 000,00 zł -Całość zadania.
Budowa basenu I Etap 180 000zł. obejmował całkowity remont budynku przy basenach (przebieralnia, szalety, gastronomia itp.) budynek miał zostać uruchomiony w pierwszej kolejności ze względu na ubikacje i gastronomie. Miał służyć nie tylko korzystającym z basenów ale wszystkim spacerującym ciągiem pieszym. I właśnie tak wydawałoby się mała kwota ale i tak została ściągnięta.

Całkowity koszt II etapu (projekt gotowy) 1,5 mil zł. Będzie złożony wniosek o dofinansowanie ale nawet w przypadku braku dofinansowania można go wybudować z dotacji uzdrowiskowej dokładając 200 000 tyś zł. Ale to już po etapie I.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (4). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

24 stycznia 2017roku ze świetllica Iwonicz była ze swoimi podopiecznymi na gminnym turnieju tenisa stołowego w Lubatówce, który był jednocześnie (dla dwóch pierwszych miejsc z każdej kategorii wiekowej) eliminacją do szczebla powiatowego.
Młodzież z Iwonicza zajęła pierwsze i drugie miejsca w swojej kategorii wiekowej:
Anna Kandefer 1 miejsce
Daria Chłap 2 miejsce
Paweł Półchłopek 1 miejsce
Kacper Chłap 2 miejsce
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

UWAGA KOMUNIKAT!! ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Z A P R O S Z E N I E
ZAPRASZAM
MIESZKAŃCÓW IWONICZA
NA ZEBRANIE WIEJSKIE
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
24 stycznia 2017r. (wtorek)
o godz. 17.00
w Domu Ludowym w Iwoniczu

Porządek zebrania :

Sprawozdawcze zebranie Gminnej Spółki Wodnej Iwonicz,
Sprzedaż działki,
Fundusz sołecki – zmiana zadania,
Planowane inwestycje na 2017r.
Wolne wnioski – zapytania, opinie.

Zapraszamy
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Umowy o dofinansowanie instalacji OZE
Zakończono pierwszy etap realizacji projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój” gdzie zainteresowani mieszkańcy składali ankiety na zestawy OZE takie jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, oraz pompy ciepła. W wyniku analizy złożonych ankiet wszyscy zainteresowani mieszkańcy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Kolejnym etapem będzie zawarcie umowy z mieszkańcami na dofinansowanie wybranego zestawu OZE. W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do zgłaszania się do Urzędu Gminy celem zawarcia umowy na wybrany zestaw OZE. Umowę zawiera właściciel budynku, współwłaściciele, osoba posiadająca budynek w dzierżawie, najmie, w użytkowaniu lub zarządzie. Niezbędne przy zawieraniu umowy jest posiadanie ze sobą dowodu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu. Zgłaszać należy się w terminie do 4 lutego 2017 r.
Więcej pod linkiem:

iwonicz-zdroj.pl/dla-mieszkancow-1/umowy-o-dofinansowanie-instalacji-oze/
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad usuwania drzew z terenu nieruchomości. Wprowadzone zmiany umożliwiają osobom fizycznym, będącym właścicielami nieruchomości budowlanych, na których rosną drzewa inne niż owocowe, dokonywania ich wycinki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia wydawanego przez wójta, burmistrza gminy lub prezydenta miasta. Zasada ta dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na zadrzewionej nieruchomości.
Ponadto ustawodawca zwolnił przedsiębiorców od konieczności uzyskania zewolenia dla niektórych przypadków m.in dotyczących usuwania:
drzew, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza:
a) 100cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytku rolniczego.
Wprowadzone zmiany mają na celu zmniejszenie nadmiernej i nieuzasadnionej ingerencji w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości. Właściciele nieruchomości mogą obecnie dowolnie dysponować swoją własnością, w tym właśnie drzewami których nasadzeń dokonali.
Przedsiębiorcy zostali zwolnieni z wnoszenia opłat za usunięcie drzew i krzewów w przypadku:
1) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
2) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mimo wprowadzonych zmian w zakresie usuwanie drzew na nieruchomościach osób fizycznych i prawnych mam nadzieję, że każdy właściciel drzew przed podjęciem decyzji o ich usunięciu rozważy wszystkie argumenty za i przeciw.

Pamiętajmy, że drzewa są niezbędne w środowisku przyrodniczym a ich rola w oczyszczaniu wody, gleby czy powietrza, nieoceniona. Drzewa pełnią również ważną funkcję estetyczną i są elementem układów przestrzennych wielu miast i wsi.
Usuwajmy więc tylko drzewa chore, obumarłe, stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Drzewa cenne przyrodniczo zachowajmy dla przyszłych pokoleń.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Zapraszamy !! ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Kiedy ustawiano nowe witacze w granicach administracyjnych naszej gminy, wielu mieszkańcom wydało się, że posadowienie niektórych z nich jest co najmniej niefortunne. Szczególnie dużo uwag dotyczyło lokalizacji witacza od strony Miejsca Piastowego, który w okresie letnim był częściowo przysłonięty rosnącymi w sąsiedztwie drzewami. Decydując o takim a nie innym umieszczeniu witacza, braliśmy pod uwagę konieczność usunięcia niektórych drzew rosnących w obrębie pasa drogowego DK 28, nie tyle z chęci wyeksponowania walorów estetycznych nowego obiektu, co ze względów bezpieczeństwa drogowego. Dziś właśnie udało się ukończyć prace związane z wycinką wybranych drzew. Przejeżdżający w tym miejscu kierowcy będą mogli odetchnąć z ulgą, że ich pojazdom nie zagrażają już spadające znienacka gałęzie, a przy okazji podziwiać urokliwą reklamę naszej uzdrowiskowej gminy. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Miniony weekend był w Gminie Iwonicz-Zdrój bogaty nie tylko w opady śniegu ale i w wydarzenia kulturalne. W sobotę Akcja Katolicka z Iwonicza zorganizowała tradycyjne już spotkanie opłatkowe dla członków, sympatyków i chętnych mieszkańców Iwonicza.
W trakcie spotkania iwonicka młodzież przedstawiła piękny program artystyczny wpisujący się tematyką w okres bożonarodzeniowy, uwzględniający jednak i aktualne sprawy społeczne oraz problemy współczesnego człowieka. Całą imprezę prowadziła prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pani Janina Gadzała, której zaproszeni goście zawdzięczają ciepłą, rodzinną wręcz atmosferę sobotniego spotkania.
Z kolei w niedzielę wszyscy miłośnicy kolędowania i muzyki chóralnej mieli okazję wziąć udział w VI Noworocznym Koncercie Kolęd, jaki odbył się o godz.16.00 w kościele pw. św. Iwona i MB Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju. W tym roku w zdrojowej świątyni zaprezentowały się dwa chóry: Jaśliski Chór Kameralny pod dyrekcją pani Edyty Wilczek oraz chór Cantate z Iwonicza pod dyrekcją pana Grzegorza Przepióry. Oba zespoły śpiewacze po mistrzowsku wykonały znane i mniej znane kolędy w przepięknych aranżacjach. Była to prawdziwa uczta dla słuchaczy, którzy z żalem przyjęli fakt zakończenia koncertu. Podkreślał to m. in. Burmistrz gminy w swoim podziękowaniu, jakie wygłosił na zakończenie imprezy. Docenił on też czas i trud konieczne do osiągnięcia takiego poziomu wykonania, a w szczególnie ciepłych słowach wspomniał nieobecnego ks. prałata S. Piotrowskiego, od osoby którego w 1974 roku rozpoczęła się działalność iwonickiego chóru Cantate. Wieloletnia praca księdza prałata to fundament, na którym opierają się nowy chórmistrz i członkowie chóru. Część oficjalna zakończyła się wręczeniem obu zespołom drobnych upominków ufundowanych przez gminę. Następnie wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany profesjonalnie przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. W mniej oficjalnej atmosferze odbyło się dalsze miłe spotkanie połączone z kolędowaniem. Gorąco dziękujemy dyrekcji ZSGH w Iwoniczu-Zdroju za pomoc w zorganizowaniu wspaniałego poczęstunku oraz oryginalnego wystroju stołów.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Zbliżające się ferie semestralne oraz niespotykana od lat prawdziwie zimowa pogoda skłoniły władze, by pomyśleć o tym, jak wykorzystać te okoliczności z korzyścią dla mieszkańców. W związku z tym dziś w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie robocze, którego celem było ustalenie położenia tras biegowych na terenie uzdrowiska i omówienie szczegółów ich wykonania. Zaplanowano zrobienie tras m.in. między siedzibą IKN Górnik a amfiteatrem. Ustalono również harmonogram korzystania ze wspomnianych dróżek (będzie obowiązywał od najbliższego poniedziałku) oraz zaplanowano zorganizowanie cyklu zawodów w biegach narciarskich. Liczymy, że podjęte działania choć w pewnym stopniu przywrócą Iwoniczowi-Zdrojowi charakter powiatowej stolicy sportów zimowych. O postępach w przygotowaniu tras biegowych będziemy informować na bieżąco w formie fotorelacji. Oby tylko nie nadeszły roztopy… ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Wyniki XIX Edycji Konkursu Kolęd Pastorałek
i Obrzędów Bożonarodzeniowych 10.01.2017r.

10 stycznia w Domu Ludowym w Iwoniczu odbył się XIX Gminny Przegląd Kolęd Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych. W tym roku mogliśmy obejrzeć ok. 50 prezentacji artystycznych dzieci i młodzieży z naszej Gminy w tym 4 grupy teatralne. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostały nagrody za miejsca oraz wyróżnienia.

I KATEGORIA WIEKOWA:

Soliści:
Miejsce I : Natalia Zima „Sianko na stół” - SP Lubatowa /op. Dorota Nycz
Miejsce II: Helena Mitas „Jest taki wieczór” ZS w Iwoniczu-Zdroju/op. Urszula Telesz
Miejsce III: Kinga Włodarczyk „Żłobek Cię utuli” ZS w Iwoniczu-Zdroju /op. Bożena Szczepanik

Wyróżnienia: Oliwier Krowicki „Jadą kolędnicy jadą”ZSPiG Lubatówka/op. Beata Dębiec
Sandra Krupa „Kolęda na dzwonkach” ZS w Iwoniczu-Zdroju/op. Urszula Telesz
Oliwia Cichoń „Pastuszkowie Bracia mili” SP Lubatowa/op. Maria Wilk

Grupy Teatralne:
Miejsce I: GRUPA TEATRALNA „IWONUTKI” - „Ach, Co za noc” Przedszkole Gminne z Iwonicza-Zdroju /op. Agata Rajchel i Edyta Buczek
Miejsce II: GRUPA TEATRALNA - „Dziecięce Jasełka” ZS w Iwoniczu-Zdroju/op. Bożena Wajda i Lidia Rachwał

II KATEGORIA WIEKOWA:

Soliści:
Miejsce I: Milena Zając „W wigilijną noc” SP Lubatowa/op. Jerzy Adamik
Miejsce II: Milena Bogaczyk „Coraz bliżej święta” SP Iwonicz /op. Robert Mercik
Miejsce III: Tomasz Nycz „A kiedy wigilii przyjdzie czas” ZS w Iwoniczu-Zdroju/op. Joanna Szwast

Wyróżnienia:
Magdalena Rogowska „Kołysanka dla Jezusa” ZS w Iwoniczu-Zdroju/op. Joanna Szwast
Roksana Krupa „Kołysanka” ZS w Iwoniczu-Zdroju/op. Joanna Szwast
Anna i Kamila Szczurek „Sianko na stół” SP Iwonicz /op. Robert Mercik

Grupy Teatralne:
Miejsce I: GRUPA KOLĘDNICZA „Hej kolęda...” SP Iwonicz/op. s. Danuta Pruś
Miejsce II: GRUPA TEATRALNA„Jasełka-Bóg się rodzi” SP Iwonicz /op. Agnieszka Szczurek i Monika Szajna

III KATEGORIA WIEKOWA:

Soliści:
Miejsce I : Katarzyna Such „Cicha Noc” Gimnazjum Iwonicz/op. Bożena Such
Miejsce II: Wiktor Zając „Wilijna Pastorałka” Gimnazjum Lubatowa/op. Ewa Staroń
Miejsce III: Marcelina Turek „Babci zegar” ZSPiG Lubatówka/op. Beata Dębiec

Wyróżnienia: Julia Murdzek „Gore gwiazda” Gimnazjum Lubatowa/op. Ewa Staroń
Izabela Zima „Szara kolęda”ZSPiG Lubatówka/op. Beata Dębiec

IV KATEGORIA WIEKOWA:

Soliści:
Miejsce I: Alina Duszczyńska „Mario, czy Ty wiesz” ZS Iwonicz/op. Urszula Haduch

Wyróżnienia: Kinga Sobiecka „Babci zegar” ZS Iwonicz/op. Urszula Haduch
Monika Konik „Maleńka miłość” ZS Iwonicz/op. Urszula Haduch
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Po kilku latach zim, które były zimami jedynie z nazwy, w końcu przyszła do nas ta prawdziwa - z mrozem i śniegiem. Poza niewątpliwym urokiem przyniosła ze sobą naturalne kłopoty związane z przejezdnością i odśnieżaniem. Uspokajamy mieszkańców, że Gmina Iwonicz-Zdrój jest dobrze przygotowana do tego, by stawić czoło podobnym utrudnieniom. Zaangażowaliśmy wszelkie siły i środki, w tym zakupione niedawno dla ZGK dwa ciągniki, by maksymalnie utrzymać przejezdność na naszych gminnych drogach. Oczywiście mogą się zdarzyć opóźnienia wynikające z faktu, że nasi pracownicy nie są w stanie być w kilku miejscach jednocześnie, stąd nasza prośba o wyrozumiałość i cierpliwość. Zapewniamy, że będziemy reagowali na wszelkie sygnały o potrzebie interwencji. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Pierwsze złe wiadomości 2017 roku nie kazały na siebie długo czekać. Właśnie doniesiono nam, że nieznany, ale zapewne bardzo sfrustrowany osobnik, nieczuły na estetykę i dobro wspólne, zdemolował nowy przystanek w Iwoniczu, tłukąc przeszklone ściany tego obiektu. „Wyczyny” takiego typu uderzają we wszystkich mieszkańców gminy, bo to przecież w dużej mierze z ich pieniędzy staramy się zmieniać nasze gminne otoczenie. Szkoda, że nie wszyscy to rozumieją… Pozostaje sobie tylko życzyć, by w nowym roku tego typu incydentów było jak najmniej, bo o tym, że się wcale nie będą zdarzać, nawet nie marzymy… ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Witamy w 2017 roku! Oby był równie udany, co jego powitanie na Placu Dietla w Iwoniczu-Zdroju. Dla tych, którzy z różnych względów nie mogli być z nami w tę przełomową noc, umieszczamy kilka zdań relacji oraz krótki filmik. Przede wszystkim jednak serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mimo mrozu i wiatru zdecydowali się na udział we wspólnym plenerowym świętowaniu. O dobrą atmosferę i utrzymanie należytej temperatury ciała zadbał DJ Quba, który rozgrzewał licznie zgromadzonych gorącymi rytmami. Prezentowane utwory taneczne, wśród których znalazły się i te z lat 70., i te najnowsze, mogły zadowolić każdego, niezależnie od wieku. Podrygujący w takt muzyki bez problemu dotrwali do północy. Tuż przed „Godziną Zero” dyr. GOK pani Dorota Świstak odczytała życzenia noworoczne Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, a potem było już tylko wspólne, radosne, niecierpliwe odliczanie i znakomity, widowiskowy pokaz fajerwerków, jakiego nie było w Iwoniczu-Zdroju od wielu, wielu lat. Do godziny pierwszej prowadzący imprezę DJ Quba zapewnił świetną zabawę, na której nudziły się co najwyżej służby porządku publicznego w osobach miejscowych funkcjonariuszy Policji oraz pracowników ochrony. Jesteśmy niesłychanie wdzięczni uczestnikom iwonickiego sylwestra za to, że impreza przebiegła bez żadnych przykrych incydentów, wybuchów agresji, co traktujemy jako dobry prognostyk na rozpoczęty właśnie rok.
Wszystkim Mieszkańcom i Gościom naszej gminy jeszcze raz życzymy wspaniałego 2017 roku!

www.youtube.com/watch?v=sJ612RhOIxU
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Szukających zimowej aury i dobrej zabawy zapraszamy na Sylwestra do białego Iwonicza-Zdroju! ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (3). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Zamieszczając materiały na naszej stronie na facebooku, zawsze liczymy na odzew w postaci głosów, opinii, sygnałów od mieszkańców. Wszelkie Państwa uwagi są dla nas cenne, bo pomagają nam działać lepiej i skuteczniej. Właśnie dzięki sygnałom mieszkańców udało się doprowadzić do poprawienia sygnalizacji świetlnej znajdującej się na skrzyżowaniu dróg: krajowej nr 28 z powiatową w kierunku Iwonicza-Zdroju. Państwa uwagi dotyczące sposobu działania sygnalizacji zostały przekazane zarządcy dróg, który w dniu dzisiejszym podjął prace mające na celu ujednolicenie wysokości sygnalizatorów. Dzięki temu zabiegowi kierowcy unikną dekoncentracji wywołanej różnym rozmieszczeniem sygnalizatorów, a tym samym zwiększy się poziom bezpieczeństwa na tym dość niebezpiecznym skrzyżowaniu. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W mijającym 2016 roku do naszego urzędu wpływało sporo uwag dotyczących funkcjonowania lokalnej opieki zdrowotnej, co tylko utwierdziło nas w przekonaniu, że należy sukcesywnie poprawiać warunki dostępu mieszkańców gminy do służby zdrowia. Z myślą o tym zleciliśmy wykonanie projektu nowego budynku ośrodka zdrowia w Iwoniczu wraz z pomieszczeniami dla tamtejszej jednostki OSP. Kompleksowy projekt został właśnie ukończony. W zamyśle jest także przygotowanie odpowiedniej infrastruktury drogowej, by zlikwidować „czarną plamę”, jaką stanowi nasza gmina na mapie rozlokowania karetek pogotowia ratunkowego. Punkty stacjonowania karetek znajdują się m.in. w Dukli, Rymanowie i Miejscu Piastowym, nie ma ich zaś w naszym uzdrowisku, na terenie którego znajdują się przecież liczne sanatoria i szpital uzdrowiskowy. W razie potrzeby nagłej interwencji medycznej karetki muszą dojeżdżać z daleka, często w sytuacji, gdy liczy się każda minuta.
Uważamy, że tak wielka miejscowość jak Iwonicz zasługuje na ośrodek zdrowia z prawdziwego zdarzenia. Pierwszy etap budowy nowego budynku będzie realizowany w 2017 roku, o ile radni zaakceptują projekt budżetu na 2017 rok, w którym zostały zabezpieczone środki na realizację tej inwestycji.

Poniżej przedstawiamy kilka rzutów zaprojektowanego obiektu.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

By nie pozostawiać Państwa w niepewności przed świętami, ucinamy spekulacje co do charakteru prowadzonych ostatnio prac przy budynku Urzędu Gminy. Jesteśmy zmuszeni kategorycznie zaprzeczyć podejrzeniom, jakoby władze budowały schron czy szukały archeologicznych skarbów . Przyczyna była bardziej prozaiczna, ale niezwykle ważna dla gminy. Roboty ziemne wiązały się bowiem z budową studni redukcyjno-pomiarowej, mającej za zadanie dostosowywanie ciśnienia wody w wodociągu adekwatnie do potrzeb. Częściowo rozwiąże to problem na gminnej sieci wodociągowej, słynącej z dość częstych awarii i rozszczelnień spowodowanych zbyt wielkim ciśnieniem przepływającej wody. Prace przy tej studni zostały ukończone, pozostaje jeszcze uporządkowanie terenu, co chwilowo uniemożliwia pogoda. Nadmieniamy jeszcze, że ww. studnia jest jedną z wielu planowanych, dwa tego typu obiekty niedawno zostały zmodernizowane, zaś kilka kolejnych planuje się wybudować w niedalekiej przyszłości. Wierzymy, że ta inwestycja pomoże zminimalizować ryzyko niekontrolowanych strat wody, a tym samym odsunie konieczność podniesienia opłat za nią.
Poniżej przedstawiamy zdjęcie w trakcie robót.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Każde podziękowania składane na nasze – włodarzy ręce są dla nas bardzo ważne, bo świadczą o tym, że nasza praca oraz nasze starania są doceniane. Tego typu gesty utwierdzają nas w przekonaniu, że właściwie realizujemy wyznaczone nam zadania, a zarazem postrzegani jesteśmy jako ludzie życzliwi i pomocni dla lokalnej społeczności. Z przyjemnością prezentujemy więc poniżej kolejne podziękowania i życzenia, otrzymane tym razem od dyrekcji i Rady Pedagogicznej Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

22 grudnia br. o godz. 11.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego najlepszym organizacjom pożytku publicznego z terenu województwa. Jesteśmy niezwykle dumni, że nagrodą NGO wysokich lotów w kategorii Kultura i tożsamość narodowa zostało wyróżnione Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Iwoniczu-Zdroju za działalność na rzecz swojego środowiska w 2015 roku. Wręczenia okolicznościowej statuetki oraz vouchera o wysokości 5 tys. zł dokonał marszałek województwa Władysław Ortyl. Na wniosek ISOOZ w odbiorze nagrody, oprócz prezesa stowarzyszenia pana Rajmunda Boczara, uczestniczył burmistrz naszej gminy. Świadczy to o dobrej i owocnej współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.
Wszystkim członkom Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” serdecznie gratulujemy wyróżnienia. Nagroda stanowi dowód na to, że praca, którą codziennie z dużym poświęceniem wykonują na rzecz lokalnego środowiska, jest naprawdę potrzebna i doceniana.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Okres przedświąteczny to czas spotkań, składania sobie życzeń, życzliwości i radości. Miłą tradycją stało się odwiedzanie władz samorządowych przez uczniów i nauczycieli placówek oświatowych z terenu gminy. Uśmiechy, życzliwość, otwartość
i szczerość młodych gości utwierdzają nas w przekonaniu, że podejmowane przez nas w 2016 roku działania skierowane do dzieci i młodzieży, a także udzielone im wsparcie przynosiło obu stronom wiele satysfakcji. Naszym dzisiejszym miłym gościom dziękujemy za pamięć, piękne rękodzieła oraz za życzliwość i ciepło, jakie ze sobą przynieśli. Życzymy im wszystkim zdrowych, pogodnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Mimo że niebawem powitamy Nowy Rok, w naszej gminie trwają ciągle mniejsze lub większe prace inwestycyjne skierowane na to, by zmodernizować i przystosować do obowiązujących przepisów obiekty należące do mienia gminnego. Ostatnio celem naszych zabiegów stał się plac przy bazie magazynowo-transportowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, który jest na ukończeniu. Obecny wygląd ww. placu prezentują poniższe fotografie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Mimo wielu nieprzewidzianych wydatków udaje się nam kontynuować prace remontowe w obiektach gminnych. Stosunkowo niedawno, kierowani chęcią podniesienia standardu oraz względami ekonomicznymi wymieniliśmy okna w domu ludowym w Lubatowej. Mamy nadzieję, że ta inwestycja przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła w budynku oraz poprawi jego estetykę. Nowe okna można obejrzeć na poniższych fotografiach. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W niedzielny poranek 18 grudnia br. mieszkańcy Iwonicza-Zdroju oraz goście z pozostałych miejscowości naszej gminy mogli się spotkać na kolejnym, 10. już kiermaszu świątecznym, który tradycyjnie miał miejsce w kinie Wczasowicz. Jak co roku impreza zgromadziła wystawców, wytwórców oraz osoby chętne do obejrzenia i zakupu produktów z przeznaczeniem na świąteczny stół. Można było nabyć zarówno piękne ozdoby choinkowe czy stroiki świąteczne jak i gotowe wyroby spożywcze m.in. wypieki czy wędliny. O tym, że spotkanie było potrzebne i udane świadczy ogromna liczba odwiedzających stoiska. Obecny na kiermaszu burmistrz witając wszystkich zebranych, podziękował im za aktywność społeczną oraz chęć kultywowania tradycji, złożył zgromadzonym świąteczne życzenia i wręczył wszystkim wystawcom pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z kiermaszu.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W sobotę, 17 grudnia br., w Domu Ludowym w Iwoniczu odbyła się wieczerza wigilijna przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu i Gminny Ośrodek Kultury. Członkinie KGW zaprezentowały zaproszonym na uroczystość gościom bogate wigilijne menu oparte o regionalne potrawy świąteczne, które mogły zaspokoić nawet najbardziej wymagające podniebienia. Miłym akcentem wieczoru był występ uczniów szkoły podstawowej z Iwonicza, przygotowany przy pomocy pedagogów i s. Danuty Pruś. Poruszające w swej wymowie przedstawienie skłaniało do refleksji na temat tego, jak łatwo w codziennym życiu jest stracić z oczu to, co duchowo najważniejsze – moment nadejścia Zbawiciela. Spotkaniu towarzyszyła miła, familijna atmosfera, spotęgowana jeszcze śpiewaniem kolęd. Mamy nadzieję, że podobne imprezy będą się odbywały każdego roku, gdyż są one okazją do wspólnego świętowania i integracji społecznej - rzeczy wcale nieoczywistych w dzisiejszych czasach. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Są wszelkie szanse na to, że w przyszłym roku uda się sfinalizować sprawę budowy parkingu i przystanku autobusowego naprzeciwko Urzędu Gminy. Teren po rozbiórce garaży na razie owszem- służy samochodom i autobusom, ale estetyka tego miejsca pozostawia wiele do życzenia. Dlatego też władze gminy podjęły starania, by w budżecie na 2017 rok zabezpieczyć środki na budowę parkingu z prawdziwego zdarzenia. Jeżeli budżet zostanie przyjęty przez radnych w postaci, jaką zakłada projekt, już w niedalekiej przyszłości plac naprzeciwko UG będzie wyglądał tak, jak to przedstawia poniższa wizualizacja. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Czasem naprawdę trzeba niewiele, by zrobić wiele dobrego… Często wystarczą dobre chęci, zrozumienie i trochę zaangażowania w sprawy innych. Miło nam poinformować, że w tym roku Gmina Iwonicz-Zdrój wsparła XVI edycję „Szlachetnej Paczki”, do czego najbardziej przyczyniła się jednostka OSP z Iwonicza-Zdroju. W porozumieniu z burmistrzem gminy strażacy-ochotnicy w dniach 10-11 grudnia br. pracowicie rozwozili paczki dla potrzebujących rodzin z Krosna i pobliskich miejscowości, w tym z terenu naszej gminy. Wymagało to od nich wysiłku i krzepy, bo „paczuszki” nie należały do najlżejszych, często były to meble lub duży sprzęt AGD. Samochód zakupiony przez gminę na potrzeby OSP kolejny raz potwierdził swoją przydatność nie tylko w warunkach bojowych. Dzięki akcji „Szlachetna Paczka” w tym roku udało się pomóc 89 rodzinom z terenu powiatu, w tym 7
w naszej gminie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ten wynik będzie jeszcze lepszy.
Poniżej prezentujemy podziękowania, jakie wystosowała na ręce Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój pani Gabriela Kuźnar, liderka rejonu Krosno w projekcie „Szlachetna Paczka”.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Każdy z nas obchodził w życiu jakiś jubileusz, jednak chyba nie każdemu dane będzie przeżywać taki, jaki stał się udziałem jednego z mieszkańców naszej uzdrowiskowej gminy. Pan Edward Helon obchodzi dziś bowiem swoje… 105. urodziny! Z tej okazji Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z zastępcą kierownika USC panią Danutą Borek i przewodniczącym Zarządu Miasta panem Rajmundem Boczarem odwiedzili dostojnego Jubilata, by złożyć mu gratulacje i najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyć okolicznościowy upominek. Tym samym Burmistrz okazał swój szacunek dla ludzi starszych, mających olbrzymie doświadczenie życiowe i wielkie osiągnięcia, które w obecnych czasach są często deprecjonowane lub przemilczane. Długowieczni mieszkańcy są skarbnicą wiedzy, mądrości życiowej i doświadczenia, jakich próżno szukać w książkach czy w Wikipedii.
Dostojnemu Jubilatowi życzymy pogody ducha oraz wielu, wielu lat w dobrym zdrowiu, zaś sceptykom mówimy: iwonickie powietrze jest dobre na wszystko…
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Kazimierz Deręg – Kandydat na Radnego

Szanowni Wyborcy okręgu numer 3.
W najbliższą niedzielę w Iwoniczu – Zdroju odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

Poniżej prezentujemy sylwetkę naszego kandydata w tych wyborach pana Kazimierza Deręga. Społecznika, człowieka od wielu lat oddanego naszej lokalnej społeczności. Prosimy o udział w wyborach oraz obdarzenie naszego kandydata zaufaniem.

Z wyrazami szacunku Witold Kocaj, Jacek Rygiel

Budowa ogrodzenia placu zabaw w Lubatówce

Zakończono budowę ogrodzenia placu zabaw w Lubatówce. Poniżej fotorelacja.

Remont drogi Ogrodowej.

Dzięki współpracy Nadleśnictwa Dukla z Gminą Iwonicz-Zdrój wyremontowano odcinek drogi Ogrodowej. Poniżej fotorelacja.

Odpowiedź na pytania dotyczące nieobecności podczas XII Biegu Szlakiem partyzantów.

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi powodów nieobecności przedstawicieli Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju podczas XII Biegu „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” uprzejmie informujemy, że żaden z urzędników naszego urzędu nie został zaproszony do udziału w tym wydarzeniu. Powiadamiamy również, że Urząd Gminy stosownie do potrzeb wsparł przygotowanie tej imprezy.
Korzystając z okazji, pragniemy wyrazić swój podziw dla umiejętności organizacyjnych ludzi, którzy podjęli się sprawnego przeprowadzenia ww. przedsięwzięcia. Imprezy tego typu pozytywnie wpływają na kondycję fizyczną młodzieży i – co równie ważne – kształtują patriotyczne postawy młodego pokolenia, przypominając i przybliżając ciekawe wątki lokalnej historii.
Jeszcze raz gratulujemy Organizatorom XII Biegu „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” i życzymy wielu sukcesów w ich statutowej działalności wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu.
W załączeniu zamieszczamy fotorelację z tego wydarzenia udostępnioną dzięki uprzejmości Organizatorów.

Remont drogi w Iwoniczu-Zdroju

Zakończono remont ul. Zielonej w Iwoniczu-Zdroju o długości 300 mb. Poniżej przedstawiamy fotorelację.

Remont drogi w Iwoniczu.

Zakończono remont drogi w Iwoniczu o długości 250 mb przy ulicy Floriańskiej. Poniżej przedstawiamy fotorelację z przebiegu prac.

Uroczyste obchody 71. rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim.

Zakończenie projektu BZ WBK „Tu mieszkam tu zmieniam”.

W piątek 24 lipca pod pomnikiem zamordowanych partyzantów w Lesie Grabińskim odbyła się uroczystość upamiętniająca okrutną, hitlerowską zbrodnię i przywracająca pamięć o tamtych strasznych, okupacyjnych czasach.
Uroczystością tą, Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” zakończyło realizację projektu konkursowego Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam tu zmieniam”.

Na obchody 71 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim przybyli:

 • przedstawiciele władz Gminy w osobach Burmistrza Witolda Kocaja, Zastępcy Burmistrza Jacka Rygla, Przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Sowińskiego oraz liczni radni Rady Miejskiej;
 • przedstawiciele władz Powiatu Krośnieńskiego w osobach Starosty Jana Juszczaka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i sołtysa Lubatowej Józefa Turka, radnego Rady Powiatu, wieloletniego członka Zarządu Stanisława Kenara;
 • przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń;
 • bardzo licznie mieszkańcy Gminy, turyści i kuracjusze.

Poczty sztandarowe wystawiły Ochotnicze Straże Pożarne z Iwonicza-Zdroju, Iwonicza, Lubatowej i Lubatówki.
Wartę honorową przy pomniku pełnili dwaj członkowie grupy rekonstrukcyjnej w strojach żołnierzy Polski Podziemnej.
Uroczystość rozpoczęła Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza odegraniem hymnu państwowego. Następnie Prezes Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” Rajmund Boczar przedstawił krótko historię zbrodni, którą upamiętnia pomnik w Lesie Grabińskim. Przybliżył też zgromadzonym założenia projektu konkursowego, którego celem była poprawa dostępności tego miejsca pamięci narodowej.

Burmistrz Gminy Witold Kocaj w swoim wystąpieniu podkreślił, jaki tragiczny wpływ na dalsze życie rodzin miała śmierć 72 mężczyzn, którzy byli ojcami, mężami, synami i pozostawili po sobie do dziś bolące rany. Zaakcentował potrzebę szacunku dla tego miejsca i dla pamięci po zamordowanych. Podziękował również Stowarzyszeniu za wykonane prace i przywracanie pamięci historycznej.
Recytacja przez dziewczęta z Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Iwoniczu fragmentów poematu „Śmierć bohaterów w Lesie Grabińskim w Iwoniczu” napisanego w 1948 roku przez Tadeusza Tomkiewicza, wycisnęła łzy z oczu wielu mieszkańców Gminy uczestniczących w uroczystości.
Starosta Krośnieński Jan Juszczak poprzez skojarzenia – Las Katyński i Las Grabiński, powiązał te dwie tragedie, które łączy strzał w tył głowy jako sposób egzekucji i ich wymiar, równie wielki, pierwszej dla Polski a drugiej dla tej Gminy, a zwłaszcza dla mieszkańców Lubatowej. Starosta podkreślił, że współczesny patriotyzm, to również pamiętanie o tych, którzy zginęli i o tym kto był ich katem. Nawiązując do nazwy projektu Stowarzyszenia Starosta powiedział: „Bo [dla przyszłych pokoleń] przekaz musi być jasny i czytelny, ABY UMARLI MOGLI ŻYĆ, a żyć mogą tylko poprzez naszą pamięć i prawdę historyczną nie zakłamaną i nie sfałszowaną”. Starosta pogratulował Stowarzyszeniu, że realizując projekt dopięło swego, mimo występujących przeszkód i trudności natury prawnej, formalnej i proceduralnej.

Prowadzący uroczystość Rajmund Boczar poprosił o złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych.

Hołd poległym złożyli:

 • Władze Gminy w osobach: Burmistrz Witold Kocaj i Zastępca Burmistrza Jacek Rygiel;
 • Władze Powiatu w osobach: Starosta Jan Juszczak i radny Powiatu Stanisław Kenar;
 • Zarząd Miasta Iwonicz-Zdrój w osobach: Adolf Jezierzański, Kazimierz Deręg i Jan Kielar;
 • Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w osobach: Marian Grysztar i Józef Turek;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza-Zdroju w osobach: Jerzy Nycz, Janusz Michalak, Bogdan Szczepanik;
 • Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju w osobach: Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Sowiński i radny Rady Miejskiej Grzegorz Nieradka;
 • Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w osobach: Prezes Rajmund Boczar i Wiceprezes Marek Bliżycki.

Po oddaniu hołdu Gminna Orkiestra Dęta odegrała pieśń „My Pierwsza Brygada” („Legiony”) kończąc część oficjalną uroczystości.
Mszę Św. celebrowali: Proboszcz Parafii w Iwoniczu p.w. Wszystkich Świętych ks. Kazimierz Giera i Proboszcz Parafii w Iwoniczu-Zdroju p.w. Św. Iwona i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych ks. Bogdan Nitka. Z ust księży padło wiele słów nawiązujących do Golgoty oraz apele o praktykowanie patriotyzmu i rozumienie związku pomiędzy patriotyzmem, ojczyzną i historią w powiązaniu ze słowami św. Jana Pawła II.

Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił chór młodzieżowy przy akompaniamencie gitarowym z Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Iwoniczu. W składzie zespołu wystąpili: Kasia Pyter, Ola Dobrowolska, Kasia Czerwińska, Ania Łanowy, Ula Kocaj, Dominika Niemczyk, Beata Karp, Wiola Zając, Karolina Grysztar, Ania Rysz, Weronika Smolińska, Wiktoria Smolińska, Wiktoria Nycz, Agnieszka Jung, Angelika Karnasiewicz i Sebastian Stachura.

Po zakończeniu mszy, podczas wyprowadzania pocztów sztandarowych, trzy pieśni patriotyczne odśpiewała, dysponująca mocnym głosem, Pani Krystyna Litwora-Gwoździk, przebywająca na wypoczynku w Iwoniczu-Zdroju.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu, gdzie spoczywają szczątki ofiar zbrodni, które nie zostały zidentyfikowane podczas ekshumacji.
Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w przygotowanie tej patriotycznej uroczystości.
Dziękujemy Proboszczom obu iwonickich parafii oraz Burmistrzowi i Staroście za wiele mądrych i wzruszających refleksji służących pobudzeniu patriotyzmu Polaków. Dziękujemy przedstawicielom władz samorządowych, organizacjom i stowarzyszeniom za uczestnictwo i złożenie hołdu pod pomnikiem pomordowanych. Dziękujemy strażakom za wystawienie pocztów sztandarowych i grupie rekonstrukcyjnej za pełnienie warty honorowej. Dziękujemy Orkiestrze za uświetnienie uroczystości. Dziękujemy bardzo mieszkańcom Gminy, kuracjuszom i turystom, bo przez swoją obecność nadaliście tej uroczystości podniosły, patriotyczny charakter. Szczególnie dziękujemy młodzieży z RAM za recytację, za wzruszające pieśni i za nadzieję, którą dajecie starszemu pokoleniu, że Polska pozostaje w godnych rękach.

Tekst i zdjęcia: Marek Bliżycki

Koncertem w dniu 26 lipca podsumowaliśmy I edycję projektu BZ WBK „Tu mieszkam tu zmieniam”

W dniu 26 lipca Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Ochotniczą Strażą Pożarną z Iwonicza-Zdroju zorganizowało koncert charytatywny. Dla Stowarzyszenia koncert był miłym akcentem kończącym intensywne prace przy rewitalizacji otoczenia pomnika zamordowanych partyzantów w Lesie Grabińskim, w ramach wygranego konkursu BZ WBK pod hasłem „Tu mieszkam tu zmieniam”. Dwa dni wcześniej uczestnicy obchodów 71 rocznicy tej zbrodni mogli ocenić zakres prac wykonanych przez Stowarzyszenie realizujące projekt ABY UMARLI MOGLI ŻYĆ.
Organizując koncert Zarząd Stowarzyszenia chciał publicznie podziękować wszystkim instytucjom i ludziom dobrej woli za pomoc w realizacji projektu i za uczestnictwo w uroczystościach rocznicowych. Równocześnie poprzez aukcję i kiermasz chcieliśmy zgromadzić dodatkowe środki na dalszą działalność Stowarzyszenia.
Koncert poprowadziła, jak zawsze z wrodzonym sobie wdziękiem, Pani dyrektor GOK Dorota Świstak.
Prezes Stowarzyszenia, Rajmund Boczar, w kilku kolejnych „wejściach”, przeplatanych miłą dla ucha muzyką, zaprezentował nasze dokonania oraz podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły przy realizacji tego ważnego dla iwonickiego środowiska projektu.

Podziękowania za pomoc otrzymują:

 • Burmistrz Gminy Pan Witold Kocaj i Zastępca Burmistrza Pan Jacek Rygiel.
 • Pan Dariusz Rogowski – geodeta, który wytyczył ścieżkę w Lesie Grabińskim i teren wokół pomnika; teren stał się już własnością Gminy.
 • Pan Wojciech Kucharski, właściciel Firmy „Trans-Mąk-Kucharski” – zapewnił transport drewna z lasu w Targowiskach na miejsce prac w Lesie Grabińskim.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju – wspomógł wykonanie prac ziemnych użyczając koparki, sprzętu i pracowników.
 • Hotel „Elita” – dostarczał pracującym gorące posiłki do lasu.
 • Delikatesy „Centrum” w Iwoniczu-Zdroju – podarowały konserwy na posiłki dla pracujących.
 • Małe Delikatesy – Edward Kupczyk – zapewnił pożywne słodkości.
 • Lasy Państwowe – wykonując darowiznę części żerdzi na poręcze.

Szczególne podziękowania należą się strażakom z OSP w Iwoniczu-Zdroju, bez których pomocy projekt nie zostałby zakończony.
Nie sposób nie wymienić też Pana Zbigniewa Zygmunta, syna zamordowanego w Lesie Grabińskim Romana Zygmunta – mieszkańca Iwonicza-Zdroju, który mimo wieku 70+ i zamieszkania w Rzeszowie, przepracował trzy dni na rzecz rewitalizacji miejsca kaźni swojego ojca.
Podziękowania otrzymują też Panowie Adam Nycz i Sławomir Oziomek, z którymi Stowarzyszenie współpracowało przy wytyczaniu i opisie biało-czerwonej ścieżki spacerowej biegnącej przez Las Grabiński.

W czasie koncertu swoją obecnością zaszczycili nas obaj Burmistrzowie Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy zostali „zmotywowani” do wzięcia udziału w aukcji, dzięki czemu Zastępca Burmistrza, Jacek Rygiel, wzbogacił się o pamiątkowy talerz a Burmistrz Witold Kocaj o pióro firmy Parker. Licytujący byli szczodrzy i Stowarzyszenie pozyskało kwotę 500 zł brutto. Wylicytowano także obraz malowany na drewnie, a na kiermaszu sprzedano podarowane przez iwonickie artystki wyroby rękodzieła oraz sporo wyrobów ze szkła będących darowizną Krośnieńskich Hut Szkła.
Zgromadzonych pod parasolkami „piwnymi” kuracjuszy, turystów i mieszkańców Gminy skutecznie zachęcali do tańca zaproszeni przez Stowarzyszenie muzycy i roztańczona Pani Krystyna z Zabrza, a strawę dla ciała serwowali strażacy z OSP w Iwoniczu-Zdroju.
Dobra zabawa trwała do godziny 21.30
Dziękujemy wszystkim za przybycie, za dobrą zabawę i za zakupy na kiermaszu wzbogacające Stowarzyszenie.
Mamy nadzieję, że to nie był koniec współpracy z Bankiem Zachodnim WBK, ponieważ napisaliśmy wniosek na II edycję konkursu „Tu mieszkam tu zmieniam” i może tym razem również szczęście się do nas uśmiechnie. Wszak lubimy pracować dla naszej Małej Ojczyzny.

Tekst i zdjęcia: Marek Bliżycki

Promocja Gminy Iwonicz-Zdrój w Wadowicach

Promocja Gminy Iwonicz-Zdrój przez motocyklistów w Wadowicach, podczas V Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego Strażaków „Rider of Flames” współorganizowanego przez krośnieńskich strażaków.

« Older posts

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości na adres e-mail?
Zapisz się do naszego newslettera.

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje

Możesz również zapisać się do naszego newslettera SMS,
gdzie będziemy informować Cię o najważniejszych wydarzeniach w naszej gminie.

Kliknij aby się zapisać