KWW "Nasza Przyszłość"

Witold Kocaj - Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój - Blog

Aktualności

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Zaproszenie na warsztat diagnostyczno-projektowy dotyczący opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Iwonicz-Zdrój
na lata 2017-2023

Burmistrz Gminy zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych na warsztat diagnostyczno-projektowy poświęcony opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023.

Celem spotkania jest:
Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, w tym:
‐ omówienie uwarunkowań formalno-prawnych rewitalizacji,
‐ przedstawienie wyników diagnozy w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
‐ określenie stanów kryzysowych i wyznaczenie obszaru zdegradowanego,
‐ przedstawienie propozycji zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji.

W trakcie realizacji warsztatów wykorzystane zostaną następujące metody: prezentacja, dyskusja.

Termin i miejsce spotkania:

Sala Domu Ludowego w Iwoniczu, 4 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.00.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Dla większości ludzi sprawy europejskie kojarzą się ze spotkaniami głów państw gdzieś
w Brukseli albo z kwestiami rozstrzyganymi na szczeblu rządowym. Prawda jest jednak taka, że często ważne z punktu widzenia społecznego sprawy omawiane są na poziomie lokalnym, a Europa jest nieraz dosłownie na wyciągnięcie ręki. Najnowszym tego przykładem jest dzisiejsze spotkanie zorganizowane w Zespole Szkół w Iwoniczu. Gośćmi iwonickiej placówki byli przedstawiciele 7. krajów Unii Europejskiej oraz Turcji. Spotkanie w ramach popularnego programu ERASMUS + poświęcone było projektowi „YOUropeans on the move – migrants between integration and tradition” 2014-2017, w ramach którego uczniowie szkół z kilku krajów UE będą wieloaspektowo badać problem migracji w granicach Unii. Projekt będzie świetną okazją do wymiany informacji, gromadzenia nowych pomysłów, zacieśnienia relacji pomiędzy krajami europejskimi, a także do podniesienia umiejętności językowych, zawiązania nowych przyjaźni oraz popularyzacji własnego kraju i małych ojczyzn.
Poniżej prezentujemy kilka fotografii z tego wydarzenia.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Nareszcie! Już wkrótce rozpocznie się długo oczekiwany i bardzo potrzebny – co widać zwłaszcza po zimie – remont drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do Iwonicza-Zdroju. Zanim jednak zaczniemy korzystać z dobrodziejstw tej inwestycji, trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i dostosować do wymuszonych zmian
w organizacji ruchu, zwłaszcza że przebudowa obejmie również wymianę ok. 80% chodnika usytuowanego w pasie drogowym. Przy remoncie uwzględniony zostanie także odcinek drogi
o długości 917 metrów w kierunku Rogów. Liczymy na to, że końcowy efekt prac zrekompensuje wszelkie niedogodności i utrudnienia, które są nie do uniknięcia przy tego typu inwestycjach. Zakończenie prac drogowych planuje się na listopad, ale wierzymy, że okoliczności będą nam sprzyjać i pozwolą na wcześniejsze oddanie trasy do użytku. Przypominamy, że inwestycja jest wykonywana dzięki dobrej współpracy Starostwa Powiatowego z Burmistrzem Gminy Iwonicz-Zdrój i jego staraniom. Warto wspomnieć, że również Gmina Iwonicz-Zdrój współfinansuje tę inwestycję w dużej części.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (3). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Poniżej film przedstawiający działalność Iwonickiego Stowarzyszenia "Ocalić od zapomnienia".

www.youtube.com/watch?v=VsL_N0FwTEM&feature=youtu.be
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Fotorelacja z I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego, na którym spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu 9 gmin od Dębowca po Komańczę. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Niewiele jest rzeczy gorszych niż widok niedokończonych prac. Ewidentny brak zwieńczenia zawsze razi w oczy. Tak też było z trybunami znajdującymi się naprzeciwko boiska Orlik w Iwoniczu-Zdroju. Dotychczasowe betonowe siedziska łuszczyły się i nie były szczególnie wygodne dla widzów, dlatego zabezpieczyliśmy je specjalnym, odpornym na warunki atmosferyczne materiałem kompozytowym. Sądzimy, że dzięki temu przyjemniej będzie obserwować zmagania na Orliku czy po prostu odpoczywać po marszu nordic walking. Wizualnego porównania trybun pozwolą dokonać poniższe fotografie, a na porównanie osobiste zapraszamy na Al. Leśną.

Poniżej fotorelacja tak było tak jest.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Wczoraj, tj. 18 marca, w Dukli odbyło się I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego, na którym spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu 9 gmin od Dębowca po Komańczę. Spotkanie miało na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń i integrację środowiska, a także poszerzenie wiedzy o pozyskiwaniu środków, o współpracy
z samorządami oraz o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Patronat honorowy nad Forum objął Marszałek Województwa Podkarpackiego. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego przy Radzie Ministrów Wojciech Kaczmarczyk, wicemarszałek województwa Maria Kurowska, profesor UR Krystyna Leśniak-Moczuk, pracownicy Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Urzędu Marszałkowskiego, a także burmistrzowie i wójtowie z zaproszonych gmin. Nasz samorząd reprezentowali burmistrz Witold Kocaj i wiceburmistrz Jacek Rygiel. Forum stworzyło możliwość wzajemnego poznania się stowarzyszeń działających w Beskidzie Niskim, zaprezentowania owoców ich działalności oraz promowania gmin, z których pochodzą. Ogromnie się cieszymy, że w tak ważnym wydarzeniu wzięli też udział przedstawiciele stowarzyszeń z Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy godnie reprezentowali naszą małą ojczyznę. Forum było również okazją do wyróżnienia najlepszych organizacji pożytku publicznego. W naszej gminie wyróżnienie z rąk burmistrza odebrała prezes Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Ludowej w Lubatowej pani Janina Pernal. Z kolei komitet organizacyjny nagrodził pamiątkowymi dyplomami Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji w Iwoniczu-Zdroju i Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ARES z Lubatowej.
Składamy szczególne podziękowania paniom z KGW Iwonicz, KGW Lubatowa, STA ARES i STiAKL za trud włożony w przygotowanie wspaniałych potraw na stół regionalny, zaś Iwonickiemu Stowarzyszeniu „Ocalić od zapomnienia” za przygotowanie i przedstawienie fantastycznej autoprezentacji. Mamy nadzieję, że to Forum pozwoli zacieśnić współpracę stowarzyszeń z samorządami oraz zintegrować wszystkich pasjonatów działalności pożytku publicznego.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

XXIII GMINNY KONKURS INSCENIZACJI WIERSZA
Iwonicz-Zdrój, 17 marca 2017 r.

17 marca br. sali kina „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju odbył się XXIII Gminny Konkurs Inscenizacji Wiersza. Podczas tegorocznej edycji konkursu wystąpiło łącznie 82 uczniów szkół
z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój. Występom towarzyszyła barwna scenografia i podkłady muzyczne. Prezentacje uczestników oceniała komisja artystyczna w osobach pań Marioli Kielar oraz Kingi Marcol. W każdej kategorii wiekowej zostały przyznane nagrody i wyróżnienia.

Kategoria I (SP kl. I-III)
I miejsce: Grupa teatralna WESOŁA GROMADKA: „Z wizytą u Murzynka Bambo”
(ZSPiG Lubatówka /op. Renata Jakieła
II miejsce: Grupa teatralna STEFEK I PRZYJACIELE: „Stefek Burczymucha”
(SP Lubatowa/op. Anna Ryglewicz)
II miejsce: Grupa teatralna RADOSNE SZKRABY: „O ślimaku, co szukał wiosny”
(ZSPiG Lubatówka/op. Jolanta Zygmunt)
III miejsce: Grupa teatralna Z KL. III b: „Śrubki do zupki”
(SP Lubatowa/op. Maria Wilk)

Wyróżnienia:
Grupa teatralna z kl. III a: „Muszka złotobrzuszka” (SP Iwonicz/op. Anna Prejsnar)
Duet: Julia Deryniowska i Natalia Zima: „ Ślimak” (SP Lubatowa/ op. Dorota Nycz)

Kategoria II (SP kl. IV-VI)
I miejsce: Felicja Parylak „Ptasie plotki” (SP Lubatowa/op. Bogusław Polak)
II miejsce: Julian Sokół „Włos” (SP Lubatowa/op. Ewa Polak)
III miejsce: Emilia Węgrzynek „Ziółko” (SP Lubatowa/op. Bogusław Polak)
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy efekty działań prowadzonych końcem ubiegłego roku, które z powodu zimy nie zostały należycie przedstawione opinii publicznej. Dziś: łącznik chodnika ścieżek spacerowych w okolicy szpitala uzdrowiskowego Excelsior i znajdujących się nieopodal budynków. Łącznik został wykonany na wniosek mieszkańców i kuracjuszy, którzy uznali tę inwestycję za potrzebną i zasadną. Z pewnością spacery w okolicach Excelsioru staną się teraz jeszcze przyjemniejsze. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Nasz niedawno zakupiony sprzęt służący do sprzątania ulic wyjechał dziś w swą „dziewiczą trasę” m.in. Aleją Słoneczną. Poruszając się majestatycznie, zmiatał i zbierał pozostały po zimie uliczny piasek, wzbudzając przy tym życzliwe uśmiechy u przechodniów. Fotografie poniżej prezentują go
w akcji.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Tak chciałoby się czasem zatrzymać czas, złapać oddech, wspomnieć przeszłość… W takich wypadkach świetnie sprawdzają się stare fotografie, dlatego poniżej prezentujemy 3 zdjęcia uwieczniające nasze uzdrowisko w latach 1935-37. Otrzymaliśmy je od mieszkańca Warszawy, który uznał, że mogą być one dla nas – mieszkańców - interesujące. Znajdujący się na dwóch fotografiach „pan z laską” to starosta powiatu łaskiego, a wojskowym jest Aleksander Słupczyński, emerytowany oficer Wojska Polskiego. Trzeba przyznać, że dystyngowani panowie świetnie się prezentują na tle znanych nam wszystkim uzdrowiskowych obiektów oraz okazałych kasztanowców. Bez dwóch zdań, nasz Iwonicz-Zdrój zawsze miał ten swój klimat… ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Głupota ludzka nie zna granic. Mimo wielu podobnych zdarzeń w przeszłości, nadal nie możemy przejść obojętnie nad aktami bezinteresownego wandalizmu, wobec którego ręce opadają. Najnowszy przykład przynosi Lubatowa, w której dopuszczono się dewastacji mienia gminnego. Nie rozumiemy, co komu przeszkadzało stosunkowo niedawno zainstalowane lustro drogowe, mające zwiększać bezpieczeństwo kierujących pojazdami? Zostało stłuczone. Ucierpiał też znak drogowy, który nie tylko został uszkodzony ale i przestawiony w inne miejsce. Nawet nie chce się komentować, ale nie można takich faktów zbyć milczeniem. Apelujemy o więcej wyobraźni do wszystkich, którzy niewłaściwie wykorzystują swój nadmiar energii. Znaki i lustra są po to, by pomóc unikać niebezpieczeństw na drodze. Ich brak przekłada się na zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa! W porównaniu z uszkodzeniem znaku i lustra kolejny przykład wandalizmu w Lubatowej jest prawie błahostką. To „tylko” przewrócony zbiorczy kontener na odpady plastikowe i rozrzucone wszędzie zgromadzone w nim plastiki. Za czysto było?
Przypominamy, że sprzątanie, naprawa lub wymiana uszkodzonego mienia obciąża gminę, a więc nas wszystkich, którzy składamy się na gminny budżet. Najczęściej wspólną własność szanują ci, którzy dobrze wiedzą, jak ciężko trzeba pracować na każdy grosz. Czy zrozumieją to również pozostali? Mamy wielką nadzieję. Jednocześnie prosimy wszystkich mieszkańców o reagowanie na akty dewastacji oraz zgłaszanie ich do Urzędu Gminy, zwłaszcza jeśli dotyczą, jak w tym przypadku, infrastruktury drogowej.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Wielokrotnie mieszkańcom naszej gminy, a zwłaszcza Iwonicza, zdarzało się obserwować wadliwe działanie oświetlenia ulicznego. Ileż to razy reagowaliśmy na zgłoszenia iwoniczan zaniepokojonych faktem, że w biały dzień w najlepsze świecą uliczne lampy? Niestety, nasza szybka reakcja nie zawsze przekładała się na równie szybkie działania Zakładu Energetycznego, co generowało dodatkowe, zupełnie niepotrzebne, koszty. W związku z powtarzającymi się problemami w dniu dzisiejszym burmistrz gminy spotkał się z Krośnie z dyrektorem Zakładu Energetycznego, by uzgodnić szczegółowe zasady postępowania w przypadku stwierdzenia awarii oświetlenia ulicznego. Prosimy mieszkańców, by wszelkie zauważone w powyższym zakresie nieprawidłowości zgłaszali na dyżurny numer 991, zwłaszcza gdy wydarzenie ma miejsce w sobotę lub niedzielę. W przypadku braku reakcji Zakładu Energetycznego prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Urzędu Gminy. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W pierwszych dniach stycznia informowaliśmy o chuligańskim wybryku, w rezultacie którego ucierpiała szyba na przystanku Iwonicz-Góra. Paskudne pęknięcia szklanej ściany zdecydowanie nie zdobiły uroczej skądinąd wiaty. Coraz lepsza aura pozwoliła nam wreszcie dokonać wymiany uszkodzonej tafli i tym samym przywrócić przystankowi pierwotny wygląd. Po raz kolejny gorąco apelujemy do wszystkich, by szanowali wspólną własność, na którą mieszkańcy gminy ciężko pracują. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

8 marca br. Koło Gospodyń Wiejskich w Lubatowej po raz kolejny zorganizowało obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze, wśród żartów
i promiennych uśmiechów bohaterek tego dnia. Serdecznie dziękujemy przewodniczącej koła, Pani Zofii Zygmunt, oraz pozostałym członkiniom za przygotowanie wspaniałego poczęstunku i za wspólnie spędzony miły wieczór. Wszystkim Paniom, nie tylko z KGW Lubatowa, jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego z okazji ich wczorajszego święta.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Kolejne małe zwycięstwo w walce o poprawienie estetyki naszego uzdrowiska. Po prawie roku starań udało się nam, decyzją Wojewody Podkarpackiego, uzyskać prawo własności do ul. Wincentego Pola zwanej potocznie drogą do Bełkotki, pozostającej dotychczas pod pieczą Lasów Państwowych. Zmiana formy własności umożliwi nam przeprowadzenie prac inwestycyjnych koniecznych do tego, by ten jeden z najciekawszych rejonów naszego uzdrowiska mógł zostać zrewitalizowany i stać się kolejną wizytówką Iwonicza-Zdroju. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Wiosenne porządki w gminie czas zacząć! Aby przebiegały one sprawniej i efektywniej, zakupiliśmy właśnie wielofunkcyjny pojazd, który pomoże w oczyszczeniu ulic, placów
i chodników z piasku i innych pozimowych „pamiątek”. A oto i on - bohater naszych ulic:
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Drogie Panie, Mieszkanki Gminy Iwonicz-Zdrój!Nie bez powodu ustanowiono Międzynarodowy Dzień Kobiet, uosabiacie bowiem wszystko to, co najlepsze i najbardziej w świecie pożądane: dobroć, wrażliwość, poświęcenie, piękno, elegancję… Swoimi uśmiechami rozświetlacie nasz męski świat i stanowicie nasze wsparcie w trudnych chwilach.

Z okazji Waszego święta życzymy Wam więc z całego serca spełnienia wszelkich marzeń, wielu powodów do radości, szacunku dla Waszych wyborów i postaw, niespożytej pozytywnej energii, zdrowia, miłości oraz wszelkiego powodzenia zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.


Witold Kocaj Jacek Rygiel
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Powolny odwrót zimy stwarza szanse na kontynuację inwestycji, które zostały zaplanowane jeszcze w kampanii wyborczej i są stopniowo wdrażane w naszej gminie. Z przyjemnością informujemy, że właśnie rozstrzygnięto wyczekiwany przetarg na przebudowę drogi dojazdowej od skrzyżowania w Iwoniczu do Iwonicza-Zdroju oraz odcinka o długości 917 m od tzw. starego mostu w Iwoniczu w kierunku miejscowości Rogi. Wynik przetargu mile zaskoczył inwestorów niższą niż zakładano ceną, co pozwoli na wykonanie dodatkowych prac inwestycyjnych, które – mamy nadzieję - usatysfakcjonują mieszkańców. Śnieżna i dość wczesna zima uniemożliwiła nam zaprezentowanie efektów robót, jakie były finalizowane późną jesienią, dlatego będziemy je Państwu cyklicznie przedstawiać.
Poniżej informacja o rozstrzygnięciu przetargu
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Kolejny film promocyjny 🙂

www.youtube.com/watch?v=DTowXmLM9PQ
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (5). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Dzisiejszy poranek był chyba pierwszym tegorocznym zwiastunem zbliżającej się wiosny, było ciepło, jasno, przyjemnie… a potem zaczęło wiać. Niestety, porywisty wiatr towarzyszący zmianie pogody wyrządził wiele szkód w naszej gminie. W Iwoniczu ze skrzyżowania zniknęły wywalczone z trudem światła, a jeden z budynków został pozbawiony dachu. Z kolei drogę do poczty w Iwoniczu-Zdroju zagrodziło przewrócone drzewo. Do zdarzeń spowodowanych wichurą wyjechali strażacy z gminnych jednostek OSP, by na bieżąco usuwać powstałe szkody. Mamy nadzieję, że nie będzie ich więcej… ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W dniach 24-26 lutego 2017 r. w szkole w Lubatowej odbył się zlot harcerzy Hufca Krosno zorganizowany z okazji Dnia Myśli Harcerskiej. To coroczne święto obchodzone jest na pamiątkę urodzin założyciela skautingu sir Roberta Baden-Powella, który urodził się 22 lutego1857 roku. W tym roku harcerze mieli możliwość uczestnictwa m.in. w interesujących warsztatach, zajęciach na strzelnicy, kursach pierwszej pomocy, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi czy w Wielkiej Grze Terenowej. Kulminacją zlotu było Spotkanie Pokoleń w dniu 25 lutego, które stało się okazją do wzajemnych pozdrowień, życzeń, wyróżnień oraz odznaczeń dla najbardziej zasłużonych druhów i instruktorów, wszystko to oczywiście z zachowaniem całego harcerskiego ceremoniału. Wspaniała atmosfera święta przyjaźni i więzi braterskiej
z pewnością będzie miłym wspomnieniem tych dni. Wszystkim uczestnikom spotkania zaangażowanym w ruch skautingu życzymy w duchu ich patrona sir Baden - Powella, by udawało im się czynić świat choć trochę lepszym niż jest i by własnym dobrym przykładem braterstwa zarażali otaczających ich ludzi. Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z tego wydarzenia.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

PROTOKÓŁ XVIII Gminnego Konkursu Tańca TWIST
23 luty 2017 r. Iwonicz-Zdrój

23 lutego w kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju odbył się XVIII Gminny Konkurs Tańca TWIST. Jak co roku swoje pomysły taneczne reprezentowały dzieci i młodzież z terenu gminy Iwonicz-Zdrój. Uczestnicy wykonywali różne style taneczne: hip-hop, taniec współczesny, ludowy oraz balet, których oceny dokonywało jury. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostały wyróżnienia specjalne. Podczas tegorocznej edycji TWISTA Jury przyznało nagrodę Grand Prix dla jednego najlepiej tańczącego zespołu. W tym wyjątkowym dniu organizatorzy przygotowali również dla wszystkich uczestników i opiekunów zespołów pączki.
Wyniki konkursu są następujące:
Kategoria I (SP kl. I-III) Wyróżnienia specjalne:
Zespół WESOŁA GROMADKA - „Krakowiak”/ ZSPiG Lubatówka op. Renata Jakieła
Zespół ADLEN - „Rockabye”/ SP Iwonicz op. Bożena Lorens
Zespół TALIZMAN - „Crazy Dance Style”/ Grupa taneczna z Iwonicza-Zdroju działająca przy GOK op. Agnieszka Penar

Kategoria II (SP IV-VI) Wyróżnienie specjalne:
Zespół ZGRANA PIATKA - „W poszukiwaniu”/ SP Iwonicz op. Ewa Rygiel

Kategoria III (Gimnazjum) Wyróżnienia specjalne:
Zespół KAMAYA - „Kamaya Mix” / Gimnazjum Publiczne Lubatowa op. Renata Such

Kategoria IV (Szkoły ponadgimnazjalne) Wyróżnienia specjalne:
Zespół SPORTOWE ŚWIRY - „Mix aerobik” / ZS Gastronomiczno – Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju op. Alicja Szczurek
Zespół KRAKOWIAK - „Mazur i Taniec Nowoczesny” / ZS w Iwoniczu op. Katarzyna Gładysz

GRAND PRIX XVIII Gminnego Konkursu Tańca TWIST otrzymała Grupa Taneczna ARES z Lubatowej wykonując taniec pt. „ Kobieta zmienną jest” /grupa działająca przy GOK
w Iwoniczu-Zdroju / op. Monika Nycz i Justyna Nycz.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

16 lutego br. w Zespole Szkół w Korczynie odbył się już XVI Finał Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca, trenera i działacza powiatu krośnieńskiego w 2016 roku. Z terenu naszej gminy wśród nominowanych do nagród znaleźli się: Bogusław Rogowski (w kategorii: działacz), Mariusz Jakieła (kategoria: trener) oraz 3 zawodników z IKN „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju: siostry Kamila i Klaudia Cichoń oraz Patryk Jakieła. Jak co roku wręczeniu nagród i wyróżnień Starosty Krośnieńskiego towarzyszył ciekawy program artystyczny. Z radością i dumą informujemy, że I nagrodę Starosty
w kategorii „Najlepszy Sportowiec” (nagroda nie dotyczy piłkarzy, którym przyznawano oddzielne wyróżnienia) otrzymała Kamila Cichoń. Nagrodę w jej imieniu odebrała mama, ponieważ Pani Kamila obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Świata Juniorów i Juniorów Młodszych w biathlonie.
Wszystkim nominowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a siostrom Cichoń dodatkowo życzymy udanych startów w mistrzostwach.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Poniżej dołączamy program najbliższej sesji Rady Miejskiej, na której zapadnie decyzja co do sposobu wprowadzenia reformy w Gminie Iwonicz-Zdrój. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych! ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Wczoraj tj.13 lutego w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej zwołane w celu omówienia ewentualnych sposobów wdrażania reformy edukacji na terenie naszej gminy. Oprócz członków komisji, burmistrza gminy i kierownika Referatu Oświaty na spotkanie przybyli także przedstawiciele obu związków zawodowych oraz nauczyciele gimnazjum z Lubatowej i Iwonicza, bo to tej grupy reforma
w obecnej chwili najbardziej dotyczy. Burmistrz jako włodarz i organ prowadzący szkół zdecydowanie opowiedział się za reformą poprzez włączanie gimnazjów do szkół podstawowych, mimo że z punktu widzenia ekonomiki korzystniejsze byłoby tzw. wygaszenie czyli tak naprawdę likwidacja gimnazjów. Jednakże, jak zaznaczył włodarz, nie zawsze należy wybierać łatwiejszą drogę, zwłaszcza gdy poszczególnym etatom i godzinom nada się twarze żywych ludzi. W przypadku wygaszania nie do uratowania będzie kilka etatów, włączenie oddala perspektywę zwolnień na co najmniej 2 lata, da nauczycielom komfort psychiczny, umożliwi spokojne wykonywanie dotychczasowych obowiązków i da czas na szukanie innego zatrudnienia, w pewnym stopniu złagodzi też panujące minorowe nastroje w środowisku pedagogów. Zdania obecnych były podzielone, nauczyciele – co zrozumiałe – optowali za włączeniem, przewodniczący komisji pan Marcin Zając (nauczyciel w szkole podstawowej) był wobec tego pomysłu sceptyczny. Oczywiście wszyscy obecni na spotkaniu zdawali sobie sprawę z faktu, że narzucona odgórnie, wymyślona naprędce i wdrażana na wariackich papierach reforma prędzej czy później odbije się na czynniku zatrudnienia wśród nauczycieli. Reforma spowoduje nieuchronnie animozje w środowisku nauczycieli i wiele problemów dla samorządu, których skali na razie nikt nie jest w stanie przewidzieć. Najgorsze jest jednak to, że nie ma żadnej gwarancji, że na reformie skorzystają ci, pod adresem których jest kierowana, czyli uczniowie. Czas pokaże, czy działania rządu w zakresie oświaty miały uzasadnienie, czy też były dziwnym eksperymentem, jednym z wielu ostatnio…
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Kolejne zebranie sprawozdawcze za nami. 11 lutego w Domu Ludowym w Iwoniczu zebrali się druhowie iwonickiej jednostki OSP oraz zaproszeni goście m.in. burmistrz wraz ze swoim zastępcą celem podsumowania i omówienia działań straży podejmowanych w minionym roku. Spotkaniu przewodniczył prezes OSP w Iwoniczu pan Janusz Litwin, który zdał obszerną relację z ubiegłorocznej działalności. Jego wystąpienie potwierdziło, że formacja jest niezbędnym i niezawodnym elementem iwonickiej społeczności, stanowiącym o bezpieczeństwie mieszkańców. Obecny na spotkaniu burmistrz podziękował iwonickim druhom za wszelkie akcje pomocowe oraz zaangażowanie w sprawy lokalne i obiecał dalsze wspieranie inicjatyw strażaków z Iwonicza. Wszystkim członkom OSP w Iwoniczu gratulujemy zeszłorocznych osiągnięć i życzymy jeszcze wielu sukcesów. Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Jeszcze ćwierć wieku temu dzień 11 lutego w kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego był wspomnieniem objawienia się Matki Bożej w Lourdes. Od 1992 roku, decyzją papieża Jana Pawła II, 11 lutego obchodzony jest również jako Światowy Dzień Chorego. W minioną sobotę także w naszej gminie, już po raz 25., świętowano to wydarzenie. Główne uroczystości tradycyjnie odbyły się w Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów. Rozpoczęła je msza św. sprawowana przez ks. dra Zbigniewa Głowackiego. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy spotkania mogli obejrzeć interesujący program artystyczny w wykonaniu opiekunów i podopiecznych DPS. Intencją Światowego Dnia Chorego jest przypomnienie o naszym ludzkim obowiązku chronienia życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz o szacunku i pomocy względem chorych. Gminę w obchodach Światowego Dnia Chorego reprezentował burmistrz Witold Kocaj. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W dniu dzisiejszym o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego kierownika Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju asp. sztab. w Iwoniczu-Zdroju Waldemara Kołodki, który zdecydował o przejściu na emeryturę. Burmistrz, Zastępca Burmistrza w asyście przewodniczącego Zarządu Miasta pana Rajmunda Boczara oraz skarbnika gminy, w ciepłych słowach podziękował Panu Kołodce za wieloletnią, rzetelną służbę na rzecz mieszkańców gminy, a także za życzliwość, dyspozycyjność i owocną współpracę. Podkreślił również zasługi dotychczasowego kierownika posterunku w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w gminie Iwonicz-Zdrój oraz złożył mu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w dalszym – już cywilnym - życiu. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W czwartek, 9 lutego br., w sali kina Wczasowicz odbyło się spotkanie z mieszkańcami Iwonicza-Zdroju zorganizowane przez przewodniczącego Zarządu Miasta pana Rajmunda Boczara. Celem zebrania było omówienie i podsumowanie inwestycji z 2016 oraz planów inwestycyjnych na bieżący rok. Dodatkowy punkt stanowiło omówienie decyzji radnych Rady Miejskiej, którzy zadecydowali o wykreśleniu ważnych dla Iwonicza-Zdroju inwestycji.
W spotkaniu wzięli udział burmistrz gminy, jego zastępca oraz skarbnik, a także reprezentujący miasto radni Rady Miejskiej. Mimo zaproszenia na zebraniu nie pojawił się przewodniczący Rady pan Józef Sowiński, co mieszkańcy przyjęli z dezaprobatą. Zebrani mieszkańcy Iwonicza-Zdroju w bardzo niepochlebnych słowach odnieśli się do poczynań radnych, przez których niemożliwe będzie w tym roku wybudowanie cywilizowanego parkingu, zwłaszcza że rok 2017 byłby optymalny dla tej inwestycji ze względu na jednoczesny remont drogi powiatowej. Wzburzeni mieszkańcy pytali o możliwość cofnięcia decyzji radnych i powrotu do pierwszego wariantu inwestycji, zauważając słusznie, że na terenie gminy to Iwonicz-Zdrój jest największym pracodawcą i to miasto przyciąga turystów, a nie ościenne wioski. Brak infrastruktury i uboga oferta rekreacyjna na pewno nie pomogą zwiększyć wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej. Pan Rajmund Boczar zgodnie
z życzeniem jednej z mieszkanek odczytał jej list kierowany do radnych i włodarzy, będący komentarzem do wydarzeń ze słynnej już XXXIII sesji RM. Oprócz omówienia głównych zaplanowanych zagadnień, w wolnych pytaniach i wnioskach burmistrz i zastępca udzielali informacji dotyczących każdego mieszkańca m.in. na temat opłat za wywóz nieczystości czy sposobu rozdysponowania wcześniejszych środków i planowanych inwestycji.
Dziękujemy mieszkańcom za przejawienie zainteresowania sprawami miasta i liczne przybycie na spotkanie.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Sezon sprawozdawczy w pełni. W sobotę, 4 lutego, w DL w Lubatówce odbyło się zebranie sprawozdawcze zorganizowane przez zarząd OSP w Lubatówce. Prezes jednostki pan Krzysztof Zima zdał relację z działań straży prowadzonych na rzecz lokalnej społeczności w ubiegłym roku. Zaproszeni goście, w tym m.in. burmistrz, zastępca burmistrza oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla Zbigniew Żywiec z uznaniem słuchali o osiągnięciach druhów z Lubatówki. Szczególnie cieszy fakt powstania przy OSP młodzieżowej drużyny strażackiej, bo wymagało to determinacji i zaangażowania wszystkich strażaków-ochotników. Podczas zebrania burmistrz zadeklarował wspieranie działań jednostki z Lubatówki, bo bezsprzecznie ta użyteczna społecznie organizacja zasługuje na wszelką, leżącą w granicach możliwości gminy, pomoc. Wszystkim członkom oraz zarządowi OSP w Lubatówce gratulujemy owocnie przeżytego roku i życzymy samych sukcesów w bliższej i dalszej przyszłości. Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

BURMISTRZ GMINY i ZARZĄD MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ
zaprasza
NA ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

które odbędzie się w dniu 09.02.2017 r (czwartek)
o godz. 18.00 w sali kina „WCZASOWICZ”

Porządek zebrania:
1. Podsumowanie roku 2016 w zakresie wykonanych inwestycji w Iwoniczu-Zdroju
2. Planowane inwestycje do wykonania w 2017 r w Iwoniczu-Zdroju,
3. Uchwalone inwestycje przez Radę Miejską zawarte w budżecie Gminy na 2017r.
4. Propozycje mieszkańców w zakresie inwestycji do wykonania przez Urząd Gminy w 2017r.
5. Bieżące sprawy Gminy.

Przewodniczący
Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój
Rajmund Boczar
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Wielokrotnie powtarzaliśmy, że warto wspierać wszelkie społeczne inicjatywy przekładające się na dobre stosunki międzyludzkie. Wystarczą inicjatywa, dobre chęci i nieco grosza, by zorganizować ciekawe spotkanie, na którym mieszkańcy mogą wspólnie spędzić czas, zintegrować się, poznać talenty sąsiadów czy uczniów miejscowych szkół. Takie spotkania na długo zapadają w pamięć, pozwalają umocnić więzi społeczne, spojrzeć na innych z odmiennej, lepszej perspektywy, spędzić czas w miłym gronie. Dlatego zawsze, w miarę możliwości, władze będą wspierały podobne przedsięwzięcia. Poniżej publikujemy podziękowanie, jakie otrzymaliśmy od organizatorów tegorocznego spotkania opłatkowego w Iwoniczu. Utwierdza nas ono w przekonaniu, że warto i trzeba podejmować podobne działania w czasach, gdy szczere, bezinteresowne kontakty międzyludzkie i dobrosąsiedzkie są wartością coraz bardziej deficytową… ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Lista wyników o Puchar Burmistrza ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Walne sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”

www.ocaliwonicz.pl/walne-sprawozdawcze-zgromadzenie-czlonkow-iwonickiego-stowarzyszenia-ocalic-od...
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W pięknych plenerach i przy wspaniałej zimowej aurze odbyły się dziś biegi narciarskie O puchar Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój. Warto nadmienić, że tradycja tych biegów została wskrzeszona po dziesięciu latach przerwy – ostatnie tego typu zawody miały miejsce w 2007 roku. Na starcie na stoku góry Winiarskiej stanęli do rywalizacji zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Serce rosło na widok tego, że w Iwoniczu-Zdroju, kiedyś nazywanym powiatową stolicą sportów zimowych, znowu pojawili się narciarze, wszyscy uśmiechnięci i w dobrych nastrojach. Zawody były przede wszystkim okazją do dobrej zabawy i pomysłem na aktywne spędzenie czasu, ale nie zabrakło i prawdziwie sportowych emocji. Wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy udanego startu, zaś kibicom dziękujemy za radosną atmosferę sportowego święta. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

W dniu 26 stycznia br. odbyła się, niepozbawiona dramaturgii i dreszczyku emocji długo wyczekiwana sesja Rady Miejskiej dotycząca uchwaleniu budżetu. Żeby nie trzymać w niepewności tych, którzy nie znają jej przebiegu, informujemy: budżet na 2017 rok został uchwalony. Jednak ze zmianami. Na wniosek jednego z radnych z Lubatowej koncepcja zaproponowana przez Burmistrza i pozytywnie zaopiniowana przez gminne komisje (poza dwiema domyślmy się jakimi) została zmieniona. Przedstawiona przez radnego poprawka zakłada rezygnację z budowy parkingu i przystanku autobusowego na przygotowanym w tym celu placu naprzeciwko Urzędu Gminy. Nie będzie więc szans, by w tym roku bezpiecznie i w cywilizowany sposób zaparkować swój samochód, nie wspominając już o bezpiecznym wchodzeniu do autobusu. Nie była to jedyna uwaga ww. radnego do projektu budżetu. Zaproponował on również rezygnację z tego, o co od lat zabiegają mieszkańcy uzdrowiskowej miejscowości: z rozpoczęcia inwestycji pn. budowa basenów. Przypominamy, że opracowana wizualizacja zakłada budowę nie tylko samych basenów ale i dodatkowych miejskich szaletów oraz punktu usług gastronomicznych, co wydaje się sensowne w tej lokalizacji. O co tyle szumu? Radny zaproponował, by zaoszczędzone kosztem rezygnacji z obu wymienionych inwestycji środki w wysokości 670 tys. zł zaangażować w kontynuację budowy przedszkola w Lubatowej. Nie pomogły tłumaczenia władz, że ta suma pozwoli na bardzo nieznaczny postęp prac przy przedszkolu i nijak nie przyspieszy planowanego na 2019 rok oddania obiektu do użytku. Lepiej byłoby odczekać rok i wtedy skierować wszystkie siły i środki, by dokończyć inwestycję. W przypadku takich dużych i złożonych przedsięwzięć metoda budowania tak małymi krokami się nie sprawdza wprost przeciwnie to może być niegospodarność. Wyjaśnienia nie przekonały radnych i została przegłosowana głosami radnych z Lubatowej oraz Klubu Radnych PiS z Iwonicza. Możliwość, by przy okazji tegorocznego remontu drogi powiatowej wybudować przystanek też zostanie zmarnowana… Trudno będzie przyciągnąć turystów, gdy brakuje miejsc parkingowych, a strefa usługowo-rekreacyjna pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Dodamy, że z opłaty uzdrowiskowej miasto Iwonicz-Zdrój otrzymuje ok. miliona trzysta tysięcy zł. jednak dla wspomnianych radnych to nic nie znaczy.

To dla tych co zaczęli tworzyć fikcyjne konta.
Zrezygnowano w budżecie z:

Modernizacja parkingu gminnego w Iwoniczu-Zdroju - 490 000,00 zł -Całość zadania.
Budowa basenu I Etap 180 000zł. obejmował całkowity remont budynku przy basenach (przebieralnia, szalety, gastronomia itp.) budynek miał zostać uruchomiony w pierwszej kolejności ze względu na ubikacje i gastronomie. Miał służyć nie tylko korzystającym z basenów ale wszystkim spacerującym ciągiem pieszym. I właśnie tak wydawałoby się mała kwota ale i tak została ściągnięta.

Całkowity koszt II etapu (projekt gotowy) 1,5 mil zł. Będzie złożony wniosek o dofinansowanie ale nawet w przypadku braku dofinansowania można go wybudować z dotacji uzdrowiskowej dokładając 200 000 tyś zł. Ale to już po etapie I.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (4). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

24 stycznia 2017roku ze świetllica Iwonicz była ze swoimi podopiecznymi na gminnym turnieju tenisa stołowego w Lubatówce, który był jednocześnie (dla dwóch pierwszych miejsc z każdej kategorii wiekowej) eliminacją do szczebla powiatowego.
Młodzież z Iwonicza zajęła pierwsze i drugie miejsca w swojej kategorii wiekowej:
Anna Kandefer 1 miejsce
Daria Chłap 2 miejsce
Paweł Półchłopek 1 miejsce
Kacper Chłap 2 miejsce
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

UWAGA KOMUNIKAT!! ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Z A P R O S Z E N I E
ZAPRASZAM
MIESZKAŃCÓW IWONICZA
NA ZEBRANIE WIEJSKIE
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
24 stycznia 2017r. (wtorek)
o godz. 17.00
w Domu Ludowym w Iwoniczu

Porządek zebrania :

Sprawozdawcze zebranie Gminnej Spółki Wodnej Iwonicz,
Sprzedaż działki,
Fundusz sołecki – zmiana zadania,
Planowane inwestycje na 2017r.
Wolne wnioski – zapytania, opinie.

Zapraszamy
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Umowy o dofinansowanie instalacji OZE
Zakończono pierwszy etap realizacji projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój” gdzie zainteresowani mieszkańcy składali ankiety na zestawy OZE takie jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, oraz pompy ciepła. W wyniku analizy złożonych ankiet wszyscy zainteresowani mieszkańcy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Kolejnym etapem będzie zawarcie umowy z mieszkańcami na dofinansowanie wybranego zestawu OZE. W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do zgłaszania się do Urzędu Gminy celem zawarcia umowy na wybrany zestaw OZE. Umowę zawiera właściciel budynku, współwłaściciele, osoba posiadająca budynek w dzierżawie, najmie, w użytkowaniu lub zarządzie. Niezbędne przy zawieraniu umowy jest posiadanie ze sobą dowodu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu. Zgłaszać należy się w terminie do 4 lutego 2017 r.
Więcej pod linkiem:

iwonicz-zdroj.pl/dla-mieszkancow-1/umowy-o-dofinansowanie-instalacji-oze/
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad usuwania drzew z terenu nieruchomości. Wprowadzone zmiany umożliwiają osobom fizycznym, będącym właścicielami nieruchomości budowlanych, na których rosną drzewa inne niż owocowe, dokonywania ich wycinki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia wydawanego przez wójta, burmistrza gminy lub prezydenta miasta. Zasada ta dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na zadrzewionej nieruchomości.
Ponadto ustawodawca zwolnił przedsiębiorców od konieczności uzyskania zewolenia dla niektórych przypadków m.in dotyczących usuwania:
drzew, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza:
a) 100cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytku rolniczego.
Wprowadzone zmiany mają na celu zmniejszenie nadmiernej i nieuzasadnionej ingerencji w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości. Właściciele nieruchomości mogą obecnie dowolnie dysponować swoją własnością, w tym właśnie drzewami których nasadzeń dokonali.
Przedsiębiorcy zostali zwolnieni z wnoszenia opłat za usunięcie drzew i krzewów w przypadku:
1) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
2) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mimo wprowadzonych zmian w zakresie usuwanie drzew na nieruchomościach osób fizycznych i prawnych mam nadzieję, że każdy właściciel drzew przed podjęciem decyzji o ich usunięciu rozważy wszystkie argumenty za i przeciw.

Pamiętajmy, że drzewa są niezbędne w środowisku przyrodniczym a ich rola w oczyszczaniu wody, gleby czy powietrza, nieoceniona. Drzewa pełnią również ważną funkcję estetyczną i są elementem układów przestrzennych wielu miast i wsi.
Usuwajmy więc tylko drzewa chore, obumarłe, stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Drzewa cenne przyrodniczo zachowajmy dla przyszłych pokoleń.
... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Zapraszamy !! ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcie. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

KWW "Nasza Przyszłość" Gmina Iwonicz-Zdrój dodał(a) nowe zdjęcia (2). ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Kiedy ustawiano nowe witacze w granicach administracyjnych naszej gminy, wielu mieszkańcom wydało się, że posadowienie niektórych z nich jest co najmniej niefortunne. Szczególnie dużo uwag dotyczyło lokalizacji witacza od strony Miejsca Piastowego, który w okresie letnim był częściowo przysłonięty rosnącymi w sąsiedztwie drzewami. Decydując o takim a nie innym umieszczeniu witacza, braliśmy pod uwagę konieczność usunięcia niektórych drzew rosnących w obrębie pasa drogowego DK 28, nie tyle z chęci wyeksponowania walorów estetycznych nowego obiektu, co ze względów bezpieczeństwa drogowego. Dziś właśnie udało się ukończyć prace związane z wycinką wybranych drzew. Przejeżdżający w tym miejscu kierowcy będą mogli odetchnąć z ulgą, że ich pojazdom nie zagrażają już spadające znienacka gałęzie, a przy okazji podziwiać urokliwą reklamę naszej uzdrowiskowej gminy. ... Zobacz więcejSee Less

Zobacz więcej

Kazimierz Deręg – Kandydat na Radnego

Szanowni Wyborcy okręgu numer 3.
W najbliższą niedzielę w Iwoniczu – Zdroju odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

Poniżej prezentujemy sylwetkę naszego kandydata w tych wyborach pana Kazimierza Deręga. Społecznika, człowieka od wielu lat oddanego naszej lokalnej społeczności. Prosimy o udział w wyborach oraz obdarzenie naszego kandydata zaufaniem.

Z wyrazami szacunku Witold Kocaj, Jacek Rygiel

Budowa ogrodzenia placu zabaw w Lubatówce

Zakończono budowę ogrodzenia placu zabaw w Lubatówce. Poniżej fotorelacja.

Remont drogi Ogrodowej.

Dzięki współpracy Nadleśnictwa Dukla z Gminą Iwonicz-Zdrój wyremontowano odcinek drogi Ogrodowej. Poniżej fotorelacja.

Odpowiedź na pytania dotyczące nieobecności podczas XII Biegu Szlakiem partyzantów.

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi powodów nieobecności przedstawicieli Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju podczas XII Biegu „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” uprzejmie informujemy, że żaden z urzędników naszego urzędu nie został zaproszony do udziału w tym wydarzeniu. Powiadamiamy również, że Urząd Gminy stosownie do potrzeb wsparł przygotowanie tej imprezy.
Korzystając z okazji, pragniemy wyrazić swój podziw dla umiejętności organizacyjnych ludzi, którzy podjęli się sprawnego przeprowadzenia ww. przedsięwzięcia. Imprezy tego typu pozytywnie wpływają na kondycję fizyczną młodzieży i – co równie ważne – kształtują patriotyczne postawy młodego pokolenia, przypominając i przybliżając ciekawe wątki lokalnej historii.
Jeszcze raz gratulujemy Organizatorom XII Biegu „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” i życzymy wielu sukcesów w ich statutowej działalności wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu.
W załączeniu zamieszczamy fotorelację z tego wydarzenia udostępnioną dzięki uprzejmości Organizatorów.

Remont drogi w Iwoniczu-Zdroju

Zakończono remont ul. Zielonej w Iwoniczu-Zdroju o długości 300 mb. Poniżej przedstawiamy fotorelację.

Remont drogi w Iwoniczu.

Zakończono remont drogi w Iwoniczu o długości 250 mb przy ulicy Floriańskiej. Poniżej przedstawiamy fotorelację z przebiegu prac.

Uroczyste obchody 71. rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim.

Zakończenie projektu BZ WBK „Tu mieszkam tu zmieniam”.

W piątek 24 lipca pod pomnikiem zamordowanych partyzantów w Lesie Grabińskim odbyła się uroczystość upamiętniająca okrutną, hitlerowską zbrodnię i przywracająca pamięć o tamtych strasznych, okupacyjnych czasach.
Uroczystością tą, Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” zakończyło realizację projektu konkursowego Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam tu zmieniam”.

Na obchody 71 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim przybyli:

 • przedstawiciele władz Gminy w osobach Burmistrza Witolda Kocaja, Zastępcy Burmistrza Jacka Rygla, Przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Sowińskiego oraz liczni radni Rady Miejskiej;
 • przedstawiciele władz Powiatu Krośnieńskiego w osobach Starosty Jana Juszczaka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i sołtysa Lubatowej Józefa Turka, radnego Rady Powiatu, wieloletniego członka Zarządu Stanisława Kenara;
 • przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń;
 • bardzo licznie mieszkańcy Gminy, turyści i kuracjusze.

Poczty sztandarowe wystawiły Ochotnicze Straże Pożarne z Iwonicza-Zdroju, Iwonicza, Lubatowej i Lubatówki.
Wartę honorową przy pomniku pełnili dwaj członkowie grupy rekonstrukcyjnej w strojach żołnierzy Polski Podziemnej.
Uroczystość rozpoczęła Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza odegraniem hymnu państwowego. Następnie Prezes Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” Rajmund Boczar przedstawił krótko historię zbrodni, którą upamiętnia pomnik w Lesie Grabińskim. Przybliżył też zgromadzonym założenia projektu konkursowego, którego celem była poprawa dostępności tego miejsca pamięci narodowej.

Burmistrz Gminy Witold Kocaj w swoim wystąpieniu podkreślił, jaki tragiczny wpływ na dalsze życie rodzin miała śmierć 72 mężczyzn, którzy byli ojcami, mężami, synami i pozostawili po sobie do dziś bolące rany. Zaakcentował potrzebę szacunku dla tego miejsca i dla pamięci po zamordowanych. Podziękował również Stowarzyszeniu za wykonane prace i przywracanie pamięci historycznej.
Recytacja przez dziewczęta z Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Iwoniczu fragmentów poematu „Śmierć bohaterów w Lesie Grabińskim w Iwoniczu” napisanego w 1948 roku przez Tadeusza Tomkiewicza, wycisnęła łzy z oczu wielu mieszkańców Gminy uczestniczących w uroczystości.
Starosta Krośnieński Jan Juszczak poprzez skojarzenia – Las Katyński i Las Grabiński, powiązał te dwie tragedie, które łączy strzał w tył głowy jako sposób egzekucji i ich wymiar, równie wielki, pierwszej dla Polski a drugiej dla tej Gminy, a zwłaszcza dla mieszkańców Lubatowej. Starosta podkreślił, że współczesny patriotyzm, to również pamiętanie o tych, którzy zginęli i o tym kto był ich katem. Nawiązując do nazwy projektu Stowarzyszenia Starosta powiedział: „Bo [dla przyszłych pokoleń] przekaz musi być jasny i czytelny, ABY UMARLI MOGLI ŻYĆ, a żyć mogą tylko poprzez naszą pamięć i prawdę historyczną nie zakłamaną i nie sfałszowaną”. Starosta pogratulował Stowarzyszeniu, że realizując projekt dopięło swego, mimo występujących przeszkód i trudności natury prawnej, formalnej i proceduralnej.

Prowadzący uroczystość Rajmund Boczar poprosił o złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych.

Hołd poległym złożyli:

 • Władze Gminy w osobach: Burmistrz Witold Kocaj i Zastępca Burmistrza Jacek Rygiel;
 • Władze Powiatu w osobach: Starosta Jan Juszczak i radny Powiatu Stanisław Kenar;
 • Zarząd Miasta Iwonicz-Zdrój w osobach: Adolf Jezierzański, Kazimierz Deręg i Jan Kielar;
 • Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w osobach: Marian Grysztar i Józef Turek;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza-Zdroju w osobach: Jerzy Nycz, Janusz Michalak, Bogdan Szczepanik;
 • Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju w osobach: Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Sowiński i radny Rady Miejskiej Grzegorz Nieradka;
 • Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w osobach: Prezes Rajmund Boczar i Wiceprezes Marek Bliżycki.

Po oddaniu hołdu Gminna Orkiestra Dęta odegrała pieśń „My Pierwsza Brygada” („Legiony”) kończąc część oficjalną uroczystości.
Mszę Św. celebrowali: Proboszcz Parafii w Iwoniczu p.w. Wszystkich Świętych ks. Kazimierz Giera i Proboszcz Parafii w Iwoniczu-Zdroju p.w. Św. Iwona i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych ks. Bogdan Nitka. Z ust księży padło wiele słów nawiązujących do Golgoty oraz apele o praktykowanie patriotyzmu i rozumienie związku pomiędzy patriotyzmem, ojczyzną i historią w powiązaniu ze słowami św. Jana Pawła II.

Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił chór młodzieżowy przy akompaniamencie gitarowym z Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Iwoniczu. W składzie zespołu wystąpili: Kasia Pyter, Ola Dobrowolska, Kasia Czerwińska, Ania Łanowy, Ula Kocaj, Dominika Niemczyk, Beata Karp, Wiola Zając, Karolina Grysztar, Ania Rysz, Weronika Smolińska, Wiktoria Smolińska, Wiktoria Nycz, Agnieszka Jung, Angelika Karnasiewicz i Sebastian Stachura.

Po zakończeniu mszy, podczas wyprowadzania pocztów sztandarowych, trzy pieśni patriotyczne odśpiewała, dysponująca mocnym głosem, Pani Krystyna Litwora-Gwoździk, przebywająca na wypoczynku w Iwoniczu-Zdroju.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu, gdzie spoczywają szczątki ofiar zbrodni, które nie zostały zidentyfikowane podczas ekshumacji.
Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w przygotowanie tej patriotycznej uroczystości.
Dziękujemy Proboszczom obu iwonickich parafii oraz Burmistrzowi i Staroście za wiele mądrych i wzruszających refleksji służących pobudzeniu patriotyzmu Polaków. Dziękujemy przedstawicielom władz samorządowych, organizacjom i stowarzyszeniom za uczestnictwo i złożenie hołdu pod pomnikiem pomordowanych. Dziękujemy strażakom za wystawienie pocztów sztandarowych i grupie rekonstrukcyjnej za pełnienie warty honorowej. Dziękujemy Orkiestrze za uświetnienie uroczystości. Dziękujemy bardzo mieszkańcom Gminy, kuracjuszom i turystom, bo przez swoją obecność nadaliście tej uroczystości podniosły, patriotyczny charakter. Szczególnie dziękujemy młodzieży z RAM za recytację, za wzruszające pieśni i za nadzieję, którą dajecie starszemu pokoleniu, że Polska pozostaje w godnych rękach.

Tekst i zdjęcia: Marek Bliżycki

Koncertem w dniu 26 lipca podsumowaliśmy I edycję projektu BZ WBK „Tu mieszkam tu zmieniam”

W dniu 26 lipca Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Ochotniczą Strażą Pożarną z Iwonicza-Zdroju zorganizowało koncert charytatywny. Dla Stowarzyszenia koncert był miłym akcentem kończącym intensywne prace przy rewitalizacji otoczenia pomnika zamordowanych partyzantów w Lesie Grabińskim, w ramach wygranego konkursu BZ WBK pod hasłem „Tu mieszkam tu zmieniam”. Dwa dni wcześniej uczestnicy obchodów 71 rocznicy tej zbrodni mogli ocenić zakres prac wykonanych przez Stowarzyszenie realizujące projekt ABY UMARLI MOGLI ŻYĆ.
Organizując koncert Zarząd Stowarzyszenia chciał publicznie podziękować wszystkim instytucjom i ludziom dobrej woli za pomoc w realizacji projektu i za uczestnictwo w uroczystościach rocznicowych. Równocześnie poprzez aukcję i kiermasz chcieliśmy zgromadzić dodatkowe środki na dalszą działalność Stowarzyszenia.
Koncert poprowadziła, jak zawsze z wrodzonym sobie wdziękiem, Pani dyrektor GOK Dorota Świstak.
Prezes Stowarzyszenia, Rajmund Boczar, w kilku kolejnych „wejściach”, przeplatanych miłą dla ucha muzyką, zaprezentował nasze dokonania oraz podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły przy realizacji tego ważnego dla iwonickiego środowiska projektu.

Podziękowania za pomoc otrzymują:

 • Burmistrz Gminy Pan Witold Kocaj i Zastępca Burmistrza Pan Jacek Rygiel.
 • Pan Dariusz Rogowski – geodeta, który wytyczył ścieżkę w Lesie Grabińskim i teren wokół pomnika; teren stał się już własnością Gminy.
 • Pan Wojciech Kucharski, właściciel Firmy „Trans-Mąk-Kucharski” – zapewnił transport drewna z lasu w Targowiskach na miejsce prac w Lesie Grabińskim.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju – wspomógł wykonanie prac ziemnych użyczając koparki, sprzętu i pracowników.
 • Hotel „Elita” – dostarczał pracującym gorące posiłki do lasu.
 • Delikatesy „Centrum” w Iwoniczu-Zdroju – podarowały konserwy na posiłki dla pracujących.
 • Małe Delikatesy – Edward Kupczyk – zapewnił pożywne słodkości.
 • Lasy Państwowe – wykonując darowiznę części żerdzi na poręcze.

Szczególne podziękowania należą się strażakom z OSP w Iwoniczu-Zdroju, bez których pomocy projekt nie zostałby zakończony.
Nie sposób nie wymienić też Pana Zbigniewa Zygmunta, syna zamordowanego w Lesie Grabińskim Romana Zygmunta – mieszkańca Iwonicza-Zdroju, który mimo wieku 70+ i zamieszkania w Rzeszowie, przepracował trzy dni na rzecz rewitalizacji miejsca kaźni swojego ojca.
Podziękowania otrzymują też Panowie Adam Nycz i Sławomir Oziomek, z którymi Stowarzyszenie współpracowało przy wytyczaniu i opisie biało-czerwonej ścieżki spacerowej biegnącej przez Las Grabiński.

W czasie koncertu swoją obecnością zaszczycili nas obaj Burmistrzowie Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy zostali „zmotywowani” do wzięcia udziału w aukcji, dzięki czemu Zastępca Burmistrza, Jacek Rygiel, wzbogacił się o pamiątkowy talerz a Burmistrz Witold Kocaj o pióro firmy Parker. Licytujący byli szczodrzy i Stowarzyszenie pozyskało kwotę 500 zł brutto. Wylicytowano także obraz malowany na drewnie, a na kiermaszu sprzedano podarowane przez iwonickie artystki wyroby rękodzieła oraz sporo wyrobów ze szkła będących darowizną Krośnieńskich Hut Szkła.
Zgromadzonych pod parasolkami „piwnymi” kuracjuszy, turystów i mieszkańców Gminy skutecznie zachęcali do tańca zaproszeni przez Stowarzyszenie muzycy i roztańczona Pani Krystyna z Zabrza, a strawę dla ciała serwowali strażacy z OSP w Iwoniczu-Zdroju.
Dobra zabawa trwała do godziny 21.30
Dziękujemy wszystkim za przybycie, za dobrą zabawę i za zakupy na kiermaszu wzbogacające Stowarzyszenie.
Mamy nadzieję, że to nie był koniec współpracy z Bankiem Zachodnim WBK, ponieważ napisaliśmy wniosek na II edycję konkursu „Tu mieszkam tu zmieniam” i może tym razem również szczęście się do nas uśmiechnie. Wszak lubimy pracować dla naszej Małej Ojczyzny.

Tekst i zdjęcia: Marek Bliżycki

Promocja Gminy Iwonicz-Zdrój w Wadowicach

Promocja Gminy Iwonicz-Zdrój przez motocyklistów w Wadowicach, podczas V Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego Strażaków „Rider of Flames” współorganizowanego przez krośnieńskich strażaków.

« Older posts

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości na adres e-mail?
Zapisz się do naszego newslettera.

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje

Możesz również zapisać się do naszego newslettera SMS,
gdzie będziemy informować Cię o najważniejszych wydarzeniach w naszej gminie.

Kliknij aby się zapisać